Category Archives: Nieuwsarchief 2007

Google gaat Street View anoniem maken

24 december 2007

Uit ethische overwegingen (en ook uit Europese wettelijke verplichtingen) overweegt Google om de Street View feature die in Google Maps is ingebouwd zodanig te veranderen dat het de privacy van degenen op de foto's beschermt. Als Street View wordt uitgerold in Europa zal Google de Street View foto's veranderen door de gezichten en kentekenplaten van de auto's onherkenbaar te maken. het bedrijf denkt er ook over om hetzelfde te doen met de Amerikaanse versie van het product, zo zegt Jane Horvath, een privayspecialist van google. Street View is ontwikkeld door Immersive Media en laat gebruikers een panoramische foto van de straat zien als daar in Google Maps op geklikt wordt. De foto's zijn met speciale 360-graden camera's genomen vanaf Volkswagen Beetle's die door de stad rijden en continue foto's maken. De foto's zijn meestal zo duidelijk dat mensen in de straat kunnen worden geidentificeerd. Spoedig na de lancering in mei verschenen er allerlei foto's van schaars geklede vrouwen en mannen die pornowinkels ingingen en privacy-activisten klaagden dat Street View inbreuken maakte op de privacy van de afgebeelden.

Continue reading

Share This:

Virtuele identiteiten brengen hoop

22 december 2007

Een groeiend aantal zieken en gehandicapten verklaren dat virtuele werelden hen helpen bij de strijd tegen ziekten, (leren) leven met beperkingen en soms zelfs met vormen van herstel. Onderzoekers stellen dat zij nu nog slechts kunnen vaststellen dat het fenomeen van de virtuele wereld effect kan hebben op het welzijn van mensen. 'We're at a major technical and social transition with this technology. It has very recently started to become a very big deal, and we haven't by any means digested what the implications are', zo bevestigt William Sims Bainbridge, een sociaal wetenschapper bij de National Science Foundation. In aanvulling op de hulp die virtuele werelden blijkbaar aan individuele patienten bieden worden deze werelden ook gebruikt voor andere gezondheids-gerelateerde doeleinden. Medische opleidingsinstituten gebruiken ze om artsen te trainen. Onderzoeksinstituten gebruiken ze om testen uit te voeren of om inzicht te verwerven in de verspreiding van epidemieen. Gezondheidsorganisaties gebruiken ze om het publiek te informeren en om geld in te zamelen. Deze online werelden stellen mensen in staat om rijke virtuele levens te leiden door middel van 'avatars', identiteiten die ze volgens hun verlangens kunnen boetseren. Oude mensen worden weer jong, introverte mensen extravert, verlamde mensen mobiel. Ze lopen, rennen, vliegen of 'teleporteren' rond 'vast realms offering shopping malls, bars, homes, parks and myriad other settings with trees swaying in the wind, fog rolling in and an occasional deer prancing past. They schmooze, flirt and comfort one another using lifelike shrugs, slouches, nods and other gestures while they type instant messages or talk directly through headsets'.

Continue reading

Share This:

Bibliotheken niet happig op webdeals

21 december 2007

Verschillende grote wetenschappelijke bibliotheken hebben een aanbod van google of Microsoft om hun boeken te scannen afgewezen en gekozen voor non-profit projecten. De bibliotheken zijn het niet eens met de beperkingen die door de beide bedrijven worden opgelegd voor het gebruik van de digitale collecties. De bibliotheken hebben daarom gekozen samen te werken met de Open Content Alliance, een non-profit project om bibliotheekmateriaal breed beschikbaar te maken. Bibliotheken die samenwerken met Google dienen akkoord te gaan met een aantal termen, waaronder de eis dat het gescande materiaal niet via andere commerciele zoekdiensten mag worden verspreid. Microsoft kent eenzelfde beperking. De Open Content Alliance maakt de scans beschikbaar voor ongeacht welke zoekdienst. Google betaalt voor het digitaliseren van de boeken en heeft niet direct een commercieel profijt van de resulterende webpagina's, hoewel de boeken de zoekmachine veel nuttiger en waardevoller maken. Het is de bibliotheken vervolgens wel toegestaan om de boeken door een ander bedrijf of organisatie opnieuw te laten scannen. De Open Content Alliance heeft een kostenpost van ongeveer $ 30 per gescand boek, betaald door de leden van de groep en talloze subsidieverleners. Het is duidelijk dat Google's bod financiele voordelen heeft voor de participerende bibliotheken. Prominente bibliotheken zoals de New York Public Library en de universiteitsbibliotheken van Michigan, Harvard, Stanford en Oxford, hebben Google's aanbod geaccepteerd. Google denkt 15 miljoen boeken te scannen in het komende decennium.

Continue reading

Share This:

Webpesten brengt woedende reacties teweeg

20 december 2007

Sarah Wells was woedend toen ze een artikel las in de Saint Charles Journal over Megan Meier, een 13 jarig meisje uit Missouri dat tot zelfmoord werd gedreven door veelvuldig en onophoudelijk pesten op Internet. Het feit dat het pestgedrag werd veroorzaakt (althans zo wordt gezegd) door de moeder van een van Megan's vrienden door middel van een vals MySpace-adres maakte Wells des te kwader. Toen ze vervolgens ook nog vernam dat de vrouw een aangifte gedaan had tegen de vader van het meisje, die in woede een tafel van de vrouw vernield had, nam ze de beslissing daar wat aan te doen, vooral omdat bleek dat justitie weinig kon ondernemen tegen Drew. Het krantenartikel noemde de naam van de vrouw niet, maar bood voldoende details om haar te identificeren door middel van online gegevens aangaande onroerend goed. Wells identificeerde de vrouw als Lori Drew, uit O'Fallon, Missouri. Na de gegevens geverifieerd te hebben bij een kennis in de betreffende regio, wijdde ze een blogpost aan het verhaal. 'It was outrageous enough what she had done, but dragging (Megan's father) into the courts, calling the police and bringing the charges against the family whose daughter had suffered a great deal because of her … for her to do that, it was like, OK, it's coming back to you', zei Wells. Een analist zei dat de 'firestorm that followed illustrates what happens when the social imperative to punish those in a community who violate social norms plays out over the internet. The impulse is human nature and few can imagine an offense more egregious than a trusted adult preying on the emotions of a vulnerable child'. Het aanpakken van de 'slechterikken' hekpt om orde te bewaren en draagt bij aan het behoud van waarden en normen, zo wordt gezegd.

Continue reading

Share This:

Het ‘Giant Global Graph’

19 december 2007

Brad Fitzpatrick heeft een interessant stuk geschreven over de Social Graph, een term die door Facebook wordt gebruikt om hun sociale netwerk te beschrijven. Fitzpatrick definieert 'social graph' als 'the global mapping of everybody and how they're related'. Hij beschrijft in zijn stuk de problemen en doelen die een 'social graph' heeft. Een van die problemen is dat je op dit moment verschillende logins moet hebben voor verschillende sociale netwerken. Een andere zaak is de portabiliteit en het eigendom van persoonlijke informatie van een individu, die geopenbaard wordt als een persoon aan een sociaal netwerk deelneemt. Zoals onlangs duidelijk is gesteld in de Social Bill Of Rights en zoals al een hele tijd is verkondigd in de Attention Trust Principles: gebruikers willen eigenaar zijn van hun persoonlijke informatie, inclusief hun deel van de 'social graph'. De problemen zijn allemaal nauw met elkaar verweven: wat vormt die 'social graph', hoe gaan sociale netwerken er mee om, wat zijn de API's en gebruikte standaarden, wie is eigenaar van de informatie. Fitzpatrick heeft een visie van een open, publiek middel, gecontroleerd door de gebruikers en gebruikt in overeenstemming met die wensen en principes door de sociale netwerken.

Continue reading

Share This:

Technische 2007-dingen om dankbaar voor te zijn….

18 december 2007

2007 is een jaar waarin een aantal zaken in de ICT zijn voorgevallen waarvoor we dankbaar (of wellicht niet ?) moeten zijn. We zetten er hier een aantal onder elkaar als een soort 'memento' voor 2007 en als een 'appetizer' voor het komende jaar, want uiteraard ook in 2008 zullen zich talloze verschijnselen voordoen waarvoor we dankbaar mogen (en misschien wel moeten) zijn. Laten we in snel tempo eens een paar zaken onder elkaar zetten. We zijn er blij mee: DRM is dying. We constateren dat 'gaming' mainstream is geworden. We zagen dat Apple opnieuw de markt veroverde, nu met de iPhone. We merkten dat stilletjes Web 2.0. dominant aan het worden is. We geloven dat open source communities en de vrijwillige deelname daaraan 'commodity' aan het worden zijn. En we zagen de waarschijnlijke doorbraak van het electronische boek, niet door te doen alsof het boek is, maar door een digitaal leesapparaat meer functionaliteit te bieden dan een boek en het eenvoudiger te maken. Laten we ze alle zes eens wat nader bekijken.

Continue reading

Share This:

Dinosauri in het Carnegie museum: ‘fightening experience’.

17 december 2007

Een Apatosaurus brult in woede, slaat wild om zich heen met de staart, vastbesloten om te verhinderen dat de Allosaurus, haar baby aanvalt. Een tweede Allosaurus rent naar het tafereel toe eveneens met de bedoeling een snack te verwerven. De scene, die neergezet wordt middels enorme skeletten, kleurrijke muurschilderingen en gereconstrueerde exosystemen, is onderdeel van de nieuwe tentoonstelling van het Carnegie Mellon Museum of Natural History, een 21ste eeuw-poging om met afbeeldingen, fossielen en multimedia een beeld te creeren van het leven zo'n 150 miljoen jaar geleden. 'You might imagine that Allosaurus is probably suicidal going against an animal that is about 80-feet long and weighs about 30 tons', zo zegt Matt Lamanna, wetenschappelijk onderzoeker bij het museum. 'But if you look into the mural, there's actually a second Allosaurus that's meant to be sort of charging into the scene to help out … in this big attack. Chances are he'll lose anyway, but at least he's got friends'. De voorbereidingen voor de tentoonstelling begonnen in 2005. De dinosaurus-collectie van het museum is groot en heeft een rijke historie. Deze begon in 1989 toen staalbaron Andrew Carnegie in een kantenartikel las over de uitgestorven giganten. Carnegie vond dat er een aantal van deze fossielen in zijn museum aanwezig dienden te zijn. En nu representeert de tentoonstelling alle laatste wetenschappelijke ideeen van de dinosauri als kuddedieren en goede verzorgers van hun jongen.

Continue reading

Share This:

E-waste in China

15 december 2007

Al zeker vijf jaar lang hebben milieuactivisten en media het gevaar benadrukt dat Chinese arbeiders lopen bij het ontmantelen van een groot deel van de door de rest van de wereld weggegooide electronica. Het zuidoostelijk deel van China wordt gezien als de kern van de 'e-waste', als een electronische vuilnisbelt waar aan de omstandigheden nog steeds bitter weinig is veranderd. Integendeel zelfs: het probleem wordt alleen maar groter, omdat China zelf nu ook massaal bijdraagt aan het probleem. 'China now produces more than 1 million tons of e-waste each year', zegt Jamie Choi, namens Greenpeace China in Beijing. ' That adds up to roughly 5 million television sets, 4 million fridges, 5 million washing machines, 10 million mobile phones and 5 million personal computers. Most e-waste in China comes from overseas, but the amount of domestic e-waste is on the rise', zo voegt hij er aan toe. Het vuilnis-probleem wordt gedreven door pure economische uitgangspunten. Voor het westen, waar de kosten van vuilnisverwerking vanwege allerlei veiligheidsmaatregelen voortdurend stijgen, is export van het afval naar ontwikkelingslanden bijna tien keer goedkoper dan het zelf verwerken. In China zijn arbeidskrachten genoeg, vooral arme migranten van het platteland die voor een paar yuan bereid zijn om gezondheidsrisico's te lopen en die worden uitgebuit door winstgrage ondernemers.

Continue reading

Share This:

Instant Messaging als tienerinstrument

14 december 2007

Instant Messaging (IM) is snel en efficient. Veel teenagers gebruiken het ook om die moeilijke face-to-face confrontaties te vermijden. Het gebrek aan fysieke nabijheid maakt het mogelijk om vervelende sessies te vermijden. Meer dan vier van de tien tieners (zo'n 43 %) gebruiken IM om dingen te zeggen die ze niet persoonlijk durven te zeggen, zo geeft een peiling van Associated Press en AOL aan. 22 % gebruikt het om andere mensen 'uit' te vragen en 13 % gebruikt het zelfs om verkeringen 'uit' te maken. 'If they freak out or something, you don't see it', zo zegt Cassy Hobert, 17, leerling op een high school in Frenchburg, Kentucky, een zeer actieve IM'ster die het gebruikt om afspraakjes te maken. 'And if I freak out, they don't have to see it'. Bijna de helft van de 13 tot 18 jarigen zegt IM te gebruiken. Enkel een op de vijf volwassenen gebruikt IM, maar meestal wel met minder technologisch aplomb of hormoongedreven sociaal contact. Danny Hitt, een onroerend goed handelaar in Riverside, zegt dat hij chat met vier of vijf 'IM-buddies' tegelijk, een aantal dat de meeste tieners erg laag zullen vinden. Hij prefereert, net zoals de meeste volwassenen, de telefoon voor belangrijke communicatie. 'To me, a significant conversation takes a phone call', zo zegt hij. 'The inflection in the voice, you lose that with instant messages'.

Continue reading

Share This:

Ouders, kinderen en games: het matched niet echt

13 december 2007

Jesse Lackman zegt dat zijn zoon zeker twaalf uur per week een middeleeuwse strijd voert in droomachtige landschappen in zijn game-wereld. Maar Lackman zelf ziet dat niet zitten. 'It's just such a waste of time', zegt de 47-jarige Lackman uit Center, North Dakota. 'I tell him, 'Do something that has some lasting value''. Lackman's mening wordt gedeeld door het grootste deel van de ouders. Meer dan 40 % van ouders met kinderen die games spelen op hun gameboy, Wii of computer, doen daar nooit aan mee, en delen die ervaring niet. Terwijl deskundigen debatteren over de vraag of electronische games goed of slecht is voor kinderen en hun families, is voor de meeste ouders de voorkeur duidelijk door nooit (of hoogst zelden) hun kinderen te vergezellen op hun tochten in de virtuele game-werelden. 30 % van de ouders geeft aan dat ze minder dan een uur per week bereid zijn hun kinderen te vergezellen. Dus ongeveer 75 % van de ouders doet eigenlijk nooit mee als kinderen aan het 'gamen' zijn. 'I don't think it's good for them, the violence, the obsession', zo zegt Karen Kimball uit Minnesota, een andere niet-spelende ouder die schat dat haar 17 jarige zoon ongeveer 25 uur per week aan games spendeert 'No longer is it, 'Let's go out and throw a football''. Ouders die wel met hun kinderen meedoen zijn over het algemeen jonger, alleenstaand en parttimers.

Continue reading

Share This:

Rond 2027 komen de echte grote, grote systemen

12 december 2007

Het zal de grootte hebben van het Internet in Californie. Delen van dat systeem bestaan al, we weten het alleen nog niet. En we zullen onze programmeertalen en ontwikkelingstechnieken moeten herhvormen en her-denken om het te kunnen realiseren. We hebben het niet over Microsoft's nieuwe Windowsbesturingssysteem (al zou dat heel goed kunnen), maar over het eerste Ultra Large System (ULS) (PDF-download !) ter wereld, die zal functioneren als een stad, altijd in beweging en zich ontwikkelend. Van dat systeem zullen we binnen de komende twintig jaar de eerste stappen zien. Dat is althans de mening van Richard Gabriel, een 'distinguished engineer' van IBM, die op een recente QCon conferentie in San Francisco een verhaal hield over het ULS. Natuurlijk, zo zullen velen zeggen, zo'n systeem is er al: het Internet. Of dat systemen als Google, Amazon of eBay met hun enorme server-fabrieken en massale processen als ULS beschouwd kunnen worden. Deze komen echter niet overeen met de definitie van 'groot' die Gabriel aanhoudt.

Continue reading

Share This:

Rapport waarschuwt regeringen over ‘e-trust’

11 december 2007

Een rapport, financieel mogelijk gemaakt door de Eurpese Commissie, stelt dat de Europese regeringen aandacht moeten gaan besteden aan de kwestie van vertrouwen in technologische systemen gebruikt door publieke autoriteiten en waarschuwt dat high tech ID-kaarten niet de alles-oplossende remedie zijn. Ecotec Research and Consulting voerde in samenwerking met het Tavistock Institute het onderzoek uit namens de eGovernment unit van de Europese Commissie. Het stelt dat vertrouwen en veiligheid hand in hand moeten gaan, zodat overheden het juiste evenwicht kunnen bereiken, op basis waarvan een 'clear pact' met de burgers kan worden afgesproken. De paper stelt dat een dergelijke transparantie over vertrouwen en veiligheid een betere relatie met de burgers zal realiseren, en dat vervolgens het vertrouwen zal verbeteren tussen regering en die individuen die hun zorgen hebben geuit over hoe hun gegevens worden opgeslagen door de verschillende overheidsinstellingen.

Continue reading

Share This:

Citizendium is jarig: ligt het op koers ?

10 december 2007

Citizendium, de wiki-encyclopedie gecontroleerd door experts, opgericht door Wikipedia medeoprichter Larry Sanger, is net een jaar geworden. Sanger bracht een uitgebreide statusrapportage naar buiten, waarin hij stelt dat Citizendium zich in snel tempo aan het vormen is en dat het op het punt staat om belangrijke voortgang te boeken in de realisering van haar doelstelling: het de wereld tonen dat het een beter kennismodel vertegenwoordigt dan Wikipedia. De site kan echter nog steeds de critici niet van zich afschudden die zich ten zeerste afvragen of dat model werkbaar is. In februari van die jaar waren er nog maar acht artikels die de status 'approved' hadden verworven van de expert-redacteuren van de site. Dat zijn er nu ongeveer 46. Dat lijkt nog steeds niet echt indrukwekkend, maar Sanger wijst er op dat ' article creation and approval are accelerating' en stelt dat de artikelen van Citizendium in ieder geval van veel betere kwaliteit zijn dan die van Wikipedia. 'This, I hope you'll agree, counts for something'.

Continue reading

Share This:

Microsoft blijft gevaarlijk inconsistent in haar open source retoriek.

8 december 2007

In een recent interview met Microsoft's Bill Hilf sprak hij over de strategie van het bedrijf voor het gebruik van en het concurreren met open source software. Hilf, een voormalige technische Linux strateeg van IBM, werd door Microsoft voornamelijk aangetrokken om hunopen source projecten te coordineren en te sturen, maar is vandaag de dag manager van de marketinginspanningen van het bedrijf voor Windows server. Als iemand licht kan werpen op wat Microsoft eigenlijk wil met open source, dan zou hij het moeten zijn. Hij heeft een reputatie verworven voor het spuien van uiterst controversiele meningen over Linux en open source software. In het verleden bijvoorbeeld heeft Hilf geroepen dat 'the Free Software Foundation is dead', en 'Linux doesn't exist in 2007'. In het interview spuit Hilf meer van dit soort dubieuze stellingen, terwijl hij tegelijkertijd vermijd alle belangrijke issues aan de orde te stellen. 'I think a lot of people get lost in the software, the source code part of it. What we've been doing strategically is try to figure out how do we participate in that community as a good citizen so that we're in that sort of same value chain', zo stelde Hilf in het interview met InformationWeek.

Continue reading

Share This:

Zakkenrollen in Second Life

7 december 2007

Ook in Second Life kunnen de zakkenrollers toeslaan. Charles Miller en Dino Dai Zov zeggen dat ze een kwetsbaarheid hebben gevonden in de wijze waarop Second Life het geld van een avatar beschermt. Als het waar is is het een zorgelijke mededeling voor Second Life-gebruikers, aangezien de Linden dollars van het platform in principe kunnen worden ingewisseld voor harde Amerikaanse dollars. De risico's echter zijn niet zo heel groot voor Linden Labs, de ontwikkelaar van het platform, aangezien, zoals de onderzoekers zeggen, het probleem makkelijk en snel verholpen kan worden. Miller, een onderzoeker bij een beveiligingsbedrijf in Baltimore, kreeg bekendheid afgelopen zomer toen hij manier ontdekte om de Apple iPhone te hacken. Hij zei dat beide onderzoekers 'found the flaw by exploiting a known problem with Apple’s QuickTime movie playback software, which is used to play movies inside the virtual world'. De twee hackers waren al maanden bezig met zich af te vrezen hoe het zat met de beveiliging van het platform Second Life. 'It’s not kindergarten work, but this is pretty easy to do', zegt Dai Zovi, die grote ervaring heeft met het hacken van het Macintosh-platform.

Continue reading

Share This:

Cybercrime wordt een bedreiging voor nationale veildigheid

6 december 2007

Cybercrime blijft zich in een snel tempo verspreiden en er zijn geen tekenen dat het snel minder zal worden, zo schrijft McAfee in haar jaarlijkse Virtual Criminology Report. En terwijl het verschijnsel blijft groeien, worden de aanvaller steeds meer internationaal. Georganiseerde aanvallen komen van overal ter wereld, en vallen niet alleen individuele personen aan en bedrijven, maar in een steeds hogere mate ook overheidsorganen. 'Cybercrime has grown up', schrijft McAfee, 'from some geeks having fun in the basement to a thriving global economy that poses a threat to national security'. 'No matter what you call the dark side of the Internet, it's a grim reality that is growing alarmingly fast', zo schreef Dave DeWalt, Chief Executive Officer van McAfee. McAfee gebruikte eigen gegevens gecombineerd met die van organisaties zoals de NAVO, de FBI, het Center for Education and Research in Information Assurance and Security (CERIAS), de Serious Organized Crime Agency (SOCA), het International Institute for Counter-Terrorism, en de London School of Economics om het 40-pagina tellende rapport samen te stellen. De resultaten schilderen geen prettig beeld: McAfee stelt dat 'the Internet is becoming a weapon for political, military, and economic espionage, even between countries. An estimated 120 countries are working on their own cyberattack commands and countries could be fighting for 'cyber supremacy' within the next 10 to 20 years'.

Continue reading

Share This:

Het lijkt er op dat archivering de hype wordt van 2008

5 december 2007

Archivering van gegevens en 'disaster recovery' lijken de opslagoverwegingen van ICT organisaties in 2008 te gaan domineren, tenminste volgens een onderzoek onder 472 ICT-managers in de Verenigde Staten en Engeland. BridgeHead Software publiceerde haar Annual Information Lifecycle Management (ILM) Audit 2007 en onthult dat de ondervraagde ICT-managers de archivering van bestanden (57 %), email (55 %) en databases (42 %) als de drie belangrijke storagedomeinen vinden voor de komende maanden. De andere twee domeinen in de top vijf zijn 'disaster recovery' (en dat is tijd gezien de slechte prakrische situatie daarvan) met 59 % en backup (55 %). In de top tien staan vervolgens ook nog gegevensbeveiliging (26 %), encryptie van gearchiveerde gegevens (22 %), storage management (13 %), resource management (12 %) en opslagconsolidatie (10 %). Patrick Dowling van BridgeHead Software legt het als volgt uit: 'There has been a clear movement over the last few years to make data highly available and rapidly recoverable to support electronic business applications as they became more important to an organization’s performance and bottom line and as disk storage prices have dropped. But now there is real momentum behind archiving as the data volumes on primary storage have grown out of control. Organizations have started to use archiving to reduce the cost of storing data, make electronic information more accessible to the organization, and impose IT standards for how data is managed'.

Continue reading

Share This:

Calamiteitenplannen van ICT-afdelingen volledig onder de maat

4 december 2007

Het is al een wat ouder bericht, maar desalniettemin is het nog steeds actueel in deze tijd van toenemende aandacht voor beveiliging. Zo blijkt nu dat de meeste scenario's die bedrijven klaar hebben liggen om rampen het hoofd te bieden, niet zozeer adequaat een calamiteit te lijf gaan, maar eerder op een fiasco zullen uitlopen. De reden daarvoor is de gebrekkige wijze waarop calamiteitenplannen worden getoetst. 'Disaster recovery simply doesn’t work', zegt Gil Hecht, Chief Executive Officer van het New Yorkse bedrijf Continuity Software Inc., die claimt dat op zijn minst 60 % van alle testen van calamiteitenplannen mislukken. Het feit dat de procedures voor gegevensherstel na storingen of rampen slecht worden getest veroorzaakt waarschijnlijk een enorme chaos als er echt eens een calamiteit is. Symantec, leverancier van beveiligingssoftware, kan dat op basis van een wereldwijd onderzoek onder ICT-managers beamen.

Continue reading

Share This:

Europese bibliotheek (waarschijnlijk) eind 2008 van start

3 december 2007

Vanaf volgend najaar zullen de belangrijkste archieven, musea en bibliotheken in Europa via een digitaal toegangspunt worden ontsloten. De plannen daartoe, die al twee jaar geleden werden gelanceerd, liggen op schema. Dat althans liet de Europese Commissie eind vorige week weten. De Europese digitale bibliotheek is een stap dichterbij gekomen, nu er een stichting voor in het leven is geroepen. De stichting gaat eerdere afspraken tussen Europese musea, bibliotheken en archieven concreet maken. Het project wordt geleid door de Duitse nationale bibliotheek. Met de bibliotheek wil de Europese Commissie een gemeenschappelijk digitaal toegangspunt creëren voor het culturele erfgoed in Europa. Viviane Reding, Eurocommissaris voor Infomatiemaatschappij en Media, stelde eind vorige week de statuten van de nieuwe stichting vast. 'Europe's citizens should all be able to enjoy our rich cultural heritage. This Foundation is a significant step towards making that ambition come true', zo vertelde zij. 'It shows the commitment of Europe's cultural institutions to work together to make their collections available and searchable by the public through a common and multilingual access point online'.

Continue reading

Share This:

Uitgevers willen indexering van ‘hun’ content beinvloeden

1 december 2007

Uitgevers en persbureaus introduceren ACAP, een nieuw protocol om het de zoekmachines te bemoeilijken content toegankelijk te maken. Google, Yahoo en Microsoft houden zich voorlopig afzijdig. Het nieuwe protocol geeft de uitgevers meer controle over de content; ze kunnen makkelijker bepalen welke content, wanneer en hoe lang door zoekmachines kan worden geïndexeerd. Dat meldt Associated Press, dat zelf het initiatief heeft genomen voor het project en daarin ook een leidende rol heeft gespeeld. Het systeem, Automated Content Access Protocol (ACAP) is eigenlijk een verbeterde en uitgebreidere versie van Robots.txt, het Robots Exclusion Protocol. Dat protocol is al bijna veertien jaar geleden ontwikkeld om zoekmachines van websites (of gedeelten daarvan) uit te sluiten. Dat protocol deugt echter niet meer, zo vindt de ACAP-coalitie. Er is ongeveer een jaar gesleuteld aan het nieuwe protocol. Het initiatief werd ingegeven door de juridische problemen van Franse en Belgische krantenuitgevers met Google. ACAP geeft de uitgever de mogelijkheid uitgebreide instructies te geven aan de crawlers en spiders van zoekmachines. Het essentiele verschil met het oude Robots.txt is de mogelijkheid om een tijdslimiet voor de toegankelijkheid te stellen. ACAP kan bepalen hoe lang bepaalde content in het geheugen van Google, Yahoo en andere zoekmachines mag blijven staan.

Continue reading

Share This: