Downloadheffing acceptabel

18 januari 2010

Vakbond FNV wil dat alle internetters een licentie gaan betalen voor het downloaden van muziek. Een downloadverbod is dan niet nodig, het uploaden van muziek zou op die manier zelfs gestimuleerd kunnen worden. FNV-voorzitter Agnes Jongerius deed de plannen afgelopen zaterdag uit de doeken tijdens het popfestival Noorderslag. 'Popmusici verdienen met hun muziek niet genoeg om hun gezin te onderhouden. Terwijl tal van bedrijven aan internet verdienen, komt muziek meestal nog steeds gratis als water uit de kraan. Met een licentie, een licence to download, zou je dat kunnen oplossen', aldus Jongerius. De suggestie voor zo’n internetlicentie voor consumenten staat in een brochure van de FNV die op het festival is uitgedeeld. 'Ik zou graag zien dat alle betrokken partijen rond de tafel gaan zitten om zo’n oplossing heel goed tegen het licht te houden. Nederland is koploper uitwisselen van muziek. Laten we onszelf ook tot koploper maken van een moderne oplossing, waarin we recht doen aan zowel de belangen van consument als die van de makers', zei Jongerius.


De muziekvakbonden FNV Kiem/BV Pop en Ntb zien niets in een algeheel downloadverbod, zoals het kabinet voorstaat. 'Zo'n verbod criminaliseert consumenten. Met een ‘license to download' is dat op te lossen, terwijl de rechthebbenden gewoon betaald krijgen'. Jongerius pleit voor een 'bescheiden vergoeding' per internetaansluiting. In ruil daarvoor krijgen consumenten meer downloadvrijheid. 'Maar begrijp me niet verkeerd: commerciële piraterij is grootschalige diefstal. Wie muziek of films kopieert om door te verkopen en daaraan te verdienen, moet worden aangepakt. En wel keihard'. Uit Europees onderzoek blijkt dat Nederlanders het meest van alle Europeanen hun internetaansluiting gebruiken voor het uitwisselen van muziek. 'In veruit de meeste gevallen gebeurt dat onrechtmatig', aldus Jongerius. In oktober maakte het kabinet bekend downloaden uit 'evident illegale bron' te willen verbieden. Het is onduidelijk of en hoe Jongerius andere sectoren die te lijden hebben onder auteursrechteninbreuk, zoals softwarefabrikanten en filmmakers, denkt te compenseren. Woordvoerder Harrie Lindelauff van de FNV geeft aan dat het plan alleen geldt voor de muziekindustrie. Hoe een 'licence to download' precies zou moeten worden vormgegeven, is ook niet bekend. Zo blijft de vraag of een dergelijke heffing per internetgebruiker of per internetverbinding zou moeten gelden vooralsnog onbeantwoord. 'Dat moeten we aan de experts overlaten', zegt woordvoerder Lindelauff. Of de internetheffing verplicht zou moeten worden gesteld of op vrijwillige basis wordt betaald, is eveneens nog niet besloten. Het plan van de FNV doet denken aan het advies van de commissie-Brinkman, die pleitte voor een heffing op internetverbindingen om innovatie bij kranten te financieren. Dit plan werd afgeschoten door mediaminister Plasterk. 'De vraag is ook hoe politiek haalbaar dit is', geeft woordvoerder Lindelauff toe. 'Maar een downloadverbod is wat ons betreft nog veel onrealistischer. Dat gaat niets oplossen'. In Frankrijk werd onlangs een plan gepresenteerd om grote internetbedrijven een heffing te laten betalen om de creatieve industrie te steunen. De internetgiganten zouden vooral geld verdienen door andermans content te gebruiken. Overigens is een downloadheffing om rechten te betalen aan artiesten of auteurs iets anders dan een downloadheffing om de pers in de lucht te houden. Het verbieden van downloads is geen optie; niet alleen zijn er manieren genoeg om dit te omzeilen, maar criminaliseren van je eigen burgers om het downloaden van muziek van servers waarvan je zelf niet kunt bepalen of ze legaal of illegaal zijn, gaat erg ver.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.