Downloadverbod wel overdrijven….

19 maart 2010

Arda Gerkens is geïrriteerd dat veel partijen vallen over de aanbeveling van Deep Packet Inspection in het auteursrechtenplan. 'Het is verkeerd uitgelegd en niet zo bedoeld'. Arda Gerkens (SP) is voorzitter van de adviescommissie over auteursrechten, die een advies gaf aan de Tweede Kamer. Volgens het Kamerlid wordt in het rapport wel gerept over internetmonitoring via DPI en fingerprinting, maar is niet geadviseerd om deze methodes toe te gaan passen. Bij beide methoden wordt het internetverkeer gemonitord om auteursrechterlijk beschermd materiaal te filteren. Vervolgens kan dit gebruikt worden om stappen te ondernemen tegen de illegale down- en uploader. Zowel de Consumentenbond, XS4ALL als Bits of Freedom (BOF) lezen in de passage in het rapport een duidelijke aanbeveling om deze methodes in te zetten bij een downloadverbod.


En dat is niet raar, want het staat in het rapport onder de kop 'aanbevelingen'. 'Er zijn veel technische mogelijkheden om de auteursrechtenschendingen op het internet aan te pakken. Door middel van DPI kan men zien wat er over het internet gaat. Door middel van ‘fingerprinting’ kan men zelfs muziek en films opsporen. DPI geeft, wat de werkgroep betreft, de mogelijkheid om te stimuleren dat er voor muziek en films betaald gaat worden, voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dus'. Gerkens snapt dat de uitleg verkeerd begrepen kan worden en kan worden gezien als een aanbeveling om bij een downloadverbod deze middelen in te zetten. Maar dat is niet de bedoeling. 'Het is gewoon verkeerd uitgelegd door Bits of Freedom en de Consumentenbond'. Zelf heeft Gerkens dit al aan deze partijen uitgelegd. 'De passage is door sommige mensen vertaald alsof wij zouden voorstellen door middel van Deep Packet Inspection het internetverkeer te monitoren. Daar is geen sprake van. Dat hebben we nooit gedaan'. Gerkens is dan ook geïrriteerd dat de passage steeds al voldongen feit wordt aangehaald. Ze zou zelfs willen dat de betreffende tekst zo niet in het rapport was beland als ze van tevoren geweten had dat er zoveel ophef over zou ontstaan. 'Ik had het in ieder geval anders geformuleerd'. Om het duidelijk te maken gaat Gerkens in gesprek met de Kamer over wat er bedoeld werd door de commissie. Zowel Bits of Freedom als de Consumentenbond zijn van mening dat dit niet veel verandert aan de zaak. 'Ik vind het allemaal prachtig, maar het is niet relevant', zegt Ot van Daalen van de BOF. 'Als de overheid zegt: we gaan het verbieden, dan zal er een manier moeten zijn om het te handhaven'. Volgens hem is er geen andere manier om een downloadverbod te handhaven dan via DPI of een vergelijkbare methode. Volgens Robert Klimbie van de Consumentenbond kan er alleen gehandhaafd worden als er streng wordt gecontroleerd. 'Het komt erop neer dat de enige manier waarop je een donloadverbod kan handhaven elektronische filtering is', moet hij dan ook concluderen uit het rapport. Volgens hem is er een deur opengezet met het auteursrechtenrapport. 'Of ze het nou bedoeld of niet, je zet wel de glijdende schaal open naar op zo'n manier handhaven'. Klimbie: 'Wij lezen het zo als wij het lezen. Als zij dat anders beoordeelt, is het goed dat ze dat nog eens uitlegt'. Maar daarmee is de kous niet af. 'Wat geschreven is staat geschreven'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.