Strafbaar downloaden ?

17 juni 2009

Het gratis downloaden van muziek, films en computerspelletjes moet strafbaar worden. Een Kamercommissie is het zat dat het auteursrecht vooral door jongeren massaal wordt omzeild, door nieuwe cd's en films gratis van het internet te plukken. Dat blijkt uit de initiatiefnota auteursrecht, die een werkgroep met leden van de CDA, PvdA, SP en VVD vandaag presenteert. De Kamercommissie constateert dat het een sport wordt op internet films te kijken die nog niet uit zijn of nieuwe muziek in het bezit te krijgen zonder daar een cent voor te betalen. Zij roept de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Van der Hoeven (Economische Zaken) op daar hard tegen op te treden. Wanneer minderjarigen de fout ingaan, moeten hun ouders aansprakelijk worden gesteld. Op dit moment is alleen het zogeheten uploaden strafbaar. De Haagse rechtbank oordeelde vorig jaar in een individuele zaak dat downloaden voor privégebruik strafbaar is, maar van een wettelijke strafbaarstelling is nog altijd geen sprake. De commissie vindt dat de strafbaarstelling direct in moet gaan, zodra er een legaal alternatief is. Volgens de Kamerleden is het zaak dat er een licentiesysteem komt waarbij cd's, dvd's en computerspelletjes tegen betaling op internet worden aangeboden.


De commissie komt ook met diverse andere aanbevelingen om het ingewikkelde auteursrechtstelsel te verbeteren. Zo wil de werkgroep dat er één beheerorganisatie komt die alle inningen voor haar rekening neemt. Ook pleiten de Kamerleden voor een geschillencommissie, die zich buigt over onenigheid over tarieven en inningen en een goed functionerend klachtenorgaan. Het advies in de vandaag gepresenteerde eindrapportage, waarin wordt gepleit voor vervolging van internetpiraten, is gebaseerd op gesprekken met auteursrechtenexperts en technische deskundigen, meldt de werkgroep. Daarnaast is gesproken met rechthebbenden en vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van het auteursrechtbeleid. De werkgroep is in januari vorig jaar ingesteld. Dat is gedaan door de commissies voor Justitie en Economische Zaken, die een onderzoek wilden naar de knelpunten in het auteursrecht. Dit ter voorbereiding op een debat met de regering over auteursrecht. Nederland heeft internationaal een unieke positie doordat alleen uploaden strafbaar is. Over downloaden zijn al diverse rechtszaken gevoerd, waarbij de Haagse rechtbank vorig jaar een uitzondering heeft geschapen. Downloaden is toch illegaal, oordeelde de rechter in een bodemprocedure. Dat vonnis is daarna weer neergesabeld door juristen en rechtswetenschappers. De zaak ging namelijk om het downloaden van een privékopie, weliswaar van een illegale bron. Het maken van een kopie voor eigen gebruik is juist wel toegestaan onder de Nederlandse wet. Voor software, waaronder ook games, geldt er al een verbod op illegale downloads. Dat is dus een uitzondering op de Nederlandse uitzondering voor downloaden. De Kamercommissie geeft als tegenwicht aan dat er eerst legale alternatieven beschikbaar moeten zijn. Zodra films, muziek of games op legale wijze zijn te downloaden, moet de strafbaarstelling voor illegaal downloaden van kracht worden. Dat dient dan wel direct te gebeuren. Daarnaast wil de Kamercommissie de hele thuiskopieheffing opheffen. Die vergoeding op verkochte blanco cd's en dvd's moet dan in de komende drie jaar worden afgebouwd. De Stichting Thuiskopie wil die heffing al jaren ook van toepassing laten verklaren op harde schijven, digitale muziekspelers en andere mogelijke mediadragers. Vanwege financiële wanorde bij die stichting en verdeeldheid bij de ook betrokken Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft Justitie het hele heffingenstelsel sinds begin 2008 bevroren.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.