Tag Archives: Auteursrecht

Auteursrecht wordt aangepast

telefraafDe Auteurswet beschermt straks alleen nog geschriften waaraan een creatieve prestatie van de maker ten grondslag ligt. Dit blijkt uit een ontwerp-wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat voor internetconsultatie is openbaar gemaakt.  Het voorstel is onderdeel van de modernisering van het auteursrecht die in het regeerakkoord is aangekondigd.

Met het wetsvoorstel wordt de zogeheten geschriftenbescherming voor werken zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker afgeschaft. Nu kunnen bijvoorbeeld telefoongidsen, catalogi, dienstregelingen, theaterprogramma’s en gebruiksaanwijzingen onder de geschriftenbescherming vallen. Informatie daaruit mag dan niet letterlijk worden overgenomen.

Continue reading

Share This:

Illegale Links ?

Het plaatsen van hyperlinks naar illegaal geüploade schoolboeken is onrechtmatig, maar geen inbreuk op het auteursrecht, oordeelt het Gerechtshof  in Amsterdam.

Prinsengracht_436_Paleis_van_justitieEen oud-wiskundedocent heeft onrechtmatig gehandeld door op zijn website met links te verwijzen naar illegaal geplaatste boeken met wiskundige uitwerkingen en antwoorden van uitgevers Noordhoff en Thieme Meulenhoff. Dat oordeelt het Gerechtshof Amsterdam, meldt IE-forum.

Echter, er is onvoldoende bewijs dat hij zelf ook deze bestanden heeft geopenbaard, dus van daadwerkelijke inbreuk op het auteursrecht in geen sprake. Daarmee tikt het Hof eerdere rechters op de vingers, die vonden dat oud-leraar Van Amerongen wél de boeken via zijn servers openbaar had gemaakt. Van Amerongen was in 2009 zelfs geconfronteerd met een ex-parte verbod, maar die actie was dus voorbarig machtsvertoon zonder genoeg bewijs, blijkt uit deze uitspraak in hoger beroep. Het is echter de vraag of in cassatie bij de Hoge Raad deze uitspraak overeind blijft. 

Continue reading

Share This:

Overheden vragen meer account-info op

Google heeft het aantal verzoeken vanuit overheden om informatie te verwijderen of accountdata te overhandigen opnieuw zien stijgen. Met name vanuit de Verenigde Staten leggen de autoriteiten steeds vaker dergelijke verzoeken neer bij de zoekgigant, terwijl ook de Turkse overheid frequent bij Google aanklopt.

Dat meldt Google in zijn halfjaarlijkse Transparency Report, onderdeel van Google’s transparantieprogramma. In de eerste helft van dit jaar werden wereldwijd 20.938 verzoeken ingediend om accountinformatie te verstrekken. Daarbij ging het om 34.614 accounts. In een blogposting laat een grafiek zien dat de trend van steeds meer verzoeken opnieuw doorzet.

Het aantal verzoeken van overheden om informatie te verwijderen is ten opzichte van de vorige meting sterk gegroeid, terwijl in de eerdere periodes dit aantal vrij stabiel bleef. In de eerste zes maanden van 2012 kreeg Google 1791 verzoeken binnen om content te verwijderen, tegenover ‘slechts’ 1048 in de laatste zes maanden van 2011. Google concludeert dan ook op basis van beide statistieken dat overheden steeds vaker pogen om gebruikersgegevens in handen te krijgen of om informatie te laten verwijderen.

Continue reading

Share This: