Technische 2007-dingen om dankbaar voor te zijn….

18 december 2007

2007 is een jaar waarin een aantal zaken in de ICT zijn voorgevallen waarvoor we dankbaar (of wellicht niet ?) moeten zijn. We zetten er hier een aantal onder elkaar als een soort 'memento' voor 2007 en als een 'appetizer' voor het komende jaar, want uiteraard ook in 2008 zullen zich talloze verschijnselen voordoen waarvoor we dankbaar mogen (en misschien wel moeten) zijn. Laten we in snel tempo eens een paar zaken onder elkaar zetten. We zijn er blij mee: DRM is dying. We constateren dat 'gaming' mainstream is geworden. We zagen dat Apple opnieuw de markt veroverde, nu met de iPhone. We merkten dat stilletjes Web 2.0. dominant aan het worden is. We geloven dat open source communities en de vrijwillige deelname daaraan 'commodity' aan het worden zijn. En we zagen de waarschijnlijke doorbraak van het electronische boek, niet door te doen alsof het boek is, maar door een digitaal leesapparaat meer functionaliteit te bieden dan een boek en het eenvoudiger te maken. Laten we ze alle zes eens wat nader bekijken.

2007 was het jaar van de beroemde open brief van Steve Jobs over DRM, het jaar dat EMI dapper genoeg was om DRM vaarwel te zeggen en waarin zelfs Universal dat idee overweegt. DRM gaat niet over privacy, het gaat er om de rechten die je hebt opnieuw aan je te verkopen. De groeiende problemen met DRM en het groeiende verzet van consumenten beginnen de slimmere spelers in de markt te begrijpen dat hun klanten er geen zin in hebben als dief behandeld te worden, ook al heeft de MPAA het lef te suggereren dat ze juist dat doen. Maar zelfs de MPAA weet dat het verzet toeneemt. DRM is zeker nog niet dood, maar voor muziek lijkt het er op dat het binnen een jaar afgelopen is. Voor video is het nog een andere zaak, alle spelers daar blijven er van overtuigd dat hun producten beschermd moeten worden. En dan de ontwikkeling van het gamen, met de Wii als een gewoon multimedia-apparaat voor niet-gamers die eraan verslaafd raakten, met een game als Guitar Hero, dat een spel was dat ook (en vooral) verkocht werd aan niet-gamers. Ook de 'harde' gamers werden bediend met nieuwe versies van zeer populaire games. Maar dat waar 2007 voor bekend gaat worden is de doorbraak van gamen naar de massa-consumentenmarkt. Het is niet meer alleen voor kinderen. En dan is daar de hype van het jaar, de iPhone: innovatieve user interface, gebruiksgemak en een zeer nauwe integratie met het besturingssysteem, uitmuntend voor produktiviteit, entertainment, extra-functionaliteiten en binnenkort applicaties van derden. En ook belangrijk: als er een apparaat heeft aangetoond dat een lock-in niet geoorloofd is, dan is het de iPhone ! En Web 2.0. heeft uiteindelijk een massa-doorbraak bereikt. Het is nog steeds zo dat veel Web 2.0. diensten betrekkelijk weinig nut hebben, maar 'social networking'-sites maken het leven van velen interessanter en aantrekkelijker. Ze brachten 'in a huge number of users online who wouldn't have used the 'Net so much otherwise, helping them get back in touch with old classmates and friends as well as make new ones. Services like Twitter may seem like a niche catering to stream of consciousness fans, but it also serves to let me know what everyone's up to when I'm out and about, on devices ranging from laptops to just regular old mobile phones'. Het principe van vrijwilligheid heeft open source software in het publiek bewustzijn gebracht en is bezig de softwareindustrie te veranderen. Het groeiende belang van deze open source software herinnert iedereen die deelneemt aan een community eraan dat hij of zij een verschil kan maken. Iedere deelnemer, onafhankelijk van wat de bijdrage is, draagt bij aan betere software. En wel zodanig dat bedrijven als Red Hat, Novell, Canonical, Google, Nokia, Collabora, Fluendo en nog veel meer anderen het in hun eigen belang beginnen te vinden om deel te nemen aan open source processen, samen te werken met open source communities en het verspreiden van 'vrije' software voor wederzijds nut en winst. 2007 is het jaar waarin dat denken tot wasdom kwam. En tenslotte, zien we de doorbraak van het electronische boek, of beter van het niddel om op electronische wijze een boek te lezen, zonder een computer te moeten opstarten. Denk aan de Illiad en de Kimble, waarvan vooral de laatste, door het volledig vrij werken los van welke computer dan ook, wellicht wel de 'killer app' voor het electronische boek gaat worden….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.