ICT-Office schudt de wateren wel op

17 juli 2009

De branchevereniging wil via een wob-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) aan het ministerie van Algemene Zaken te weten komen waarop de in maart al bekend geworden keuze voor het open source-cms Hippo is gebaseerd. Volgens de betrokken ministeries is zowel aanbesteding als een WOB niet van toepassing. Het project zou namelijk onder aanbestedingsgrenzen zitten of doordat het om open source gaat geheel niet onder aanbestedingsregels vallen. De Nederlandse software Hippo wordt ingezet voor de overkoepelende website Rijksoverheid.nl. Die nieuwe site valt onder Project ONS (Overheid Nieuwe Stijl) en vervangt in 2010 alle websites van ministeries, Regering.nl en Postbus 51. Voor dat project is geen aanbesteding gedaan. ICT~Office valt daar nu over, zoals we eerder deze week berichten. De branchevereniging claimt dat dit in strijd is met de Europese aanbestedingsregels en dat de Nederlandse overheid hiermee andere leveranciers van CMS-software benadeeld. Algemene Zaken beroept zich er op dat aanbesteding niet nodig is omdat het om gratis en niet-leveranciersgebonden software gaat.


Projectdirecteur Jeroen Sprenger van Project ONS bevestigt dat er sprake is van een wob-verzoek van ICT~Office. Hij benadrukt dat de selectie van het open source-cms Hippo in ieder geval in orde is. 'Wij hebben dat netjes gedaan'. Sprenger legt uit dat Europese aanbesteding pas verplicht is als een project boven een bepaalde waardegrens komt. 'Dat ligt rond de 135.000 euro, 133.000 meen ik'. Van ontduiking van de aanbestedingsregels zou geen sprake zijn. Het ministerie van Algemene Zaken wijst op het feit dat Hippo gratis is. Dit wordt bevestigd door het ministerie van Economische Zaken, waar het programmabureau NOiV (Nederland Open in Verbinding) voor open source- en open standaarden onder valt. Woordvoerder Edwin Scherrenburg van EZ licht toe: 'Onder meer uit Europees onderzoek is vorig jaar gebleken dat gratis software waar geen geldelijke verplichting tegenover staat niet hoeft te worden aanbesteed. Open source-software valt daar dus ook onder', legt hij uit. 'Uiteraard moet je eventuele extern benodigde diensten voor die software wel regulier aanbesteden. Omdat echter iedereen diensten kan aanbieden voor open source-producten wordt er geen enkele leverancier voorgetrokken en hebben alle dienstverleners gelijke kansen', pareert hij de kritiek van ICT~Office. ICT~Office zet zijn actie tegen de Nederlandse staat door. Het zegt dat gesprekken zijn vastgelopen, het WOB-verzoek wordt genegeerd, en dat het een rechtszaak wil aanspannen. De branchevereniging van Nederlandse ict-leveranciers wil boven tafel krijgen waarop de keuze is gebaseerd voor open source-CMS Hippo. De branchevertegenwoordiger stelt dat de gesloten selectieprocedure door het ministerie van Algemene Zaken leveranciers benadeelt. De overheid deelt mee dat open source-software doordat het gratis is buiten aanbestedingsregels valt. Daarnaast doet de interne IT-afdeling van de Rijksoverheid de benodigde ontwikkeling voor eigen gebruik van dit pakket. Bovendien kan elke leverancier meedingen voor support op die programmatuur, juist doordat het open source is, verklaart de overheid. ICT~Office bestrijdt dit. Eerder meldde ik al dat ik de houding van ICT-Office wat hypocriet vindt. In ieder geval kan niet ontkend worden dat ze in deze komkommertijd voor wat leven in de brouwerij zorgt.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.