Cyber Security Risk Assessments

IT Governance Cyber Security Consultants ontwikkelden de navolgende infographic over het bepalen van de risico’s die met cyber security samenhangen. De infographic geeft 10 risicogebieden aan, op basis waarvan kan worden bepaald wat de sterkten en zwakten zijn als het gaat om cyber security.

 

Web

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.