Bewaarplicht gehandhaafd

30 maart 2011
De Kamer schuift al anderhalf jaar lang de goedkeuring van een reparatiewet voor zich uit waarin wordt bepaald dat de opslag van internetgegevens teruggaat van 1 jaar naar 6 maanden. Zomer 2009 ging de Eerste Kamer akkoord met de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. In die wet, die van kracht werd op 1 september van dat jaar, wordt de bewaartermijn van telecomdata én van internetgegevens gezet op 12 maanden. De Eerste Kamer dreigde destijds de wet te laten struikelen over de opslagtermijn van internetgegevens. De senaat wilde die termijn terugbrengen tot zes maanden. Om de wet toch aangenomen te krijgen beloofde de toenmalige minister om een reparatiewet naar de Tweede Kamer te sturen om de dataretentie van internetgegevens alsnog terug te brengen naar 6 maanden. De bewaartermijn voor telecomdata, wie wanneer en waar met wie gebeld of ge-sms’t heeft, blijft sowieso een jaar. Bijna twee jaar na dato is die beloofde reparatiewet nog steeds niet behandeld in de Tweede Kamer. Het probleem is dat die reparatiewet op de langetermijnagenda terecht is gekomen. Zo wordt de beslissing over de wet steeds verder vooruit geschoven, er zijn vaak urgentere zaken die prioriteit hebben. Internetproviders zijn dus op dit moment verplicht de gegevens een jaar lang op te slaan terwijl dit op elk moment kan veranderen, wat leidt tot een onzekere situatie.


‘Duidelijkheid voor ondernemers is belangrijk’, zegt Coskun Çörüz, Kamerlid voor het CDA. Het CDA is in principe tegen de verkorting van de dataretentietermijn. ‘Voor ons is het: hoe langer hoe beter’, aldus Çörüz. Toch acht hij het onwaarschijnlijk dat de reparatiewet niet wordt goedgekeurd. Volgens hem zit alleen de PVV mogelijk nog op dezelfde lijn met het CDA, en samen hebben de twee partijen geen kamermeerderheid. Of de PVV er hetzelfde over denkt als het CDA is niet duidelijk. Tweede Kamerlid Hero Brinkman laat weten dat de fractie er niet mee bezig is. ‘Onze fractie moet daarover ons standpunt nog bepalen. Dus ik kan daarover nog geen uitsluitsel geven’. De VVD kon zijn standpunt niet direct uidelijk maken. Maar zelfs als de VVD ook tegen de reparatiewet zou zijn, en er dus een Kamermeerderheid tegen de verkorting van de dataretentie is, sneuvelt dat weer in de Eerste Kamer. ‘De Eerste Kamer zit nog in dezelfde samenstelling als twee jaar geleden’, legt Çörüz uit. Als de reparatiewet in gewijzigde vorm zou worden voorgelegd aan de Senaat zou die het voorstel op dit moment dus weer terugsturen naar de Tweede Kamer. Dat kan uiteraard veranderen als er een nieuwe Senaat wordt geïnstalleerd. Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Agentschap Telecom dat de meeste isp’s de beveiliging van data voor de bewaarplicht niet op orde hadden. Ook datavernietiging na de bewaartermijn ‘moest nog geregeld worden’. Of de situatie inmiddels is verbeterd kan het Agentschap niet met zekerheid zeggen. ‘De ISP’s die naar aanleiding van de meting verbeteringen moesten doorvoeren, zijn daar mee bezig of hebben de gevraagde verbeteringen inmiddels doorgevoerd’, stelt een woordvoerder. Justitie heeft in 2010 naar schatting 85.000 keer de database met opgeslagen gegevens geraadpleegd. Op dit moment staat de reparatiewet op de langetermijnagenda voor bespreking in de week van 11 april. Maar garanties dat het onderwerp over twee weken wel ter tafel komt zijn er niet.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.