Biometrisch paspoort onderwerp Europees onderzoek ?

De Europese Commissie gaat ingrijpen als uit een lopend onderzoek blijkt dat het in Nederland niet goed gaat met het afnemen en de opslag van vingerafdrukken voor het biometrisch paspoort. Dat heeft Eurocommissaris Cecilia Malmström toegezegd aan het Europees Parlement. Het Europees Parlement toonde zich uitermate bezorgd over de invoering van het biometrisch paspoort in Europa. Uit veel landen komen problemen naar voren en alom wordt nu betwijfeld of de invoering van het biometrische paspoort wel het juiste middel is om identiteitsfraude tegen te gaan.

De Nederlandse situatie werd door de Europarlementariërs van diverse partijen uit heel Europa aangehaald als probleemgeval. Met name de in 2010-2011 gehouden steekproef bij de uitgifte van dergelijke paspoorten gaf aan dat 21 procent van de vingerafdrukken op de chip in het identiteitsbewijs niet overeenkwam met de werkelijke vingerafdruk. Minister Donner besloot daarom een jaar geleden de opslag van vingerafdrukken tijdelijk te stoppen.

Bij de Nederlandse gemeenten worden nog steeds de vingerafdrukken die burgers afgegeven bij de aanvraag van een paspoort opgeslagen in een lokale database. Verschil met het verleden is dat die vingerafdrukken ‘niet meer opvraagbaar zijn’, volgens minister Spies, de opvolger van Donner. Het bekende bedrijf Fox IT is bezig alle sporen in de lokale databases voorgoed te vernietigen en zou daarmee in de loop van dit jaar klaar moeten zijn. Uit een onderzoek in opdracht van Spies bleek overigens dat het biometrisch paspoort elk doel mist.

Ondertussen lopen er nu diverse onderzoeken naar de stand van zaken rond de invoering van het biometrisch paspoort in Europa. Ook gisteren drongen Europarlementariërs aan op een snelle uitkomst van die onderzoeken. In mei en juni komen de resultaten daarvan beschikbaar; in juni wil de Eurocommissaris verder in debat met het Parlement. Daarin wordt met name de Nederlandse situatie belicht. ‘Als daarin tekortkomingen blijken, zal ik niet aarzelen in te grijpen’, zegde de Zweedse Eurocommissaris toe.

Een van de vele Europarlementariërs die in debat ging met Malmström was D66-politica Sophie in ‘t Veld. Zij vond de bestrijding van valse paspoorten door de invoering van een biometrisch paspoort met vingerafdrukken en gelaatskenmerken buitenproportioneel. ‘In the Netherlands, recent request to access for documents revealed that the justification given at the time namely document fraud and particularly look-alike fraud was actually established only in between 20 and 40 cases a year, in a country with nearly 17 millions inhabitants. So one wonders why this all system, which is extremely costly, which clearly has a lot of short-comings, why that had to be introduced on such a thin justification, and I wonder if the Commission is going to include that element and that information in its evaluation’.

Andere Europarlementariërs wezen erop dat het verkrijgen van een vals biometrisch paspoort simpel is. Zo zouden in Frankrijk veel mensen (zelfs 10 miljoen volgens een parlementariër) met een valse identiteit rondlopen omdat zij een echt en geldig biometrisch paspoort hebben verkregen door simpelweg bij de aanvraag ervan een vervalste geboorteakte te tonen. Anderen zeiden dat de chip op het biometrisch simpel is te kraken.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.