Tag Archives: ISP

Bewaarplicht gehandhaafd

30 maart 2011
De Kamer schuift al anderhalf jaar lang de goedkeuring van een reparatiewet voor zich uit waarin wordt bepaald dat de opslag van internetgegevens teruggaat van 1 jaar naar 6 maanden. Zomer 2009 ging de Eerste Kamer akkoord met de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. In die wet, die van kracht werd op 1 september van dat jaar, wordt de bewaartermijn van telecomdata én van internetgegevens gezet op 12 maanden. De Eerste Kamer dreigde destijds de wet te laten struikelen over de opslagtermijn van internetgegevens. De senaat wilde die termijn terugbrengen tot zes maanden. Om de wet toch aangenomen te krijgen beloofde de toenmalige minister om een reparatiewet naar de Tweede Kamer te sturen om de dataretentie van internetgegevens alsnog terug te brengen naar 6 maanden. De bewaartermijn voor telecomdata, wie wanneer en waar met wie gebeld of ge-sms’t heeft, blijft sowieso een jaar. Bijna twee jaar na dato is die beloofde reparatiewet nog steeds niet behandeld in de Tweede Kamer. Het probleem is dat die reparatiewet op de langetermijnagenda terecht is gekomen. Zo wordt de beslissing over de wet steeds verder vooruit geschoven, er zijn vaak urgentere zaken die prioriteit hebben. Internetproviders zijn dus op dit moment verplicht de gegevens een jaar lang op te slaan terwijl dit op elk moment kan veranderen, wat leidt tot een onzekere situatie.

Continue reading

Share This:

Aanval op entertainmentindustrie ?

27 april 2010

XS4ALL heeft er genoeg van om door de entertainmentindustrie gebruikt te worden als een spil om illegaal downloaden tegen te gaan. Het is, zo stelt de provider, 'niet de taak van de ISP's om de problemen van de auteursrechtenindustrie op te lossen'. Het is niet meer dan redelijk dat zij dat zelf doen. XS4ALL doet een voorstel om de problemen rond illegaal downloaden op te lossen. Dit juist op het moment dat er opnieuw gediscussieerd wordt over een internetheffing, die downloaden 'legaal' zou maken en daarbij tegelijkertijd business modellen (zoals iTunes) om zeep helpt. Geen goede oplossing dus. Via een burgerinitiatief wil de provider 40.000 handtekeningen ophalen, waardoor de Tweede Kamer gedwongen wordt het als een wetsvoorstel te behandelen. XS4ALL wil dat het online publiceren van films en muziek wordt verplicht. Zo kunnen consumenten alle werken bekijken, waar en wanneer zij dat willen. Dat is nu ook al het geval, maar dan illegaal, zo stelt de provider. Als bijvoorbeeld een film in Amerika beschikbaar is, duurt het een tijd voordat hij ook in Nederland is te bekijken. Daarvoor is het mogelijk om de film illegaal te downloaden en dat doen internetgebruikers ook, vooral omdat er geen alternatieven zijn. Met 40.000 handtekeningen is de verplichte behandeling in het parlement te bereiken.

Continue reading

Share This: