Organisaties hebben problemen met beheer software

16 juli 2009

Nederlandse bedrijven en instellingen besteden onvoldoende aandacht aan het beheer van hun software-eigendommen. De meeste organisaties hebben moeite hun software op een geschikte manier te beheren. Uit onderzoek van KPMG IT Advisory onder ruim 1.000 organisaties blijkt dat bijna 90% van de bedrijven en instellingen niet beschikt over beleid op het gebied van licentiebeheer of over volledige informatie van hun software assets en licentierechten. Dit terwijl de huidige situatie en nieuwe ontwikkelingen als 'Software-as-a-Service', virtualisatie en Open Source dit wel vereisen. Het ontbreken van accurate informatie over alle software blijkt vooral te worden veroorzaakt door de decentrale autonomie voor softwarekeuzes, ICT-integratie na fusies en overnames, complexe softwarecontracten en lage waardering voor software-inventarisaties.


'Gezien de huidige economische situatie zou de aandacht voor software asset management veel hoger op de agenda van organisaties moeten staan', constateert Ronald Koorn, partner bij KPMG IT Advisory. Koorn: 'De huidige crisis plaatst financiele besparingen hoog op de agenda van veel IT-organisaties. Een manier om efficienter met IT te opereren is het effectief benutten van aanwezige softwarefunctionaliteit en inrichten van software asset management. Dit gaat verder dan alleen maar voordelige softwarecontracten overeenkomen en de IT-governance inzake aanschaf en beheer van softwarelicenties verbeteren. Effectieve software asset management­processen kunnen operationele en juridische risico's verminderen en mede door het standaardiseren van applicaties het gebruik uniformeren en hiermee softwarekosten verlagen. Een grote uitdaging vormt bovendien het feit dat het management zich niet echt eigenaar van bedrijfsoftware of daarmee gepaard gaande licentieproblematiek voelt. Terwijl organisaties door een proactieve aanpak een betere beheersing krijgen over hun software assets, realiseren ze ook een reductie van IT-arbeidskosten. In sommige gevallen zelfs tot 50%. Zulke grote besparingen komen meestal voor bij organisaties die software asset managementprocessen, -procedures en -tools gebruiken om de gehele levenscyclus van hun software te beheren'. Software asset management is volgens Koorn van essentieel belang als een organisatie haar IT succesvol wil beheren en het gebruik wil optimaliseren. Koorn: 'De uitvoering van veel IT-beheerprocessen heeft juiste en volledige informatie van haar software-assets nodig. Als software-asset informatie onbereikbaar of onbetrouwbaar is, wordt de compliance of continuteit van bedrijfsprocessen in gevaar gebracht. Software asset management is overigens geen 'eenmalige' oefening, maar door de frequente veranderingen een continu proces. Alleen zo kan een organisatie met actuele informatie op basis van nauwkeurige softwaretracking grip houden over zo'n 30 tot wel 50% van de IT-kosten. Dit is geen overbodige luxe aangezien ook de softwareleveranciers in toenemende mate licentie-audits bij hun klanten uitvoeren'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.