Beroepen tegen standaardisatie OOXML hebben weinig zin

11 juli 2008

De ISO heeft haar eigen bestuur geadviseerd de beroepen die ingediend zijn tegen de standaardisatie van OOXML naast zich neer te leggen. Vier landen (namelijk: Brazilie, India, Zuid-Afrika en Venezuela) tekenden protest aan tegen de acceptie. De ISO bracht dit advies uit met steun van de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC), een organisatie die internationale standaarden voorbereidt voor gebruik. Dat betekent dat OOXML een internationale standaard blijft. De vier landen protesteerden eerder tegen de acceptatie van Microsoft's bestandsformaat. Ze eisten een nader onderzoek naar de goedkeuring van het XML-formaat. Volgens de vier landen zouden de procedures zoals ze hadden moeten worden doorlopen, niet op de juiste wijze hebben plaatsgevonden tijdens de stemronde in februari, die uiteindelijk leidde tot acceptatie van de standaard. In een document gericht aan het technisch bestuur, de secretaris-generaal en de CEO van de ISO alsmede het bestuur van de IEC wordt geadviseerd om de standaard ongemoeid te laten. In het document wordt geconstateerd dat het proces volgens de regels van beide organisaties verliep en dat, als er sprake was van afwijkingen daarvan, deze afwijkingen door de deelnemers waren goedgekeurd. Het bestuursorgaan heeft tot vier augustus om een besluit te nemen.


'The processing of the ISO/IEC DIS 29500 project has been conducted in conformity with the ISO/IEC JTC 1 Directives, with decisions determined by the votes expressed by the relevant ISO and IEC national bodies under their own responsibility, and consequently, for the reasons mentioned above, the appeals should not be processed further', zo stelt de ISO in het genoemde document. Zuid-Afrika was het meest stellig in haar beroep, zoals werd verwoord door de Zuid-Afrikaanse afgevaardigde Martin Kuscus. 'We maintain that the discussion by experts of only 67 out of the 1,027 responses to comments that the Project Editor proposed does not constitute a successful conclusion of the BRM, especially since virtually every response discussed during the BRM was modified. … We therefore request that the process of editing DIS 29500 be put on hold and that the approximately 794 ECMA responses that were never specifically discussed and resolved by the BRM be circulated to member bodies for voting (only editorial comments being permitted), since we dispute the validity of the results of the 'blanket' voting on Friday afternoon'. Juist de handelwijze van de ISO en haar leidende vertegenwoordiger op deze bijeenkomst is reden voor de zeer hevige kritiek op de organisatie, omdat de procedure een enorme hoeveelheid vragen niet heeft beantwoord over de validiteit van de vstandaard. Een hele belangrijke mededeling (waarop de ISO helemaal niet ingaat) is het verzoek 'for the official title of the OOXML standard to be changed in order to indicate that its function is for managing legacy Microsoft Office documents and that it isn't a universal open document standard'. Op zich is daar wel het een en ander voor te zeggen. Dat is ook wat Microsoft zelf altijd heeft benadrukt. De ISO zelf stelt over de bijeenkomst in februari: 'Decisions on the comments not discussed during the BRM and proposed dispositions were taken by a process agreed by the BRM itself. All the proposed resolutions were decided according to well-defined voting procedures accepted by the NBs [national bodies]; all NBs had the opportunity to raise priority items; all those raised by NBs as priority items were discussed. Whether the conclusion of the BRM was successful is for NBs to decide; by their votes, they have done so'. En dat de verschillende procedurewijzigingen niet door 'national bodies' zijn goedgekeurd is in de verklaring niet te vinden. Een aantal voorstanders van ODF is niet blij met het advies. Jurist Andy Updegrove beklaagt zich op zijn blog over de beslissing. Hij hekelt vooral de beperkte ruimte die voorhanden is om in beroep te gaan tegen stemmingen van de ISO. Volgens de advocaat zou zelfs het winnen van het beroep op dit moment mosterd na de maaltijd zijn. Volgens hem is de markt in verwarring gebracht en is de reputatie van de ISO geschaad. 'A final source of frustration is that despite the fact that one basis for appeal under the Directives is a negative impact to the reputation of ISO/IEC, the document makes almost no response at all to the comments made in this regard. Whether one concludes that ISO and IEC have justifiably or unjustifiably suffered such an impact, I think that it would be hard to conclude that a substantial hit has not been taken. In my view, ISO/IEC would be wise to acknowledge that fact, and take more intelligent actions to address it. Acting in the open (i.e., publicly releasing documents like this) and acknowledging that those that must live with the results of what ISO/IEC decides are entitled to better answers than they have received to date would be a great place to start'. Pamela Jones doet er op Groklaw nog een schepje bovenop, maar er blijft een sprankje hoop dat het beroep succes heeft. Overigens: het nut van het beroep is duidelijk, maar het doet niet zoveel meer ter zake. Zelfs Microsoft voert de standaard OOXML niet in en gaat actief helpen ODF te ontwikkelen. De strijd is gestreden, in tweeerlei opzicht. OOXML is een standaar, maar zal niet of nauwelijks worden gebruikt. ODF heeft een sterkere positie gekregen. Er is maar een verliezer: ISO, die qua reputatie een toch fikse knauw heeft gekregen…

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.