Overheden vragen meer account-info op

Google heeft het aantal verzoeken vanuit overheden om informatie te verwijderen of accountdata te overhandigen opnieuw zien stijgen. Met name vanuit de Verenigde Staten leggen de autoriteiten steeds vaker dergelijke verzoeken neer bij de zoekgigant, terwijl ook de Turkse overheid frequent bij Google aanklopt.

Dat meldt Google in zijn halfjaarlijkse Transparency Report, onderdeel van Google’s transparantieprogramma. In de eerste helft van dit jaar werden wereldwijd 20.938 verzoeken ingediend om accountinformatie te verstrekken. Daarbij ging het om 34.614 accounts. In een blogposting laat een grafiek zien dat de trend van steeds meer verzoeken opnieuw doorzet.

Het aantal verzoeken van overheden om informatie te verwijderen is ten opzichte van de vorige meting sterk gegroeid, terwijl in de eerdere periodes dit aantal vrij stabiel bleef. In de eerste zes maanden van 2012 kreeg Google 1791 verzoeken binnen om content te verwijderen, tegenover ‘slechts’ 1048 in de laatste zes maanden van 2011. Google concludeert dan ook op basis van beide statistieken dat overheden steeds vaker pogen om gebruikersgegevens in handen te krijgen of om informatie te laten verwijderen.

De meeste verzoeken komen nog steeds vanuit de VS. Amerikaanse overheidsinstanties dienden 7969 verzoeken in bij Google om accountgegevens te overhandigen. Google zegt in 90 procent van deze aanvragen te hebben gehonoreerd. Daarbij dient te worden aangetekend dat sommige landen verzoeken indienen via Amerikaanse instanties en er relatief veel Amerikanen een Google-account hebben.

Sterkste stijger in het Transparency Report is Turkije: het land diende onder andere 148 verzoeken in om 426 YouTube-video’s, postings op Blogger en andere content te verwijderen. Daarbij ging het met name over content waarin Mustafa Kemal Atatürk beledigd zou zijn of waarbij de overheid kritiek kreeg.

Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk staan in de top 10 van landen die om accountgegevens verzoeken. Vanuit Nederland zijn in de eerste helft van 2012 59 verzoeken ingediend voor het verkrijgen van accountdata. Google zegt in 76 procent van de gevallen daar gehoor aan te hebben gegeven. Voor België liggen deze cijfers op 107 verzoeken waarbij in 67 procent van de gevallen Google deze informatie gaf. Verder vroegen zowel Belgische als Nederlandse overheden elk in 10 gevallen aan Google om content te verwijderen.

De genoemde blogpost van Dorothy Chou wordt afgeslotenmet: ‘The information we disclose is only an isolated sliver showing how governments interact with the Internet, since for the most part we don’t know what requests are made of other technology or telecommunications companies. But we’re heartened that in the past year, more companies like Dropbox, LinkedIn, Sonic.net and Twitter have begun to share their statistics too. Our hope is that over time, more data will bolster public debate about how we can best keep the Internet free and open’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.