Van Bussel Document Services

Digital DARK Age ?

15 juni 210

Terwijl digitale archivering de harten van veel archivarisen al enkele jaren sneller doet kloppen, wordt de noodzaak daarvan ook in andere domeinen steeds meer erkent. Het Virtueel Platform biivorbeld, instelling voor digitale kunst, media en e-cultuur, heeft de meest urgente problemen voor digitaal materiaal in kaart gebracht. Conclusie: In Nederland is er weinig aandacht voor de archivering van deze inhoud waardoor, als er niet snel stappen ondernomen worden, binnenkort van een ‘digital Dark Age’ gesproken kan worden, waarin waardevol materiaal voor toekomstige generaties verloren gaat. Terwijl culturele instellingen al wel video's, foto's en documenten digitaliseren, dreigt recent materiaal uit het digitale domein te verdwijnen of ontoegankelijk te worden. 'Born-digital' is digitaal materiaal dat geen overeenkomstige analoge tegenhanger heeft. Zonder maatregelen gaan veel weblogs, online kunstwerken, websites, wiki's en games verloren. De eerste generaties internetgames zijn bijvoorbeeld door sneller internet niet langer speelbaar. Muziek op DAT is nauwelijks meer te beluisteren. En materiaal op verouderde systemen als Cd-i, Laserdisc en inmiddels ook al CD-ROM is niet meer af te spelen.

Share This:

CD met 1 petabyte en 5.000 levensjaren ?

8 juni 2010

Storex Technologies claimt dat het een CD kan ontwikkelen met 1PB opslagcapaciteit. De Hyper CD heeft volgens de ontwikkelaar een levensduur van vijfduizend jaar. Of en wanneer het product op de markt komt, is nog onbekend. Storex Technologies verwacht dat de Hyper CD en de drives goedkoop kunnen worden geproduceerd en hetzelfde formaat hebben als de huidige optische media. De disk zou in de toekomst zelfs meer dan 1PB data kunnen bevatten en herschrijfbaar kunnen zijn. Het bedrijf wil de CD in de markt zetten voor het archiveren van data. De toegangssnelheid zou gelijk liggen aan die van een reguliere DVD. Over de snelheid van het beschrijven of lezen is daarentegen nog niets bekend. De technologie werkt op basis van gecontroleerde fluorescentie. Met behulp van een 40nm-laser wordt data in een lichtgevoelige laag op de CD gebrand. De CD zelf bestaat uit lagen met een dikte van 700nm en is gemaakt van glas, eventueel in combinatie met keramiek.

Share This:

Digitaal archief wordt geen gatenkaas

23 februari 2010

Het Eindhovens Dagblad mag een artikel over een ontslagen vrouw gewoon online laten staan. De ex-werkneemster van de TU Eindhoven claimde dat het artikel haar op Google dwars zat. Het oude nieuwsbericht over het ontslag van de vrouw bij de Technische Universiteit hoeft niet te worden aangepast, oordeelt de Amsterdamse voorzieningenrechter in kort geding. Als de krant dit zou moeten doen, dan zou het archief telkens aangepast moeten worden als iemand schade ervaart, zo oordeelt de rechter. 'Het archief zou daardoor niet meer compleet zijn'. De vrouw had de zaak aangespannen omdat ze bij sollicitaties zegt last te hebben van het bericht. Ze eiste dat de krant het artikel uit het digitale archief verwijdert, zodat Google het niet meer indexeert. De krant weigert dit omdat zo'n aanpassing een verminking van het archief zou betekenen en ingaat tegen het belang van de krant en dat van de geschiedsschrijving. Hoofdredacteur Henk van Weert is blij dat de archieven ongeschonden blijven, zoals dat ook met een papieren archief zo is. 'Als de eis was toegewezen, was het hek van de dam geweest. Dan zouden digitale archieven verworden tot gatenkaas-archieven', zo zegt hij.

Share This:

Amerikaans Ministerie van Justitie twijfelt aan Google Books

12 februari 2010

Autoriteiten van het Department of Justice in Washington hebben voor een federaal hof verklaard dat zij 'have significant concerns about Google's landmark agreement with authors and publishers to create a sprawling digital library'. Ze waarschuwen dat 'even after a substantial revision, the settlement represents a dramatic departure from copyright precedent'. Het departement diende het commentaar in bij het U.S. District Court van New York's Southern District, ruim twee weken voordat het hof een 'final fairness hearing' heeft gepland om te bepalen of de overeenkomst kan worden geaccepteerd. Oorspronkelijk had deze zitting in oktober vorig jaar moeten plaatsvinden, maar rechter Denny Chin annuleerde die sessie na bezwaren van het Departement en alle partijen akkoord gingen met een herziening van de overeenkomst. In het huidige commentaar complimenteerde het departement 'Google and the groups for making significant strides toward a workable agreement with the revision', maar het hield vast aan de bezwaren die het in eerste instantie had. 'The amended settlement agreement suffers from the same core problem as the original agreement: it is an attempt to use the class action mechanism to implement forward-looking business arrangements that go far beyond the dispute before the court in this litigation', zo stelde het Departement.

Share This:

KB wil naar één digitale bibliotheek.

12 januari 2009

De Koninklijke Bibliotheek gaat alle in Nederland uitgegeven boeken, kranten en tijdschriften digitaliseren en toegankelijk maken. Ook zal de vindbaarheid worden verbeterd van het bibliotheekmateriaal – gedrukt en digitaal – van alle publiek toegankelijke bibliotheken. Hiertoe zal worden samengewerkt met zowel wetenschappelijke als openbare bibliotheken. Dat staat in het nieuwe Beleidsplan van de KB. Gezien de veranderingen in de informatiesector wil het publiek op eenvoudige wijze toegang tot catalogi van bibliotheken en digitale informatie, zoals gedigitaliseerde boeken en kranten. Hiervoor is samenwerking met andere bibliotheken en erfgoedinstellingen essentieel. Gezamenlijk kan gewerkt worden aan de opbouw van één Nederlandse digitale bibliotheek, waarbij op verschillende manieren toegang wordt geboden tot wetenschappelijke en culturele erfgoedcollecties. Via het digitale depot (e-Depot) van de KB kunnen wetenschappelijke en overige publicaties aan iedere geïnteresseerde beschikbaar worden gesteld. Voor de wetenschappelijke publicaties vindt hiervoor overleg plaats met de betreffende uitgevers.

Share This:

Biometrische herkenning voor het lenen van boeken

28 december 2005

Een nieuwe bibliotheek in Naka (Irabaki) gaat over tot het gebruik van de handpalm-authenticatie zoals die is ontwikkeld door Fujitsu en vervangt daarmee de conventionele bibliotheekkaarten. De bibliotheek opent in oktober 2006 en vanaf dat moment kan iedere gebruiker gebruikt maken van de techniek. Wil een bezoeker geen handpalm-scan laten maken, dan kan altijd nog gebruik gemaakt worden van een smartcard, zo stelt Fujitsu. Het biometrisch systeem scant met behulp van infrarood licht de hand van de gebruiker en brengt met de camera het lijnenspel in de palm van de hand en het aderpatroon onder de huid van de hand in kaart. Het systeem is gebaseerd op het unieke patroon van lijnen en onderhuidse aders in de hand van iedere persoon. Het systeem biedt met een hoge mate van betrouwbaarheid betere biometrische authenticatie oplossingen dan stem- en geluidsherkenning, irisscans en vingerafdrukken. Het systeem is al vanaf oktober 2004 in gebruik; grote banken in Japan gingen de bibliotheek voor.

Share This: