Microsoft blijft gevaarlijk inconsistent in haar open source retoriek.

8 december 2007

In een recent interview met Microsoft's Bill Hilf sprak hij over de strategie van het bedrijf voor het gebruik van en het concurreren met open source software. Hilf, een voormalige technische Linux strateeg van IBM, werd door Microsoft voornamelijk aangetrokken om hunopen source projecten te coordineren en te sturen, maar is vandaag de dag manager van de marketinginspanningen van het bedrijf voor Windows server. Als iemand licht kan werpen op wat Microsoft eigenlijk wil met open source, dan zou hij het moeten zijn. Hij heeft een reputatie verworven voor het spuien van uiterst controversiele meningen over Linux en open source software. In het verleden bijvoorbeeld heeft Hilf geroepen dat 'the Free Software Foundation is dead', en 'Linux doesn't exist in 2007'. In het interview spuit Hilf meer van dit soort dubieuze stellingen, terwijl hij tegelijkertijd vermijd alle belangrijke issues aan de orde te stellen. 'I think a lot of people get lost in the software, the source code part of it. What we've been doing strategically is try to figure out how do we participate in that community as a good citizen so that we're in that sort of same value chain', zo stelde Hilf in het interview met InformationWeek.

Dat klinkt goed, maar een goed burger zijn betekent niet dat je je buren moet bedreigen. In tegenstelling tot Microsoft is een groeiend aantal bedrijven die open en gesloten source producten ontwikkelen en verkopen die open source technologie gebruiken bereid om hun patenten niet te gebruiken tegen de open source communities. Microsoft daarentegen weigert die patentafspraak te maken of interoperabiliteitsproblemen op te lossen die met de open source software community als geheel bestaan. Hilf verdedigde Microsoft's patent dreigingen door te stellen dat het bedrijf zich conformeert aan de standaard praktijken zoals die worden verwacht dooir de Amerikaanse patentwet. 'Would we or could we ever litigate, yeah sure, it's always an option', zo stelt Hilf. 'The key to that is to separate people's, individuals' and groups' belief about software patents as an issue and then what is the current way that we do patent law in at least the United States. You may disagree with it, but there's a law for how we deal with patents. They often get wrapped up together as the same issue, but they're not the same'. Veel bedrijven nemen echter deel in de gemeenschap en werken, binnen de grenzen van de bestaande patentwet, samen om open source software te beschermen tegen vervolging voor inbreuken op de patentrechten. Microsoft probeert de dreiging van vervolging te gebruiken om licentie-inkomsten te genereren. De weg die het bedrijf gekozen heeft is niet de enig beschikbare, maar Hilf negeert dat volledig door 'community interpretation' erbij te betrekken. 'Classically, our preferred plan is to license our technology in a very proactive and productive way versus litigate', zegt Hilf. 'So what we try to do is say in a very, very nice way, there's a model here that allows us to be essentially paid some degree for our inventions in a way that says at least for all the money we invest, the $7 billion every year in research, there's a way to see some return on that if someone's using our technology'. Het zou wel handig zijn daarvoor om bekend te maken welke patenten nu daadwerkelijk worden geschonden. Microsoft heeft tot nu geen enkel bewijs geleverd om die claims van patentinbreuk aan te tonen. Het is ook niet van paln die patenten te openbaren waarvan ze denkt dat ze worden geschonden, zodat de betreffende code kan worden aangepast. Gevraagd naar de basis van de claims van patentinbreuk verwijst Hilf naar Microsoft's 'patent map'. 'We published a patent map, which shows, literally, we listed out every number and we listed out every category it fits in and we published that so everyone can see it, because everybody kept asking us, well, what are the patents?' Het probleem met deze verklaring is dat de lijst waarnaar Hilf verwijst alleen een overzicht is van mogelijke inbreuken op patenten van Microsoft. Het geeft geen overzicht van individuele patenten of zelfs software waarvan Microsoft denkt dat ze patenten zouden kunnen schenden. Als ontwikkelaar is het een nutteloze lijst, omdat het niet duidelijk maakt waar in de code inbreuken op Microsoft's patenten plaasvinden. Terwijl de open source gemeenschap wacht op een lijst van patentinbreuken door Microsoft, gelooft de laatste dat ze die al ter beschikking heeft gesteld. Maar het is wel een lijst die voor geen enkel gerechtshof overeind blijft. Microsoft's opvattingen over open source zijn op zijn minst inconsistent. Het wordt tijd dat ook het bedrijf zelf dat begint te begrijpen…

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.