Bezwaren tegen OOXML door ISO verworpen, maar levert het nu ook iets op ?

16 augustus 2008

Het lijkt erop dat nu toch eindelijk OOXML ale een open standaard zal worden gepubliceerd door ISO. De vier beroepen die waren ingediend en die zich op onregelmatigheden beriepen in het standaardisatieproces werden afgewezen door de commitees van ISO en IEC. Waren de beroepeb gaccepteerd dan zou de standaard lange tijd niet kunnen verschijnen, omdat dan het proces grotendeels zou moeten worden overgedaan. Het wordt verwacht dat de ISO de volledige tekst van de standaard in komende weken gaat publiceren, maar indien een van de afgewezen partijen met hun beroep naar de hoogste bestuursorganen van de ISO/IEC staps (wat niet onmogelijk is) dan zou de publicatie nog geruime tijd kunnen worden uitgesteld. Maar nu de strijd eigenlijk gestreden is blijven alle belanghebbenden toch met de vraag zitten wat het nu eigenlijk allemaal heeft opgeleverd. Een concurrerende standaard, ODF, is al langer dan twee jaar geleden als een standaard geaccepteerd en is ook geintegreerd in een aantal Office Suites, zoals OpenOffice en Lotus Symphony. Het succes dat ODF heeft, ondanks alle pogingen van Microsoft om het formaat (onder andere met een poging om het eigen formaat te standaardiseren) te ondermijnen, bracht Microsoft's eigen Stuart McKee tot de uitspraak dat 'ODF has clearly won the standards battle'. Ondanks alle hoezee bij Microsoft, lijkt het erop dat de nieuwe standaard alleen maar verwarring kan scheppen.


En Microsoft zelf laat in zijn handelingen duidelijk blijken dat het eigenlijk zelf ook niet meer zo goed weet wat het doen moet. Het bedrijf heeft aangegeven dat het ODF-ondersteuning opneemt in een nabije update van Office 2007, terwijl het tegelijkertijd laat weten dat het er niet over denkt ondersteuning op te nemen voor de eigen, ISO-gestandaardiseerde versies van het eigen bestandsformaat, tot een toekomstige release van de Office Suite komt. Tegelijkertijd heeft het bedrijf ook laten weten dat het de technische commissie zal bijtreden waarin de nieuwe versie van ODF wordt ontwikkeld. 'We sell software for a living. The ability to implement ODF in the middle of our ship cycle was just not possible', zo zei McKee een aantal weken geleden. 'We couldn't do that during the release of Office 2007. We're looking forward and committed to doing more than [ODF-to-OOXML] translators'. Maar wat moet je met een standaard, die zelfs door degene die het heeft ontwikkeld niet wordt gebruikt ? Het laat in ieder geval voldoende te denken over, naast alle bezwaren die er inhoudelijk tegen de standaard zijn in te brengen. Volgens Andy Updegrove van Gesmer Updegrove is ' the rejection of the appeals against OOXML standardization … business as usual for the ISO process. Today's announcement is not unexpected.  It will be significant to learn, however, what the actual votes may have been', zo schrijft hij. 'If there were many votes cast in support of the appeals, it may be evidence that ISO's processes may be skewed in favor of the interests of large corporations, such as Microsoft, rather than those of its member countries. The greater the support, the more urgent it will be for ISO and IEC to reform their processes in order to remain credible and relevant to the IT marketplace'. Die stemverhouding wist Updegrove later te achterhalen. Hoeveel impact de nieuwe standaard zal hebben is nog maar even af te wachten. Het kan er voor zorgen dat concurrenten beter in kunnen spelen op Microsoft's formaten. Anderzijds kan een dubbele standaard ervoor zorgen dat de status quo in stand blijft. En daarmee is, waarschijnlijk ook Microsoft niet, niemand echt geholpen. Het valt ook nog te bezien wat de consequenties voor ISO zullen zijn. Als er een partij is die een imago-deuk heeft opgelopen is het wel de standaardisatieorganisatie. Jomar Silva, een lid van het Braziliaanze standaardisatieorgaan heeft juist in een blog zijn frustratie weggeschreven en een voorstel hedaan dat, indien het zou worden gevolgd, grote consequenties voor de ISO zou kunnen hebben. 'As a Brazilian and as a person who lost a year of life working seriously on it, I can only feel offended and attacked with this decision. I believe that the time has come for developing countries unite to build an International Standardization Institution that is appropriate to our reality, that understands our problems and aspirations and that treat us with the minimum amount of respect and dignity. Enough to be being used to legitimize the desires of someone else. While we’re in developement, we have the unique opportunity to develop (and change) the world and, we cannot let it go away. I would also like to invite all those people and organizations in developing countries or not, that want to build a more just and equity based world, to unite us all in this initiative. Throughout all this process, I’m really tired of seeing good people being silenced and I believe we need and must do something about it'. Mocht dat gebeuren dan zijn de rapen voor ISO echt zuur….

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.