Virtualisatie: het is niet alles goud wat er blinkt.

11 augustus 2008

'Vendors of virtual machines must ensure their products are interoperable, or they will lock customers into yet another proprietary stack, nullifying the promise of anytime, anywhere computing on any platform offered by virtualization'. Dat is de boodschap van Simon Crosby, Chief Technology Officer van Citrix, op de Linux World Conference in San Francisco. 'Users want to go to any server working with any platform at any time, and want any virtual machine (VM) on any platform at any time', zo stelde Crosby. 'The power of virtualization is achievable if and only if that happens'. VM leveranciers hebben nog steeds wat problemen met interoperabiliteit en het realiseren van een srchitectuur als marktstandaard. 'One is that VM installations still are manual processes, which makes things difficult for global implementations. Also, key business requirements haven't been addressed', zo vervolgt Crosby. De noodzaak van een open standaard leidde de belangrijkste spelers op de virtualisatiemarkt (XEN Source, wat van Citrix is, VMWare, Microsoft, HP IBM en Dell) ertoe om gezamenlijk een standaard voor te stellen, het Open Virtual Machine Format (OVF). Dit OVF werd voorgelegd aan de Distributed Management Task Force (DMTF), die standaarden ontwikkeld en interoperabiliteit stimuleert voor bedrijfs- en internetomgevingen. De DMTF heeft het in september als een standaard geaccepteerd. OVF kapselt alle VM's in met een XML-laag die het mogelijk maakt de VM op ieder virtualisatieplatform te draaien. Het incorporeert ook een veiligheidscheck om te garanderen dat de VM niet is gemanipuleerd, metadata die duidelijk maken op welke hardware of welke hypervisor de VM kan draaien en een licentiecheck.


'The development of the OVF is the first step towards the goal of interoperability because, if the OVF becomes the standard way of creating and distributing virtual appliances, we can get towards the goal of getting virtual machines to install and run correctly anywhere in the world on anybody's product', zo zegt Crosby. Microsoft (wie anders) kan een obstakel vormen op dit pad naar vrije toegang vanwege haar licentiebeleid. Crosby stelde dat 'Microsoft has to change its licensing policy to allow independent software vendors to redistribute Windows virtual licenses through the OVF'. Dat zou wel eens een probleem kunnen vormen. 'Virtualization will also enable enterprises to deliver desktops as a service. This will reduce hardware, software and management costs through consolidation. You don't want to go from 200,000 PCs, which a large enterprise might have, to 200,000 virtual machines in the data center, that's not going to make it any more manageable', zo verklaart Crosby. "You go from 200,000 PCs to two Windows Golden Images, hosted on a cloud, deliver the user product to two virtual machines and stream them to users'. Een Golden Image 'is the master image of a software package'. En tot slot: 'Virtualization is key to enabling anytime, anywhere computing, but enterprise IT should remember that it is just a tool. The mantra for IT is application delivery. Virtualization is just a useful feature set'. Aad Offermans is op Webwereld wat minder optimistisch. Hij vindt een VM nog zeer inefficient. 'Voor elke applicatie wordt immers weer een complete kopie van het besturingssysteem aangemaakt, inclusief alle libraries. Een gevirtualiseerde infrastructuur stelt daarom veel meer eisen aan het geheugen van de systemen, zowel in hoeveelheid als in bandbreedte. Daarmee vormt het geheugen een beperking op het aantal virtuele machines dat op een serverkan worden gedraaid'. Hij vindt dat de leverancier toch snel met veel simpeler oplossingen moeten gaan komen. Eigenlijk is er nu sprake van een 'oneigenlijk gebruik', zo zegt hij. 'Virtualisatie is dan ook nooit bedoeld geweest voor het optimaliseren van computing resources; het is ooit voor het mainframe bedacht om nieuwe versies van het besturingssysteem te kunnen testen. Velen zijn alweer vergeten dat VMware uit dezelfde hoek komt: zijn eerste product was gericht op software-ontwikkelaars die daarmee veel gemakkelijker hun test-omgeving konden opzetten'. Op zich is er niets mis met 'oneigenlijk gebruik'; als het maar werkt. Maar: het kan en moet een stuk efficienter. Ook dat is een boodschap die Crosby mee had kunnen geven. Dat deed hij niet, en dat is erg jammer.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.