Google is gegevensopvragende FBI beu

FBIGoogle verzet zich tegen een nieuwe aanvraag van de FBI om persoonsgegevens van een van zijn gebruikers vrij te geven. Het bedrijf heeft de rechtbank verzocht het verzoek nietig te verklaren.

Het is de eerste keer dat een grote speler als Google zich verzet tegen een zogeheten National Security Letter (NSL), een verzoek van autoriteiten tot vrijgave van persoonsgegevens vanwege ‘staatsgevaarlijke’ activiteiten. Zo’n verzoek kan zonder ‘warrant’, een rechtbankbevel dat in de Verenigde Staten normaliter nodig is om inbreuk te kunnen maken op het recht van het individu.

Maar vorige maand oordeelde een rechter in San Francisco dat een dergelijk verzoek  ongrondwettelijk is en verklaarde het gehele wetsartikel waarin NSL is geregeld illegaal. Die rechter, Susan Illston, gaf de FBI tevens de opdracht te stoppen met het uitvaardigen van die NSL’s, maar schorste haar eigen oordeel voor een termijn van 90 dagen om de overheid de tijd te geven in beroep te gaan. Google lijkt nu – gesterkt door het oordeel van Illston – niet te willen wachten tot het einde van die juridische strijd, tenminste volgens Bloomberg.

Illston oordeelde dat de NSL-wetsartikelen strijdig zijn met het vrije woord en dat het een vorm van machtsmisbruik is doordat de overheid niet kan aantonen dat het nodig is om mensen te verbieden om openbaar te maken dat zij zo’n NSL hebben gekregen. De wet zou ontoelaatbare beperkingen opleggen aan rechtbanken om van te voren die noodzaak tot geheimhouding te toetsen, waardoor er schending is van de ‘scheiding der machten’.

Google heeft bij Illston een verzoek ingediend om een nieuwe NSL die het heeft gekregen naast zich neer te leggen. Die mogelijkheid is er wettelijk altijd al geweest , maar is nooit op deze wijze gebeurd door Google. Het lijkt erop dat het bedrijf de uitspraak van de rechter zo snel mogelijk verder wil toetsen, nu de zaak in het nadeel van de FBI ligt.

De Amerikaanse overheid heeft sinds 2000 al 300.000 NSL’s uitgevaardigd en daarvan zijn er tot nu toe vier aangevochten. Een daarvan heeft geleid tot de opzienbarende uitspraak van de rechter afgelopen maart. Google heeft een maand geleden cijfers gegeven over het aantal NSL’s dat het heeft ontvangen sinds 2009. Dat waren er ‘nul tot 999’ per jaar, in relatie tot meer dan duizend accounts. Meer informatie mag Google volgens de wet niet geven.

Het wordt een interessant gevecht.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.