Bibliotheken niet happig op webdeals

21 december 2007

Verschillende grote wetenschappelijke bibliotheken hebben een aanbod van google of Microsoft om hun boeken te scannen afgewezen en gekozen voor non-profit projecten. De bibliotheken zijn het niet eens met de beperkingen die door de beide bedrijven worden opgelegd voor het gebruik van de digitale collecties. De bibliotheken hebben daarom gekozen samen te werken met de Open Content Alliance, een non-profit project om bibliotheekmateriaal breed beschikbaar te maken. Bibliotheken die samenwerken met Google dienen akkoord te gaan met een aantal termen, waaronder de eis dat het gescande materiaal niet via andere commerciele zoekdiensten mag worden verspreid. Microsoft kent eenzelfde beperking. De Open Content Alliance maakt de scans beschikbaar voor ongeacht welke zoekdienst. Google betaalt voor het digitaliseren van de boeken en heeft niet direct een commercieel profijt van de resulterende webpagina's, hoewel de boeken de zoekmachine veel nuttiger en waardevoller maken. Het is de bibliotheken vervolgens wel toegestaan om de boeken door een ander bedrijf of organisatie opnieuw te laten scannen. De Open Content Alliance heeft een kostenpost van ongeveer $ 30 per gescand boek, betaald door de leden van de groep en talloze subsidieverleners. Het is duidelijk dat Google's bod financiele voordelen heeft voor de participerende bibliotheken. Prominente bibliotheken zoals de New York Public Library en de universiteitsbibliotheken van Michigan, Harvard, Stanford en Oxford, hebben Google's aanbod geaccepteerd. Google denkt 15 miljoen boeken te scannen in het komende decennium.

Er bestaat echter verzet; sommige bibliotheken zoals die van het Smithsonian Institute, suggereren dat 'many in the academic and nonprofit world are intent on pursuing a vision of the Web as a global repository of knowledge that is free of business interests or restrictions'. Zelfs al maakt Google's project miljoenen boeken beschikbaar voor een miljard internetgebruikers, de zorg bestaat dat een bedrijf de dominantie in een bepaald segment kan gebruiken om commercieel voordeel te behalen. 'There are two opposed pathways being mapped out', zegt Paul Duguid, een hoogleraar aan de University of California, Berkeley. 'One is shaped by commercial concerns, the other by a commitment to openness, and which one will win is not clear'. Het Boston Library Consortium van 19 wetenschappelijke bibliotheken in New England waaronder de University of Connecticut en de University of Massachusetts, werkt samen met de Open Content Alliance om 34 miljoen boeken, waarvan het copyright is verstreken, te digitaliseren. 'We understand the commercial value of what Google is doing, but we want to be able to distribute materials in a way where everyone benefits from it', zegt Bernard Margolis, van de Boston Public Library, die de ongeveer 3,700 boeken van de persoonlijke bibliotheek van John Adams beheert. Margolis stelde dat zijn bibliotheek met beide commerciele kemphanen had gesprken en dat de deur voor samenwerking niet volledig was gesloten. Sommige bibliotheken werken zowel met Google als met de Open Content Alliance. Adam Smith van Google Book Search gaf aan dat Google geen exclusieve contracten met bibliotheken sluit. 'We're excited that the OCA has signed more libraries, and we hope they sign many more', zo zegt Smith. 'The powerful motivation is that we're bringing more offline information online. As a commercial company, we have the resources to do this, and we're doing it in a way that benefits users, publishers, authors and libraries. And it benefits us because we provide an improved user experience, which then means users will come back to Google'. De Library of Congress heeft een pilot lopen met Google voor de digitalisering van een aantal boeken. Maar in januari van 2007 startte het een project met de Open Content Alliance, waarbij 136.000 boeken beschikbaar worden gesteld aan iedere zoekmachine. De Alliance is een initiatief van Brewster Kahle, oprichter en directeur van The Internet Archive, in 1996 ontstaan met het doel het Web te archiveren. De Open Content Alliance bestaat uit meer dan 80 bibliotheken en wetenschappelijke instellingen. De Open Content Alliance maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen die de digitalisering van publiek materiaal door een bedrijf heeft. 'Scanning the great libraries is a wonderful idea, but if only one corporation controls access to this digital collection, we'll have handed too much control to a private entity', zo zegt Kahle. 'The Open Content Alliance is fundamentally different, coming from a community project to build joint collections that can be used by everyone in different ways'. De Alliance scant bibliotheekmateriaal waarop geen copyright meer rust (dus van voor 1922); Google digitaliseert ook boeken van na die datum, maar het staat gebruikers niet toe die boeken online (volledig) te lezen en het staat uitgevers toe niet aan het programma deel te nemen. Maar vooral onder bibliotheken worden de beperkingen die Google oplegt als nogal beperkend ervaren. 'Google had a very restrictive agreement, and in all our discussions they were unwilling to yield', zo zegt Tom Garnett, directeur van de Biodiversity Heritage Library. 'Among the terms is a requirement that libraries put their own technology in place to block commercial search services other than Google'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.