Google en de CIA investeren in de toekomst

2 augustus 2010

Zowel Google als het investeringsbedrijf van de CIA hebben geinvesteerd in een bedrijf dat het web in 'real time' monitort en dat zegt die analyses te gebruiken om de toekomst te voorspellen. Het bedrijf heet Recorded Future en het scant tienduizenden websites, blogs en Twitter-accounts om relaties tussen mensen, organisaties, acties en incidenten in het heden en in de nabije toekomst te achterhalen. In een white paper zegt het bedrijf dat haar 'temporal analytics engine goes beyond search by looking at the ‘invisible links’ between documents that talk about the same, or related, entities and events'. Het idee is om voor ieder incident te bepalen wie erbij betrokken was, waar het gebeurde en wanneer het 'uitdoofde'. Recorded Future 'then plots that chatter, showing online 'momentum' for any given event'. 'The cool thing is, you can actually predict the curve, in many cases', zo zegt de Chief Executive van het bedrijf, Christopher Ahlberg, een Zweedse ex-militair met een doctorsgraad in computerwetenschap. Waardoor het bedrijf interessant wordt voor Google Ventures en uiteraard ook voor In-Q-Tel, die namens de CIA en andere inlichtingendiensten investeert in interessante bedrijven. Hoewel Google heeftsamengewerkt met inlichtingendiensten in het verleden is het de eerste keer dat ze tegelijkertijd investeren in dezelfde start-up. De investeringen zullen de kritiek op Google versterken, aangezien critici Google als nogal nauw verbonden met de Amerikaanse regering beschouwen en geloven dat het bedrijf zijn 'don't be evil' mantra aan het vergeten is.


Amerikaanse spionnen zijn zeer geinteresseerd geraakt in het analyseren van 'open source intelligence', informatie die publiek beschikbaar is, maar vaak verborgen in de waterval aan TV shows, kranten, blogs, online video's en radioverslagen. 'Scret information isn't always the brass ring in our profession', zo zei CIA-Director General Michael Hayden in 2008. 'In fact, there’s a real satisfaction in solving a problem or answering a tough question with information that someone was dumb enough to leave out in the open'. Via In-Q-tel hebben inlichtingendiensten in een aantal bedrijven geinvesteerd om die informatie te vinden. Recorded Future 'strips from web pages the people, places and activities they mention' en onderzoekt vervolgens 'when and where these events happened and the tone of the document'. Via algoritmen van kunstmatige intelligentie probeert het de 'connections between the players' boven tafel te krijgen. Het bedrijf houdt een index bij van meer dan 100 miljoen gebeurtenissen, gehost bij Amazon. De analyse zelf wordt echter op het 'real time'web uitgevoerd. 'We’re right there as it happens', zo zegt Ahlberg. 'We can assemble actual real-time dossiers on people'. Het bedrijf heeft zeker de potentie om gebeurtenissen en trends vroeg te ontwaren, zoals de blog van het bedrijf voor de inlichtingenbranche duidelijk maakt. In ieder geval moet er in ieder geval een inlichtingendienst geinteresseerd zijn, want In-Q-tel investeert niet in bedrijven als er geen belangstellende is. Zowel Google als In-Q-tel investeerden in 2009, net na de oprichting van het bedrijf. Beide partijen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het bedrijf. Sommige critici van Google zijn bezorgd 'about how Google collects and uses its enormous storehouse of search data, e-mail, maps and online documents. Google keeps a titanic amount of information about every aspect of our online lives. Customers largely have trusted the company so far, because of the quality of their products, and because of Google’s pledges not to misuse the information still ring true to many'. Maar incidenten als het tappen van open wifi-netwerken tijdens Street View-opnamen (600 GB) doen de wenkbrauwen steeds meer fronsen. Steven Aftergood, een kritische waarnemer van de inlichtingendiensten vanuit de Federation of American Scientists, is nog niet bezorgd over Recorded Future. 'To me, whether this is troublesome or not depends on the degree of transparency involved. If everything is aboveboard — from contracts to deliverables — I don’t see a problem with it', zo stet hij. 'But if there are blank spots in the record, then they will be filled with public skepticism or worse, both here and abroad, and not without reason'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.