Digitale agenda van EC Kroes krijgt vorm

23 maart 2010

Ultra-snel internet, een digitale interne markt en 'de Digitale Maatschappij'. Eurocommissaris Neelie Kroes heeft afgelopen week voor het eerst haar portefeuille 'Digitale Agenda' concreet gemaakt. De digitale economie heeft prioriteit, zei Kroes de afgelopen week op bijeenkomsten in Maastricht en Rotterdam. En de ruggengraat van die economie is supersnel internet. Om ervoor te zorgen dat in 2020 iedereen de beschikking heeft over een downloadsnelheid van zeker 30 Mbps, mogen overheden deelnemen in de daarvoor aan te leggen netwerken (meestal glasvezel), als dat maar op een open en commerciëel verantwoorde wijze gebeurt. Dat betekent dat de rollen helder moeten zijn en dat de gekozen weg geen belemmeringen voor nieuwe partijen mag opleveren. Overheden moeten er dus op toezien dat ook nieuwe informatieleveranciers een plek kunnen krijgen op een nieuw glasvezelnetwerk. Met de Digitale Interne Markt bedoelt Kroes op het verwijderen van grenzen in de digitale wereld die in de echte wereld al niet meer belangrijk zijn. Verschillen in copyright en consumentenrecht binnen Europa moeten niet langer het online kopen en verkopen van diensten en producten belemmeren.


Kroes maakt zich er verder druk om dat er nog te veel mensen zijn die niet kunnen of durven toetreden tot de digitale samenleving, uit onkunde of wantrouwen. Een vierde punt uit haar Agenda is het investeren in baanbrekende technologie – niet alleen goed voor de ICT-sector, maar voor de hele economie, stelt zij. Het streven naar meer R&D in de ICT is overigens een voortzetting van de doelstellingen die al ten grondslag liggen aan het huidige 'zevende kaderprogramma' van de EU, waarin 2 miljard aan EU-investeringen in ICT-onderzoek is geregeld. Tijdens haar eerste tv-optreden in De Wereld Draait Door, zocht ze nog naar de juiste voorbeelden om het belang van haar nieuwe positie duidelijk te maken. Wat voor digitale zaken gaat ze eigenlijk regelen? Maar nu, een maand later, is ze duidelijk over haar ambities. Kroes is haar eigen blog gestart, waarop nu drie blog posts staan, over het stimuleren van e-health ('Our finances demand it. Our citizens expect it. The technology is ripe'.), meer deelname van vrouwen in de ICT sector ('We must invest in women, and this investment must be driven by the industry itself'), en het hele beleid rond de infrastructuur, van breedband tot specifieke vragen rond het radiospectrum ('The key question is: are our rules appropriate for the digital age ?'). Maar afgezien van die kruimels was het tot nu toe raden welke dossiers zij nu werkelijk belangrijk acht. Het Nederlandse ICTDelta event in Rotterdam had de primeur. Kroes presenteerde in haar eerste publieke optreden sinds haar aanstelling de eerste blik op haar plannen voor de komende jaren, haar Digitale Agenda. ‘U hoef ik niet uit te leggen dat dit de allerbelangrijkste portefeuille is van de commissie'. Interoperabiliteit en standaarden, breedband netwerken, Europees octrooi, single market voor ICT, sterker onderzoek? Wat is belangrijker? 'Allemaal', riep het ICTDelta publiek toen het gevraagd werd om te stemmen. Eenmaal tot een keuze gedwongen koos dit publiek van ICT-professionals en -onderzoekers voor interoperabiliteit en standaarden. Kroes zet met de Commissie in op economische groei, en dan vooral het belang van jonge nieuwe innovatieve bedrijven. 'Het hogere doel van de Digitale Agenda is het bevorderen van economische groei. Om u een idee te geven van het belang van ICT: de investeringen in ICT zijn verantwoordelijk voor wel 30 procent van de productiviteitsstijging in Europa. Dat potentieel mogen we niet lagen liggen'. Daarnaast noemt ze het belang van ICT voor de gezondheidszorg en voor zuinig energiegebruik. ‘Dit heeft te maken met alle sectoren’. Verder klonk de ervaring van Kroes op het gebied van monopolistisch gedrag in de sector door – ze pakte onder andere Microsoft hard aan. In haar uitspraken over open systemen: 'We moeten er voor blijven waken dat de apparaten, applicaties en systemen met elkaar kunnen blijven communiceren. De openheid van internet is altijd de kracht geweest. We zullen dus veel aandacht geven aan interoperabiliteit en open platforms en standaarden'. Niet alleen op het dossier breedband internet, ook op het gebied van de deelname van vrouwen wijkt Kroes af van haar liberale standpunten. Zo is ze voor quota om meer vrouwen op goede posities te krijgen. Maar op alle andere terreinen maakte ze duidelijk dat ze vooral aan Europees ondernemerschap hecht. De drie bedrijven die door het publiek werden uitverkoren als meest interessante starters, Meetingspot, CrimsonBase en Mijn naam is Haas, werden door haar uitgenodigd om in Brussel een broodje te komen eten. 'Dan kunnen jullie vertellen waar je tegen oploopt, bij het ondernemen'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.