Zes maanden, twee jaar of vijftien jaar ?

4 december 2005

De ministers van Justitie en Binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie zijn vrijdag overeengekomen dat telecombedrijven en internetproviders verkeersgegevens minimaal een half jaar en maximaal twee jaar mogen/moeten bewaren. Landen die eigen regelgeving kennen voor de duur van de bewaarplicht voor verkeersgegevens, kunnen een andere bewaartermijn aanhouden. Zo kent Itali een termijn van vier jaar, Ierland van drie jaar en zal Polen waarschijnlijk een bewaartermijn van vijftien jaar gaan hanteren. Verder is afgesproken dat de nationale overheden niet verplicht zijn om telecombedrijven en internetproviders de kosten om deze bewaarplicht uit te voeren te vergoeden.Nu de ministers tot een overeenkomst zijn gekomen, is het aan het Europees Parlement om het voorstel te boordelen. Eind november is door de parlementaire commissie ‘Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken’ aangegeven dat de maximale bewaarplicht een jaar mocht zijn en dat kosten voor telecombedrijven en internetproviders vergoed zouden moeten worden. Een meerderheid van de twee grootste fracties in het Parlement, te weten de christen-democraten en de socialisten, heeft geen grote bezwaren tegen dit eigen voorstel en de verwachting is dan ook dat het Parlement zich in hoofdlijnen achter dat voorstel zal scharen. De eerste stemming zal 15 en 16 december plaatsvinden. Een woordvoerder van de Europese ISP-vereniging EurISPA zei dat er nog steeds ‘a great deal of uncertainty (consists) concerning important details of what ministers had agreed’. Groot-Brittanni wil in ieder geval een overeenkomst voor haar termijn als voorzitter van de Europese Unie afloopt eind december. Het land heeft altijd gesteld dat de maatregelen essentieel zijn voor het bevechten van terrorisme, omdat de verkeersgegevens een belangrijke rol speelden in het identificeren van de daders van de aanslagen in Madrid en Londen. Ondertussen heeft zich nog een nieuwe gegadigde gemeld voor inzage van de data; de muziek- en filmindustrie zou de data willen gebruiken om illegale verspreiding van bestanden te vervolgen. De pas gevormde Creative and Media Business Alliance (CMBA) die bedrijven als Sony BMG, Disney, EMI e.d. vertegenwoordigd, wil de regelgeving zodanig veranderen dat ze de data kan gebruiken tegen ‘piraten’. De CMBA heeft alle leden van het Europese Parlement benaderd om deze verandering voor elkaar te krijgen. Suw Charman, oprichter van de Open Rights Group, stelt dat de entertainment-industrie een wet die bedoeld is voor de bescherming van Europese burgers wil gebruiken om die Europese burger te kunnen vervolgen. Charman stelt dat de industrie de wet voor haar eigen doeleinden wenst te gebruiken en dat het Parlement een dergelijke actie nooit mag belonen. Het is daarnaast een voorstel dat in strijd is met de mensenrechten-reguleringen van de Europese Unie.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.