Tag Archives: DMS

Lijst van software functionaliteiten voor een DMS met RMA functionaliteit

22 december 2005

Ontwikkeldatum:
27 mei 2004

Ontwikkeld door:
Van Bussel Document Services

Status:
Versie 4.1.

Versiedatum:
25 januari 2005

Verspreiding:
Vrij te gebruiken met vermelding van copyright

Copyright:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie:
Voor RMA-systemen zijn uitgebreide overzichten van functionele eisen beschikbaar. Het wordt wat moeilijker als Document Managment Systemen worden bekeken op hun records management-mogelijkheden. De onderstaande tool geeft snel inzicht in de mate waarop de betreffende applicatie voldoet aan een aantal basis-functionaliteiten voor archivering. De tool kan zijn diensten bewijzen tijdens demonstraties in het kader van aanbestedingstrajecten.

Download tool.

Share This:

BCT, Circle en Decos hebben het grootste marktaandeel als DMS

8 december 2005

Uit een onderzoek van Cantab Marketing Services BV naar het gebruik van geautomatiseerde systemen voor de verwerking van documenten en post bij Nederlandse gemeenten, is gebleken dat 54% van de gemeenten over een volwaardig document management systeem beschikt. Postarchiveringssystemen zijn met 93% het sterkst vertegenwoordigd. 56% van de gemeenten beschikt over een content management systeem, terwijl workflow toepassingen met 25% aanmerkelijk minder ingeburgerd zijn. In het onderzoek, waaraan 366 gemeenten deelnamen, werd ook gekeken naar de positie van de leveranciers. De grootste marktaandelen hebben BCT, Circle en Decos.

Uit het onderzoek van Cantab blijkt, dat 97% van de Nederlandse gemeenten beschikt over een geautomatiseerd systeem voor de verwerking en archivering van documenten. Bij 54% van die gemeenten is sprake van een volwaardig document management systeem, terwijl het resterende deel eigenlijk alleen een oplossing voor postarchivering heeft. Het grootste marktaandeel met document management systemen onder de gemeenten hebben BCT (33%), Circle (31%) en Decos (14%).


Continue reading

Share This: