Centrale vingerafdrukkendatabase onder vuur

8 oktober 2010

De Tweede Kamer is (terecht) kritisch over de centrale opslag van vingerafdrukken. Die bijna unaniem afkeurende reactie is gegeven in een commissievergadering over de centrale opslag van vingerafdrukken. ‘Er is nog geen enkele onomkeerbare stap genomen’, zegt staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken (BZK). De centrale opslag van vingerafdrukken en persoonsgegevens wordt overwogen om identiteitsfraude tegen te gaan. De database kan ook gebruikt worden door de Officier van Justitie om de naam van verdachten te achterhalen. Dit mag wettelijk gezien alleen als foto, vingerafdruk en geslacht van de verdachte bekend zijn. Dan kan de opdracht worden gegeven om de naam van de verdachte te achterhalen via de centrale database. De komst van de database is vastgelegd in de paspoortwet, maar er wordt nu opnieuw kritisch naar de wet gekeken. De VVD wil het debat over de centrale opslag heropenen. ‘Wat mij betreft, is er voorbijgegaan aan de kritiek’, zegt Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert. Volgens haar is het ‘buitengewoon onverstandig’ om dergelijke gegevens centraal op te slaan.

Een opmerkelijk standpunt van de VVD, want eerder was de partij niet zo kritisch over de database. ‘Wellicht is er sprake van voortschrijdend inzicht’, zegt Hennis-Plasschaert Er is een reële kans dat de database er in een ander vorm komt dan nu de bedoeling is. De paspoortwet moet waarschijnlijk op de schop, omdat het aanstaande kabinet van plan is de geldigsheidsduur van paspoorten op te rekken van vijf naar tien jaar. ‘Als die wet toch open gaat, dan kan er ook verder aangepast worden’, concludeert Mariko Peters van Groen Links. Staatsecretaris Bijleveld wijst erop dat die beslissing aan het nieuwe kabinet is. Tijdens de commissievergadering over de kwestie werd veelvuldig verwezen naar een rapport van de AIVD. Die waarschuwt daarin voor de opslag van gegevens in een centrale database, zeker als dit gebeurt bij buitenlandse bedrijven. De vingerafdrukdatabase wordt aanbesteed, dus de kans is aanwezig dat de opslag van de gegevens in handen van een buitenlands bedrijf komt. Zowel de SP en PvdA als de PVV opperen dat het verstandig is om als er dan een database moet komen, dat intern te regelen. Dat houdt in dat óf de overheid het zelf moet doen óf het in ieder geval door een Nederlands bedrijf laat verzorgen. Volgens de staatssecretaris zijn er geen instanties binnen de overheid die een dergelijke database onder hun hoede kunnen nemen. Bijleveld belooft de Kamer te informeren als er enige andere stappen worden ondernomen richting een centrale database. De Kamer kan zich vervolgens buigen over de kwestie. In juli 2009 sloot Hirsch Ballin niet uit dat op termijn de vingerafdrukken in paspoorten worden vervangen voor irisscans. Met een irisscan zouden de vingerafdrukken niet meer nodig zijn in het paspoort. Aangezien bijvoorbeeld een inbreker wel zijn vingerafdruk maar niet zijn iris kan achterlaten, is de database niet geschikt voor de politie.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.