Van Bussel Document Services

Groen wordt hard

“Groen” is voor bedrijven en (vooral) overheden een hard criterium aan het worden. In aanbestedingstrajecten worden er steeds strengere eisen gesteld aan energiezuinige computerdiensten. Dat stelt de Haarlemse datacenterexploitant Evoswitch. Volgens algemeen directeur Eric Boonstra is het ook een teken van de toegenomen professionalisering van de datacentermarkt. Deze markt is in het afgelopen decennium geprofessionaliseerd. Er zijn op de markt velerlei partijen actief die van het beheren van een computeromgeving een specialisme hebben gemaakt. Het in eigen beheer houden van een rekencentrum is kostbaar, stelt hij. 

‘Je moet veel geld steken in de infrastructuur, hardware en beheersoftware, beveiliging, beschikbaarheid, facilitaire voorzieningen en expertise. Het credo dat zelf doen en de data niet buiten de deur zetten veiliger is, is een verouderde opvatting. Alleen de echt grote bedrijven, overheden en banken hebben nog de massa om een eigen rekencentrum efficiënt en veilig te beheren. Wij profiteren steeds meer van de tendens bij bedrijven en overheden om het computercentrum extern onder te brengen.’

Share This:

Persoonlijke devices de norm

Het merendeel van de Nederlandse managers en IT-beslissers denkt dat de werkplekken binnen hun organisatie binnen zeven jaar volledig zijn ingericht met privé-apparatuur. Eén op de vijf respondenten voorziet zelfs dat dit al binnen één jaar het geval zal zijn.

Met deze bevlogenheid betoont Nederland zich vooruitstrevender dan Duitsland en Frankrijk, waar men voorziet dat brede omarming van Consumerization of IT (CoIT), ook wel aangeduid als ‘Bring Your Own Device’ (BYOD), meer tijd gaat nemen. In Nederland is het nu al bij 96 procent van de bedrijven min of meer gebruikelijk dat privé-apparatuur voor werk wordt ingezet. 13 Procent van de bedrijven in Nederland zou zelfs al helemaal geen bedrijfsapparatuur meer aan medewerkers beschikbaar stellen. In België, Duitsland en Frankrijk loopt men op dit punt duidelijk minder hard van stapel, met respectievelijk 0, 4 en 8 procent.

Share This:

Ook back-ups zijn niet veilig

Amerikaanse autoriteiten kunnen nu al bij passagiersdata van Europeanen, doordat hosters van dergelijke data een backup/mirror-systeem hebben in de Verenigde Staten. Ook Google bouwt nu zo’n database.

Een grote Duitse hoster van Passenger Name Records, data van alle passagiersgegevens van Europeanen, blijkt een mirror van zijn database te hebben in de Verenigde Staten. Daardoor zijn alle gegevens direct opvraagbaar door de Amerikaanse autoriteiten, zonder dat daarvoor toestemming nodig is van de Europese Unie of Nederland. Dat stelt Europarlementarier Sophie in ‘t Veld, die daarover vragen heeft gesteld aan de Europese Commissie.

Share This:

Cloud heeft nieuwe opslag nodig

Producenten van flashdrives moeten aparte producten voor grote rekencentra ontwikkelen. In de grote rekencentra die de infrastructuur van de cloud vormen, telt elke watt, zei Dileep Bhandarkar, hoofdarchitect van de divisie van Microsoft die diens rekencentra bouwt.

Bhandarkar sprak op een conferentie over rekencentra van LSI Corp die werd bijgewoond door een verslaggever van EE Times. Vanwege de prestaties maakt Microsoft in zijn rekencentra voor specifieke toepassingen graag gebruik van flashdrives, naast de harde schijven. De flashdrives presteren 30 tot 40 procent beter.

Daardoor gebruiken ze ook meer energie. Met 2 tot 3 procent extra is dat weinig in relatie tot de prestatiewinst. Maar in relatie tot de kosten is dat niet het geval: ongeveer 80 procent van het budget van zo’n rekencentrum wordt opgesoupeerd door mechanische componenten en de energierekening. Daardoor maakt het zelfs uit als we maar 1 watt besparen op het energiegebruik van een server, zei Bhandarkar.

Bhandarkar ziet vooral besparingsmogelijkheden in de bandbreedte van flashdrives. ‘But we don’t need maximum bandwidth in flash–that’s expensive and the power goes up’,” zo stelde Bhandarkar. ‘I don’t want a drive with two million IOPS–I’ll settle for one with 20,000 IOPS, but there’s an opportunity for the industry to define what I call Cloud Multi Level Flash’. Daar ligt volgens Bhandarkar een kans voor de industrie om wat hij ‘een flashdrive speciaal voor de cloud’ noemt te ontwikkelen.

Share This:

Informatiestrategie van het Rijk: schone idealen

De I-strategie voor het Rijk omvat maatregelen om de IT-voorzieningen te bundelen, te komen tot één IT-beveiligingsfunctie en de standaard IT-werkplek rijksbreed in te voeren. Minister Donner van BZK heeft de I-strategie aan de Tweede Kamer gezonden. Met de Informatisering (I-)strategie voor het Rijk wil het kabinet de IT van de rijksoverheid verbeteren. Behalve bundeling en standaardisatie zal ook de beheersing van grote IT-projecten verder worden versterkt. Daarnaast komt er meer aandacht voor het vergroten van IT-kennis bij management en medewerkers en hergebruik gaat voor het zelf ontwikkelen van nieuwe voorzieningen of systemen.

De I-strategie moet een einde maken aan de verbrokkelde IT-infrastructuur van het Rijk. Daarvoor in de plaats komt een samenhangende rijksbrede informatie-infrastructuur, die ook gebruik maakt van cloud-technologie. Met de marktpartijen wordt een convenant afgesloten om de samenwerking tussen overheid en marktpartijen te optimaliseren. De informatiseringstrategie is nauw verbonden met het programma Compacte Rijksdienst, dat tot doel heeft de bedrijfsvoering van het Rijk goedkoper en efficiënter te maken.

Of, zoals in de brief zelf wordt aangegeven:

‘De I-strategie is er, als uitwerking van het programma Compacte Rijksdienst, op gericht de onnodige verscheidenheid in de ICT-infrastructuur en de informatiehuishouding van het Rijk te bestrijden en de besturing te verbeteren. Waar bijvoorbeeld het project Digitale Werkomgeving Rijk (DWR) tot standaardisatie leidt van de werkplekinrichting, bestaan er anderzijds nog grote verschillen tussen de ministeries ten aanzien van het omgaan met ICT-beveiliging en de toegang tot gegevens, het aanschaffen van software, de digitalisering van de papierstroom, identitymanagement, en het inrichten en gebruiken van datacenters. Met de I-strategie wordt beoogd een rijksbrede informatie-infrastructuur (I-infrastructuur) te ontwikkelen. Deze I-infrastructuur omvat de ICT-infrastructuur, de informatiehuishouding en de besturing daarvan. Het gaat daarbij om generieke kaders, diensten en producten die, in het kader van standaardisatie en hergebruik, beschikbaar worden gesteld aan alle organisaties binnen de rijksdienst. Wanneer een onderdeel van het Rijk de functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig heeft is het niet toegestaan daarvoor een alternatief in te richten. Voorbeelden zijn de werkplekfunctionaliteit, beveiligingsvoorschriften en –voorzieningen, toegang tot netwerken, de Berichtenbox en het e-depot voor digitale archivering’.

Share This:

‘t is tijd om opnieuw te beginnen….

Dat bij een aantal gemeenten de website op zwart moest omdat de beveiligings-updates van de software niet waren geïnstalleerd, is een ernstige blamage. Het is een basale IT-fout, die op het beheerniveau dat vandaag de dag gehaald kan worden niet meer acceptabel is. Desalniettemin: het is een vreemde zaak dat gebruikers zich zo verschikkelijk moeten inspannen om hun omgevingen te beveiligen. Het zou onacceptabel moeten zijn als bij het afnemen van een product (en Internet kan als een gebruiksproduct worden gezien), dergelijke voorzieningen getroffen behoren te worden. Het product is dus niet veilig. Dat is het intrappen van een open deur, maar basaal betekent dat dus dat in het Internet fundamentele fouten zijn ingebakken.

De problemen bij de gemeenten staan niet op zichzelf. DigiD blijkt eenvoudig te misbruiken omdat niemand controleert of de ingevoerde gegevens wel echt zijn van de persoon die ze invoert. Advertenties op krantensites blijken een virus te verspreiden. Nepmailtjes roepen je op bankgegevens online te vernieuwen, waarbij je ongemerkt op een valse site uitkomt. Het lijkt wel of het internet domweg niet langer te beveiligen is.

Dat is ook zo, zegt Vint Cerf, één van de ‘aartsvaders’ van het Internet in The Financial Times. Cerf ontwikkelde indertijd samen met Bob Kahn de techniek die de basis vormt voor het web. Veiligheid speelde daarbij een ondergeschikte rol. ‘I would have put a much stronger focus on authenticity or authentication – where did this email come from, what device I am talking to . . . those things are elements that would make a big difference’, aldus Cerf in het zakenblad.

Hij pleit voor een hele nieuwe versie van het wereldwijde web. Een internet 2.0 als het ware. Volgens hem is het huidige internet domweg niet te beveiligen tegen scams, e-mail phishing en virussen.

Share This:

Datacenter let steeds meer op duurzaamheid

De omvang van de digitale wereld neemt toe. Dit leidt tot een grote stijging van het aantal datacenters, sommigen zeggen met een factor 50. Dit betekent ook een hoger energieverbruik per jaar. Dat zal voor de datacenters per jaar een verhoging van 10 % energieverbruik betekenen. Greenpeace houdt het energieverbruik van IT bedrijven die veel data verwerken nauwgezet in de gaten. In het rapport How dirty is your data komen de meeste van deze bedrijven er slecht af. Veel van de datacenters draaien nog op energie uit kolencentrales. 

Duurzaamheid speelt wel een steeds belangrijkere rol. Toen ik enkele jaren geleden (in 2008) op deze site een column schreef over de milieuaspecten van het digitaler worden van de wereld, stonden we nog in een beginfase van ‘Green Computing’. Ondertussen is er veel gebeurd, al is IT nog steeds niet ‘groen’ en kan er nog heel veel verbeteren. Nieuwe initiatieven bij het bouwen en inrichten van datacenters zijn steeds meer gericht op duurzaamheid. 

Share This:

Oracle’s cloud anders, zegt Ellison

Oracle stelde deze week dat het bedrijf een clouddienst ontwikkelt om een groot deel van haar sleutel software te hosten, inclusief Java, DB middleware en CRM. De zorgen anticiperend die de Oracle Public Cloud zou kunnen oproepen (namelijk dat het een middel is om klanten in de Oracle software ‘op te sluiten’), verzekerde Larry Ellison dat ‘Oracle will differentiate itself with industry standards and support for full interoperability with other clouds and your data center on premise’.

‘The Oracle Public Cloud is a broad mix of platform-as-a-service and software-as-a-service, and a potential competitor to Salesforce, Microsoft, and others. The Oracle Fusion CRM Cloud Service and Oracle’s workforce management tools are already available, while the database and Java services, as well as a new business-focused social network, will be released under controlled availability in the near future’, zo stelt de topman. Het bedrijf bluft dat de Public Cloud ‘will provide all the productivity of Java, without the IT’, en ‘the Oracle database you love, now in the cloud’.

Share This:

IT in zorg zeer problematisch

KPMG slaat alarm over de staat van IT in de zorg. Het managementadviesbueau stelt dat Nederlandse bestuurders in de zorg onvoldoende grip hebben op IT. ‘Het ontbreekt bij de meeste instellingen aan een volledig inzicht in kosten en opbrengsten van informatietechnologie’.

Bij werkcontacten met managers in de zorg bleken veel instellingen geen prognose te kunnen geven van de ontwikkeling van de IT-uitgaven in de komende 3 tot 5jaar. Om IT- en informatiemanagement hoger op de zorgagenda te krijgen, stelden Stan Aldenhoven en Jan de Boer, respectievelijk directeur en partner bij KPMG, een boek samen onder de titel: IT in de zorg; lees voor gebruik de bijsluiter. Hoofdstuk 10 van het boek is gratis te downloaden op de site van KPMG.

‘Gezien de steeds noodzakelijker wordende rol die IT de komende jaren in de Nederlandse zorg zal gaan spelen, is dit op zijn minst een zorgwekkende constatering’, zegt Aldenhoven.

Share This:

Innovatie en cloud belangrijk

Ruim de helft van de Nederlandse managers richt in het beleid het komende jaar op innovatie en groei. Dat is aanzienlijk meer dan in de rest van de wereld, waar gemiddeld 29 procent zegt zich hiermee bezig te houden. Maar liefst 48 procent van het IT-budget wordt de komende twaalf maanden ingezet voor cloud computing. Dat is een groot bedrag en geeft aan dat de wens om onafhankelijker te worden van IT infrastructuren belangrijker wordt.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in maart en april van dit jaar in opdracht van IT-dienstverlener Avanade. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kelton Research. 70 Procent van de Nederlandse bedrijven heeft evenveel of meer IT-budget beschikbaar dan vorig jaar. Een verrassend gegeven, wat aangeeft dat het bedrijfsleven de crisis vooralsnog overwonnen heeft.

Een groot deel van de managers vindt groei van data en datastromen de grootste uitdaging. Veel organisaties hebben grote moeite om de nieuwste technologieën bij te houden. Slechts 19 procent van de 573 (IT-)managers en afdelingshoofden die wereldwijd werden ondervraagd, zegt dat kostenbesparing hoog op de actielijst staat.

Share This:

Datacentra in kantoren ?

APC, onderdeel van Schneider Electric, wil graag leegstaande kantoorpanden ombouwen tot duurzame datacentra. Het biedt financieel en milieutechnisch kansen, en aan datacentra worden minder eisen gesteld op het gebied van bereikbaarheid en parkeergelegenheid.

Dit stelt Wim Hendriksen, country manager Benelux bij APC. Hij ziet dat de vraag naar servercapaciteit de komende jaren fors toeneemt. Hendriksen: ‘Door de populariteit van social media, cloud computing en smartphone-applicaties stijgt de hoeveelheid dataverkeer enorm. We verwachten dat in 2050 veertig procent van de mondiale energieconsumptie komt van datacentra’. Hij geeft aan dat twintig procent van de Nederlandse IT-bedrijven hun datacentercapaciteit willen uitbreiden en ze dat bij voorkeur in Nederland doen.

Share This:

Werken in de Cloud: gebruik ook alternatieven

Sites die de storing in de cloud van Amazon overleefden in april, hebben veerkrachtige systemen gebouwd door gebruik te maken van verschillende zones met back-ups in traditionele datacenters, of zij hebben back-ups bij een andere cloudaanbieder en wel zodanig dat de dienst onmiddellijk kan worden ingezet. Zo bleef SmugMug (foto-sharing) overeind tijdens de storing, terwijl veel concurrenten uitvielen. Deels kwam dit doordat SmugMug geen klant was van Amazons Elastic Block Storage (het onderdeel dat was uitgevallen). Het internetbedrijf heeft zijn systemen echter verspreid over verschillende datacenters van Amazon, iets wat Amazon omschrijft als ‘availability zones’. Volgens SmugMug-baas Chris MacAskill hadden ook andere bedrijven overeind kunnen blijven als zij hun toepassingen hadden verspreid over verschillende Amazon regio’s. Ook al laat Amazon daarvoor extra betalen….

SmugMug is afhankelijk van Amazon door het gebruik van de Simple Storage Service (S3) waarmee foto’s en video’s van klanten worden opgeslagen. SmugMug gebruikt daarnaast veel onderdelen van de Elastic Compute Cloud (EC2), maar het bedrijf blijft ook gegevens opslaan bij traditionele datacenters.

Uiteraard is niet alles af te dekken: het bedrijf verloor een belangrijke router, de back-up en een master database server.

Share This:

City Cloud

Studenten van de TU Delft, Hogeschool Rotterdam en TU Eindhoven hebben onder de naam ‘City Cloud‘ een mogelijkheid gecreëerd om alle beschikbare data binnen een stad aan elkaar te koppelen, zodat burgers, bedrijven en de overheid voor hen relevante informatie kunnen opvragen. De TU Delft is met het idee tot de laatste ronde doorgedrongen van de Imagine Cup, een jaarlijkse wedstrijd van Microsoft om wereldwijd IT-talent uit te dagen technologische oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen.

De Imagine Cup, waarbij ook Steve Ballmer van Microsoft aanwezig is, vindt dit jaar voor de negende achtereenvolgende keer plaats. Studenten uit meer dan 120 landen reizen naar New York af om hun kennis, creativiteit en passie voor technologische innovaties in de praktijk uit te voeren. Dit jaar dienen alle presentaties een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van armoede en respecteren van het milieu.

Share This:

De IT Infrastructuur van CERN

Met de Large Hadron Collider (LHC) in Genève wordt geprobeerd te achterhalen hoe het heelal is ontstaan. Dat gebeurt door deeltjes met een snelheid van 99,999 procent van het licht tegen elkaar aan te laten botsen. Bij die botsingen wordt al het mogelijke (snelheid, richting, lading massa) gemeten.

Die metingen worden gedaan in een van de vier punten in de enorme deeltjesversneller LHC: ATLAS, LHCb, CMS en ALICE. Op elk van deze punten in de 27 kilometer lange LHC-ring staat een datacollector met miljoenen sensoren. Als er botsingen plaatsvinden in de versneller wordt 1 petabyte (1 miljoen gigabyte) aan data per seconde gegenereerd.

Het verwerken van al die data door CERN IT Communications Systems Group is ondoenlijk en onnodig. Wel wordt alle data eerst naar het centrale punt in het Computing Center gestuurd via het eigen glasvezelnetwerk. CERN is in het gebied zelfs eigenaar van de wegen en het land zodat ze altijd kunnen graven, mocht dat bij een netwerkuitbreiding nodig zijn.

De verbindingen verschillen in snelheid. Zo stuurt de datacollector van ATLAS gegevens met ongeveer 320 MB/s door, CMS doet dat met 220 MB/s, ALICE met 100 MB/s en LHCb houdt het bij 50 MB/s. De data worden in het Computing Center gefilterd. Een groot gedeelte van de data is niet nodig voor het onderzoek van CERN.

Share This:

Cloud Computing lost beveiligingsproblemen niet op

Bijna de helft van de organisaties die gebruik maken van cloud computing heeft het afgelopen jaar een inbraak gehad op zijn systemen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1200 IT-beslissers uit Europa, India, Japan en Canada. Het onderzoek bevestigt dat meer en meer bedrijven naar de cloud overstappen en dat dit een golf van nieuwe werkzaamheden en issues met zich meebrengt.

43 procent van hen heeft beveiligingsproblemen ondervonden met zijn cloud-servicesproviders. Sommige respondenten wisten niet eens dat ze cloud-applicaties gebruikten, laat staan dat ze hierbij gedacht hebben aan de beveiliging. Gegeven het feit dat veel cloud service providers niet altijd voldoende aandacht geven aan beveiliging, is het beveiligen van de cloud geen optie, maar een vereiste.

Share This:

IT in Amsterdam een ramp

29 maart 2011

De gemeente Amsterdam wil in de komende drie maanden 4,1 miljoen euro pompen in de eigen IT om de meest nijpende problemen te lijf te gaan. Daarmee moeten verdere storingen worden voorkomen. Het Amsterdamse IT-netwerk liep afgelopen december vast. Een groot aantal ambtenaren kon niet meer werken. Het was de ernstigste uitwas van jarenlange ellende met de hoofdstedelijke IT. In de afgelopen drie jaar zijn vele rapporten geschreven over de erbarmelijke staat van de gemeentelijke automatisering, maar de situatie blijkt nog ernstiger dan verwacht, schrijft IT-wethouder Eric Wiebes aan de gemeenteraad. In de afgelopen twee maanden is een IT-probleemanalyse uitgevoerd waaruit bleek dat de problemen met de organisatie binnen de Dienst ICT en de IT-infrastructuur zwaarder van aard waren dan twee eerdere onderzoeken van het bureau McKinsey beschreven. Zo blijkt de IT verouderd, niet op orde en niet gedocumenteerd.Datastorage, servers, hosting, systemen en kantoorautomatisering zijn verouderd en niet logisch met elkaar verbonden. Er is geen eenduidige backup en restoreomgeving. ‘Daardoor zijn er risico’s voor verlies van gegevens bij storingen’, zo staat in een verklarend document dat naar de gemeenteraadsleden is gestuurd. Het technische beheer is onvoldoende ingericht conform standaarden en de Dienst ICT blijkt kwalitatief niet goed genoeg om de huidige IT-infrastructuur, systemen en generieke applicaties te kunnen beheren. Van veel applicaties is niet bekend hoe ze er precies uitzien. Lifecyclemanagement ontbreekt. Daardoor is er geen zicht en sturing op tijdige vervanging van systemen of apparatuur. Ook is het licentiebeheer niet op orde.

Share This:

WABO Omgevingsloket is een ramp

24 maart 2011

Het falende systeem Omgevingsloket Online is door de installatie van een ‘verbeterde versie’ afgelopen weekeinde verder ingestort. Eerder al moest het systeem vier keer per dag hard worden gereset. Het nieuwe systeem Omgevingsloket Online, waar burgers en bedrijven hun omgevingsvergunning online kunnen aanvragen, loopt al mank sinds de invoering ervan in oktober vorig jaar. Elke poging om het systeem beter te laten functioneren, heeft tot nu toe geleid tot een verslechtering. Sinds vorige maand is daarom besloten dat het systeem vier keer per dag moet worden herstart. Ook dit weekeinde zou door de IT-dienst InfoMil een ‘verbeterde versie’ worden geïnstalleerd. Die heeft echter vrijwel alles plat gelegd. Op dit moment worden de gegevens per pdf met elkaar uitgewisseld in plaats van via het geautomatiseerde systeem. Ondertussen tracht het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Milieu de situatie ‘van voor de verbeteringen’ te herstellen. Dat zou betekenen dat het systeem opnieuw vier keer per dag moet worden herstart om werkend te blijven.

Share This:

Hosting oplichterij ?

21 maart 2011

Klanten van hostingbedrijven dreigen te worden opgelicht. Het bedrijf Domain Renewal Group biedt aan de registratie van domeinen te verlengen tegen een vergoeding. Dat is echter helemaal niet nodig. De Britse malafide onderneming Domain Renewal Group (DRG) stuurt alarmerende brieven en emails uit naar Nederlandse en Belgische houders van domeinnamen met de boodschap dat hun rechten vervallen. DRG kan zorgen voor verlenging van die rechten, maar natuurlijk wel tegen een bepaalde vergoeding. Onder meer het Nederlandse Hostnet en het Belgische Belgacom melden dat hun klanten geconfronteerd worden met deze misleidende praktijken. Belgacom zegt aangifte te hebben gedaan bij de Federale Computer Crime Unit van de Federale Overheidsdienst Economie. Ook zijn de klanten via een emailbericht gewaarschuwd niet op het aanbod van DRG in te gaan. Belgacom zegt verlenging van de domeinnamen van zijn klanten jaarlijks automatisch en gratis te doen.

Share This:

Overheid is visieloos

14 maart 2011

De overheid heeft geen visie op IT. Projecten als EPD of biometrie op het paspoort worden niet beoordeeld vanuit een hoger perspectief (iOverheid), maar als losse initiatieven. Dat moet anders, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport ‘iOverheid’, dat door Corien Prins is aangeboden aan BZK. De eOverheid is vooral tot stand gekomen door het steeds verder uitbreiden de functionaliteit. Daarbij is er te veel gedacht vanuit de mogelijkheden van de technologie en de wens tot meer efficiency. Op die manier is de IT erg complex geworden. De fundamenten zijn uit het lood geslagen, zo wordt geconcludeerd. Zo is bij veel projecten de privacy ondergesneeuwd. Tussen systemen worden meer en meer koppelingen aangebracht, waarover controle nagenoeg geheel ontbreekt. Er blijkt een oncontroleerbare en ongecontroleerde macht van de staat te zijn ontstaan, waardoor de rechten van individuen in het gedrang raken. Er zijn veel overheidsorganisaties met een eigen IT, zo erkent de WRR, terwijl regie volkomen ontbreekt. Er moet grip van bovenaf komen door een club die de systematiek als geheel gaat bekijken en de verbanden onderkent. Het rapport adviseert tot een ‘Permanente commissie voor de iOverheid’, die processen van digitalisering beschouwt en beoordeelt in het licht van de iOverheids als geheel en aan het parlement rapporteert. Daaronder komt een ‘iAutoriteit’ te hangen, die projecten moet afrekenen op doelen. Die club moet de afhandeling gaan verzorgen, ook van klachten, en krijgt macht om zaken door te zetten. Bestaande organisaties zoals de toezichthouder voor privacy (CBP) zijn hiervoor te beperkt.

Share This:

Quasi-argumenten om niet open te zijn

11 maart 2011

Open source is gratis (plus vrij als in vrijheid) en open standaarden bieden leveranciersonafhankelijkheid (dus vrijheid). Een onafhankelijk onderzoek door de Algemene Rekenkamer, aangevraagd door de Tweede Kamer, moet een helder antwoord opleveren. De huidige heisa rond en over een onderzoeksrapport van BZK biedt weinig hoop. Dat onderzoek stond vorig jaar op stapel en dus was een onderzoek door de Algemene Rekenkamer niet nodig, argumenteerde BZK toen. Vervolgens bleek ineens dat dat eigen onderzoek niet was uitgevoerd, en toen toch wel. Daarna is het rapport geheim gehouden als ‘privéstuk’ en toen toch uitgebracht, maar met meteen de disclaimer dat het ‘ondeugdelijk onderzoek’ is. Smoesjes om open IT te mijden zijn er voldoende. Hieronder een kort overzicht.

Share This: