Standaardisatie Microsoft XML bedreiging voor OpenDocument

5 december 2005

De aankondiging van Microsoft dat het zijn Office Open XML-formaat bij het standaardiseringslichaam ECMA gaat indienen, leidt volgens Gartner tot barrires voor de acceptatie van het OpenDocument-formaat, dat door IBM en SUN wordt ondersteund. De aanvraag door Microsoft is een reactie op de beslissing van onder meer de Commonwealth of Massachusetts om een documentformaat te kiezen dat als open standaard is geklasseerd. Ondertussen is volgens een woordvoerder van die staat verklaard dat deze stap Microsoft in ieder geval weer mogelijkheden biedt om haar software te slijten. Volgens Gartner illustreert dit het succes dat Microsoft lijkt te hebben bij het afremmen van de acceptatie van OpenDocument als alternatief formaat.Gartner adviseert bedrijven die gebruik willen maken van XML-mogelijkheden binnen documenten om in ieder geval OpenDocument te gebruiken. De beslissing van de ECMA over de standaardisering van Microsoft XML-formaat kan nog zeker anderhalf jaar op zich laten wachten. In die tussentijd zou Microsoft de specificatie kunnen wijzigen, want het is nog lang niet zeker dat de standaard ook een werkelijke open standaard wordt. Naast Sun heeft ook IBM bij Massachussets geplei voor het OpenDocument-formaat. Het voordeel van OpenDocument is immers dat het transparantie van het gebruik erg groot is. Het is in ieder geval compatible met geaccepteerde open-sourcestandaarden. En dat is bij de nog niet verschenen licentie voor Microsofts Open XML nog maar zeer de vraag. De verwachting van de meeste open-sourceontwikkelaars is dat de uiteindelijke licentie niet met de GPL-licentie zal stroken. Gevolg daarvan is dat de open-sourcegemeenschap weinig met het formaat zal kunnen doen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.