Category Archives: Privacy

The age of Big Data: voorspellen met data

Een van de genoemde ‘benefits’ van Big Data is het kunnen voorspellen van wat er gaat gebeuren op korte termijn. Dus bijvoorbeeld het voorspellen van criminele handelingen of het plotselinge stijgen of dalen van aandelenkoersen. Of dat werkelijk zo is en ook leidt tot een daadwerkelijke aanpassing van werkwijzen moet nog worden aangetoond. De BBC documentaire Horizon besteedde aandacht aan deze “Age of Big Data” in 2013. Het is een introductie in het fenomeen. De documentaire duurt een uur, maar het is de moeite waard om een idee te krijgen over wat er allemaal ‘zou kunnen’ en de verwachtingen die kunnen ontstaan.

11 februari 2015: de oorspronkelijke film is verwijderd. We verbinden nu met een gecomprimeerde (spaans ondertitelde) versie van 16 minuten.

The Age of Big Data – Recorte do Documentário da BBC. from Carlo Caricchio on Vimeo.

Share This:

What are Big Data – really!

Een animatie van EMC over Big Data: wat is het, wat kunnen we er mee en wat levert het op. Uiteraard vanuit het standpunt van EMC, maar het is een aardige animatie om naar te kijken. De voice over is van EMC’s Patricia Florissi, VP en Global Sales CTO. De animatie zet het fenomeen Big Data in perspectief. Alleen daarom is het al interessant, alhoewel niet alle aspecten aan bod komen. Zo wordt wat minder aandacht besteed aan de complexiteit van de data-representatie en het problematische van de analyse. Deze zullen nog heel wat uitdagingen bieden. Dat er nadruk gelegd wordt op betekenis en relaties is een pre. Voor de rest: er ligt wat nadruk op ‘groot’ als in ‘maat’: een petabyte is ‘big’, maar is geen ‘big data’. De moeite waard om rustig te bekijken….

 

Share This:

How to Commit Internet Suicide and Disappear from the Web Forever?

Onderstaande infographic geeft aan hoe een online identiteit te ‘vernietigen’. Of het daadwerkelijk helemaal gaat lukken is de vraag, maar het geeft voldoende aanwijzingen hoe accounts te verwijderen en informatie minder eenduidig en privacygevoelig te maken. Wellicht een idee om het in een testament op te nemen: ook na je dood blijf je namelijk overal verschijnen. Geef iemand de opdracht je ID’s te vernietigen. Zorg wel dat de wachtwoorden bekend zijn, dan. Maar misschien wil je na je dood overleven….

How to disappear online

Share This:

Medische Big Data

“Data geek Joel Selanikio talks through the change in collecting health data in the past decade — starting with the Palm Pilot and Hotmail, and now moving into the cloud”. Een TEDx Talk in februari 2013 in Austin: geen volledige opname, maar de meest belangrijke fragmenten in deze video. De moeite waard !
 

Share This:

Teens, Social Media & Privacy

Een infographic vandaag over het gebruik van social media door teens en hun gedrag daar in relatie tot privacy. Deze infographic maakt duidelijk welke privacyrisico’s deze leeftijdsgroep loopt in het gebruik van Facebook en Twitter. Het is een infographic van www.uknowkids.com.

Teens-Social-Media-and-Privacy-Infographic-590x1726

Share This:

Cyber Security Risk Assessments

IT Governance Cyber Security Consultants ontwikkelden de navolgende infographic over het bepalen van de risico’s die met cyber security samenhangen. De infographic geeft 10 risicogebieden aan, op basis waarvan kan worden bepaald wat de sterkten en zwakten zijn als het gaat om cyber security.

 

Web

Share This:

Workplace productivity infographic

Organisaties kijken steeds meer naar de productiviteit van hun werknemers. Zijn de werknemers hard aan het werk of zijn ze ‘hardly working’ ? Het is nauwelijks mogelijk om productiviteit te bepalen. Deze infographic wijst op factoren en elementen die die productiviteit kunnen beinvloeden en die het waard zijn om te benoemen.

Compliance & Safety benoemt het als volgt:

‘Browsing the internet for non-work related use accounts for 44% of employee distraction and results in 18 hours of weekly work hours lost. This costs employers over $750 billion dollars in workforce wages. Human Resources under-evaluates the actual wasted time of employees for an 8 hour work day. Employees confess they only give about 5 hours out of 8 to being productive during the workday. 33% of workers state that not having enough work to do is the reason they waste their time at work. 23% are distracted because they feel underpaid and 14% are distracted by fellow employees’.

Wat werknemers gedurende de dag doen blijft een cruciaal onderdeel van alle succesvolle productieplannen.

De infographic is van Compliance & Safety.

 

infographic workplace

Share This:

PRISM 1984: welcome to the surveillance state !

PRISM is het zeer ver doorgevoerde aftappen van zo ongeveer alles: websites, social media, mobiele telefonie, etc. door de Amerikaanse geheime dienst NSA (maar ondertussen is duidelijk dat vele westerse (?) geheime diensten de beschikking kregen over enorme hoeveelheden persoonsgerelateerde gegevens, die door middel van datamining allerlei privacygegevens op tafel kunnen brengen, waarvan wij allen liever hebben dat ze niet in overheidshanden belanden. Ik heb hier een aantal video’s verzameld, die zich met het PRISM schandaal bezighouden.

Share This:

CDA vindt privacy iets theoretisch

ANPRDiscussies over de aantasting van de privacy door allerlei maatregelen van de overheid zijn volgens het CDA meer theoretisch en principieel dan dat er in de praktijk daadwerkelijk iets mis gaat met de opslag van persoonlijke gegevens.

De Tweede Kamerfractie van het CDA vraagt zich af ‘in hoeverre discussies over maatregelen inzake de (aantasting van de) persoonlijke levenssfeer niet eerder een meer theoretisch en principieel karakter hebben dan dat er in de praktijk daadwerkelijk (ernstige) problemen optreden ten gevolge van het opslaan en raadplegen van persoonlijke gegevens’, zo blijkt uit de behandeling van het plan van minister Opstelten om via camera’s elk op de snelweg passerend voertuig vast te leggen in een database.

De stelling van het CDA bleek in het debat over de wet die de vastlegging en opslag van kentekens mogelijk moet maken. Die kentekens worden geregistreerd via camera’s langs openbare wegen. Met dat plan, dat gebruik maakt van Automatic Number Plate Recognition (ANPR), wil minister Opstelten alle door de duizenden camera’s vastgelegde kentekenplaten opslaan in een politiedatabase. Die kentekens worden gekoppeld aan de locatie waar de camera het passerend voertuig heeft vastgelegd. Door die gegevens te bewaren kan de politie nog lange tijd zien wie waar is geweest en mogelijk betrokken is geweest bij een strafbaar feit.

Continue reading

Share This:

Google is gegevensopvragende FBI beu

FBIGoogle verzet zich tegen een nieuwe aanvraag van de FBI om persoonsgegevens van een van zijn gebruikers vrij te geven. Het bedrijf heeft de rechtbank verzocht het verzoek nietig te verklaren.

Het is de eerste keer dat een grote speler als Google zich verzet tegen een zogeheten National Security Letter (NSL), een verzoek van autoriteiten tot vrijgave van persoonsgegevens vanwege ‘staatsgevaarlijke’ activiteiten. Zo’n verzoek kan zonder ‘warrant’, een rechtbankbevel dat in de Verenigde Staten normaliter nodig is om inbreuk te kunnen maken op het recht van het individu.

Maar vorige maand oordeelde een rechter in San Francisco dat een dergelijk verzoek  ongrondwettelijk is en verklaarde het gehele wetsartikel waarin NSL is geregeld illegaal. Die rechter, Susan Illston, gaf de FBI tevens de opdracht te stoppen met het uitvaardigen van die NSL’s, maar schorste haar eigen oordeel voor een termijn van 90 dagen om de overheid de tijd te geven in beroep te gaan. Google lijkt nu – gesterkt door het oordeel van Illston – niet te willen wachten tot het einde van die juridische strijd, tenminste volgens Bloomberg.

Continue reading

Share This:

Generatie C

YouTubeYoutube krijgt sinds kort elke maand één miljard bezoekers over de vloer. Als Youtube een land zou zijn, dan zou het het derde grootste land ter wereld zijn, na China en India. De videowebsite is in de laatste maanden enorm gegroeid, en die groei hebben ze grotendeels te danken aan het aantal bezoekers dat via smartphones en via tablets binnen komt. Volgens marktonderzoeker Nielsen ligt de zogenaamde ‘Generatie C‘ aan de basis van de toename van het aantal Youtube kijkers via mobiele toestellen. Generatie C is een generatie die de manier waarop content bekeken wordt verandert.

In een blog vertelt Google zelf over het onderzoek dat ze gedaan hebben naar die Generate C, en naar hun kijkgedrag op Youtube. Generatie C is een generatie die de manier waarop content bekeken wordt verandert. Het is een generatie die niet alleen door leeftijd gebonden is, maar ook door hun drang om verbonden te blijven. Op Youtube steunt deze generatie op 4 C’s:

  • Connection – Gen C watches YouTube on all screens, constantly switching between devices.
  • Creation – Gen C is deeply engaged with online video, watching, creating and uploading videos on YouTube.
  • Community – Gen C thrive on community, defining what’s popular on YouTube by sharing videos with friends and family.
  • Curation – Gen C is made up of expert curators who care about finding content that matters to them.

Continue reading

Share This:

Facebook Graph Search en Privacy ?

Een paar video’s over Facebook Graph Search, eerst twee over het fenomeen, daarna een van Henk van Ess over de privacyaspecten van dit nieuwe product.

De eerste video is de introductie door Mark Zuckerberg van Facebook Graph Search. Een erg interessante introductie, met een mooie presentatie daarbij. Het geeft tevens inzicht in de achterliggende idee van Facebook in het bijeenbrengen van alle data die het heeft.

De tweede video gaat in op het product zelf en de mogelijke potentie ervan, in een Bloomberg analyse.

De derde video is van Henk van Ess, waarin gewezen wordt op de problematische privacyaspecten van deze nieuwe zoekmachine van Facebook.

Het gaat dus ver, heel ver. Er worden Facebook-gegevens aan elkaar gekoppeld en alle mogelijke vragen kunnen worden beantwoord.

Share This:

Richtsnoeren voor de beveiliging van persoonsgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heet zogeheten richtsnoeren voor beveiliging van persoonsgegevens uitgebracht.

privacy
In de ‘richtsnoeren’ is vastgelegd hoe het CBP de beveiligingsnormen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) toepast als het de beveiliging van persoonsgegevens onderzoekt en beoordeelt. ‘De Wet bescherming persoonsgegevens geeft veel open normen waar we veel vragen over kregen. Deze richtsnoeren moeten duidelijkheid scheppen over waar wij naar kijken als we onderzoeken doen’, laat een woordvoerster van het CBP weten. De richtsnoeren treden 1 maart 2013 in werking.

Het CBP onderzocht vorig jaar 28 beveiligings- en datalekken. Daarbij gaat het volgens de woordvoerster om ernstige overtredingen die grote groepen mensen hebben getroffen. Het ging onder meer om webformulieren waarop persoonsgegevens waren ingevuld die vervolgens onbeveiligd via internet werden verstuurd. Daarnaast werden datalekken onderzocht die via SQL-injecties en cross site scripting werden gehackt. Daarbij ging het om persoonsgegevens die veelal niet versleuteld waren, waardoor ze eenvoudig konden worden misbruikt.

Continue reading

Share This:

Beveiliging studentengegevens abominabel

De Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen overtreden de Wet bescherming persoonsgegevens. De beveiliging van studentgegevens is onder de maat.

header_logoDe twee hogescholen zijn door het College Bescherming Persoonsgegevens op de vingers getikt vanwege ernstige tekortkomingen in de beveiliging van studentgegevens als studieresultaten, foto’s, informatie over leningen en notities van decanen. De twee scholen laten inmiddels een ‘onafhankelijke periodieke beveiligingsaudit’ doen, om inzicht te krijgen in de zwakke plekken in de beveiliging.

De scholen hebben al maatregelen genomen, constateert het CBP, maar nog niet alles is geregeld. Zo worden bij beide scholen de logbestanden niet periodiek gecontroleerd, maar alleen in geval van incidenten. ‘Hierdoor bestaat de kans dat onbevoegde toegang tot persoonsgegevens niet wordt opgespoord’.

Continue reading

Share This:

IT Overheid bedreigt autonomie van burger

CartoonAutomatisering bij de overheid leidt tot aantasting van de autonomie van de burger. De burger kan zich niet verweren tegen negatieve consequenties ervan. Fouten in data brengen burgers in problemen.

Dat stelt het Rathenau Instituut, een onafhankelijk instituut dat het maatschappelijk debat over wetenschap en technologie wil stimuleren. Het is in 1986 ingesteld door het ministerie van OCW en krijgt daarvan ook zijn financiering. Het Rathenau Instituut heeft een inspraaknotitie gemaakt voor de parlementaire onderzoekscommissie die bekijkt wat er mis gaat bij grote IT projecten van de overheid. 

In die korte notitie toont het instituut zijn bezorgdheid over de positie van de burger in de automatiseringsdrift van de overheid. Er is een onvoldoende besef van de risico’s bij het gebruik van IT-systemen in combinatie met ‘tekortschietende mogelijkheden van de burger zich te verweren tegen de negatieve consequenties ervan’, schrijft het Instituut.

Continue reading

Share This:

Privacydienst voor Facebook

De exploitanten van personenzoekmachine 123People hebben het heft in handen genomen voor de bescherming van de privacy binnen Facebook. Facebook zelf laat hier en daar wat steekjes vallen (of past de instellingen soms eenzijdig aan) waardoor mensen meer gegevens openbaar zetten dan ze eigenlijk van plan waren.

De internetdienst Social Network Monitor is ontworpen om gebruikers te ondersteunen bij het beheren en het beschermen van hun reputatie op Facebook. Daarnaast is er ook de nieuwe dienst Webcleaner die hetzelfde doet maar dan in heel Cyberspace. Een profiel op een sociaal netwerk als Facebook kan daardoor veel persoonlijke informatie bevatten. De privacyinstellingen op Facebook zijn voor de normale gebruiker ingewikkeld en verwarrend. 

Continue reading

Share This:

Bom onder internetprivacy

Volgens de Europese voorvechter van digitale burgervrijheden EDRi wil de Ierse voorzitter van de Europese Raad van Ministers bedrijven grotere vrijheden geven in de omgang met persoonlijke data van Europese burgers.

Dit standpunt gaat een botsing opleveren tussen de Europese Raad en het Europees Parlement. De laatste is namelijk bezig nieuwe regels te formuleren die het bedrijven moeilijker gaat maken om persoonlijke informatie zomaar te gebruiken voor eigen gewin. De nieuwe Ierse voorzitter van de Europese Raad van Ministers is het daarmee niet eens. 

De Europese Raad is een bijeenkomst van ministers die hun land vertegenwoordigen bij het vaststellen van beleid en nieuwe Europese regelgeving. Nadat het Europees Parlement heeft besloten over nieuwe regelgeving, moet die nog worden bekrachtigd door de Europese ministers. Dat gaat in dit geval met vuurwerk gepaard.

Continue reading

Share This:

The virtual revolution. The cost of free

Het derde deel van de BBC documentaire The virtual revolution: The cost of free.

Aleks Krotoski zet haar onderzoek voort naar de wijze waarop het Wen bijna alles om ons heen transformeert. ‘She gives the lowdown on how, for better and for worse, commerce has colonised the web – and reveals how web users are paying for what appear to be ‘free’ sites and services in hidden ways’. Ze verkent in deze aflevering hoe webadvertenties steeds doelgerichter en relevanter worden voor individuele gebruikers. ‘Recommendation engines, pioneered by retailers such as Amazon, are also breaking down the barriers between commerce and consumer by marketing future purchases to us based on our previous choices’.

Aan de oppervlakte lijkt het web een gebruiksrevolutie te hebben teweeg gebracht. De prijs die we moeten betalen is onze privacy en het verlies van onze persoonlijke sfeer.

Opnieuw een niet te versmaden stukje film (waarbij overigens, zoals bij al dit soort documentaire, ook heel wat mitsen en maren te plaatsen zijn) !

Continue reading

Share This:

Politie schendt privacy stelselmatig

Al jaren raadpleegt de politie onrechtmatig de CIOT (Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie)-telecomdatase zonder proces verbaal of controle. De regels en beperkingen voor bevragingen in de CIOT database, die wettelijk zijn vastgelegd, worden door bijna alle politiekorpsen volstrekt genegeerd. Dit ondanks talloze eerdere onderzoeken, rapporten, aanbevelingen, strenge woorden en beloftes van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

In de CIOT-database worden telefoonnummers, mailadressen en internetgegevens van Nederlandse burgers gekoppeld aan hun NAW-gegevens. De politiediensten gebruiken deze data voor opsporing van verdachten om te achterhalen wie er achter een bepaald telefoonnummer of IP-adres schuilgaat. Telco’s en internetproviders uploaden daarvoor dagelijks verplicht hun gehele actuele klantenbestand naar de database.

Deze privacygevoelige database wordt jaarlijks meer dan 2 miljoen keer gebruikt  door politie en Justitie. Vandaar dat de toegang tot deze bestanden streng is gereguleerd en minister Opstelten benadrukt ‘de privacy van de burger van het allergrootste belang’ te vinden. Maar blijkbaar stelt die toezegging niets voor en kunnen we onze overheidsorganen zelf niet meer vertrouwen om de wet na te leven.

Continue reading

Share This:

Overheden vragen meer account-info op

Google heeft het aantal verzoeken vanuit overheden om informatie te verwijderen of accountdata te overhandigen opnieuw zien stijgen. Met name vanuit de Verenigde Staten leggen de autoriteiten steeds vaker dergelijke verzoeken neer bij de zoekgigant, terwijl ook de Turkse overheid frequent bij Google aanklopt.

Dat meldt Google in zijn halfjaarlijkse Transparency Report, onderdeel van Google’s transparantieprogramma. In de eerste helft van dit jaar werden wereldwijd 20.938 verzoeken ingediend om accountinformatie te verstrekken. Daarbij ging het om 34.614 accounts. In een blogposting laat een grafiek zien dat de trend van steeds meer verzoeken opnieuw doorzet.

Het aantal verzoeken van overheden om informatie te verwijderen is ten opzichte van de vorige meting sterk gegroeid, terwijl in de eerdere periodes dit aantal vrij stabiel bleef. In de eerste zes maanden van 2012 kreeg Google 1791 verzoeken binnen om content te verwijderen, tegenover ‘slechts’ 1048 in de laatste zes maanden van 2011. Google concludeert dan ook op basis van beide statistieken dat overheden steeds vaker pogen om gebruikersgegevens in handen te krijgen of om informatie te laten verwijderen.

Continue reading

Share This: