BCT, Circle en Decos hebben het grootste marktaandeel als DMS

8 december 2005

Uit een onderzoek van Cantab Marketing Services BV naar het gebruik van geautomatiseerde systemen voor de verwerking van documenten en post bij Nederlandse gemeenten, is gebleken dat 54% van de gemeenten over een volwaardig document management systeem beschikt. Postarchiveringssystemen zijn met 93% het sterkst vertegenwoordigd. 56% van de gemeenten beschikt over een content management systeem, terwijl workflow toepassingen met 25% aanmerkelijk minder ingeburgerd zijn. In het onderzoek, waaraan 366 gemeenten deelnamen, werd ook gekeken naar de positie van de leveranciers. De grootste marktaandelen hebben BCT, Circle en Decos.

Uit het onderzoek van Cantab blijkt, dat 97% van de Nederlandse gemeenten beschikt over een geautomatiseerd systeem voor de verwerking en archivering van documenten. Bij 54% van die gemeenten is sprake van een volwaardig document management systeem, terwijl het resterende deel eigenlijk alleen een oplossing voor postarchivering heeft. Het grootste marktaandeel met document management systemen onder de gemeenten hebben BCT (33%), Circle (31%) en Decos (14%).Behalve naar het marktaandeel werd ook gevraagd naar de kwaliteit van de leveranciers en hun software. De respondenten beoordeelden Centric, BCT en Circle het best waar het ging om de kwaliteit van de samenwerking. Zij leverden volgens de gemeenten de beste informatie, hadden een goed inzicht in de werkprocessen bij gemeenten en kwamen het best hun afspraken na. Dat kon overigens niet voorkomen, dat 41% van de respondenten aangaf, dat het implementatietraject langer duurde dan was voorzien. Gevraagd naar een rapportcijfer voor de kwaliteit van de software kregen Decos, BCT en Circle de hoogste waarderingen. Op de vraag welke leverancier men bij collega-gemeenten zou aanbevelen, werden BCT (44%), Circle (28%) en Decos (16%) het vaakst genoemd.

Van de Nederlandse gemeenten beschikt 93% over een geautomatiseerd systeem om inkomende en uitgaande poststukken te archiveren. BCT (27%), Circle (19%) en Decos (14%) hebben het grootste marktaandeel, terwijl Decos, Pink Roccade en BCT als beste leveranciers werden genoemd. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de software scoorden Decos, BCT en Circle het hoogst. In het onderzoek werd ook gekeken naar het gebruik van web content management systemen voor publicatie en onderhoud van informatie op websites of intranetten en naar workflow management systemen, die gebruikt worden voor het automatiseren van het proces dat een document of dossier -bijvoorbeeld voor een vergunningaanvraag- doorloopt.

Van de Nederlandse gemeenten beschikt 56% over een content management systeem. Er is een groot aanbod van leveranciers en systemen. De marktleiders zijn Pink Roccade, Seneca en Centric. Zij hebben gezamenlijk ongeveer 40% van de markt in handen.

Workflow management systemen zijn het minst ingeburgerd. Slechts 25% van de Nederlandse gemeenten beschikt daarover. De grootste marktaandelen hebben BCT (36%) gevolgd door Circle (18%) en Decos (7%). Cantab informeerde ook naar de investeringsplannen van de Nederlandse gemeenten. Op de vraag in welke functionaliteit men nog wilde investeren, werden het vaakst een workflow toepassing en een volwaardig document management of content management systeem genoemd. Ook is er inmiddels een flinke vervangingsvraag ontstaan. Van de gemeenten geeft 27% aan binnen twaalf maanden het postregistratiesysteem te willen vervangen. Van al die systemen is 40% namelijk al vr 2000 gemplementeerd. Voor document management systemen is dat vervangingspercentage 23%; voor content management systemen 21% en voor workflow oplossingen 8%. Het gebruik van workflow toepassingen is relatief nieuw; 35 % van de systemen werd pas in 2005 gemplementeerd.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.