Weblogs van kenniswerkers nuttig, maar

18 juni 2009

Weblogs geschreven door kenniswerkers kunnen zeer waardevol zijn voor hun werkomgeving, maar worden nog veel te weinig ingezet door organisaties, zo stelt promovenda Lilia Efimova. De weblogs moeten met passie zijn geschreven en de juiste balans hebben van persoonlijke en zakelijke informatie. Zo ondersteunen ze de ontwikkeling van ideeën binnen organisaties en vormen ze de sleutel tot een netwerk van vakgenoten en geïnteresseerden. Op 22 juni promoveert zij aan de Universiteit van Utrecht met haar dissertatie 'Passion at Work: Blogging practices of knowledge workers'. Een goed weblog verbindt mensen en geeft inzicht in werkprocessen en -progressie, stelt Efimova. ‘Kenniswerkers zijn lastig te managen omdat hun werk niet makkelijk meetbaar is. Daarvoor moet een passende omgeving worden gecreëerd en bloggen past daarin’. Zij vindt dat het middel nog te weinig wordt ingezet door kennisorganisaties. ‘Zij vinden het vaak lastig dat zij geen controle kunnen uitoefenen over wat wordt geschreven. Maar juist het loslaten van de controle en het vertrouwen op de intrinsieke motivatie van professionals leidt tot een vruchtbare wisselwerking aan ideeën en contacten’.


Weblogs worden gezien als een technologie die kennismanagement mogelijk kan maken. Hoewel in organisaties wordt geëxperimenteerd met bloggen, is er niet veel onderzoek beschikbaar om deze bedrijven te ondersteunen. Efimova analyseert ‘early adopters’ van weblogs om inzicht te krijgen in het gebruik van weblogs binnen organisaties en om relevante inzichten op te doen voor het introduceren van bloggen in kennisintensieve omgevingen. Het onderzoek van Efimova richt zich op het beschrijven van hoe kenniswerkers bloggen, door middel van een raamwerk dat een overzicht biedt van wat kenniswerk inhoudt in termen van activiteiten, de essentie van werk, en randvoorwaardelijke persoonlijke activiteiten. De case-studies richten zich op het identificeren van de wijze waarop kenniswerkers bloggen, in relatie tot één of meerdere onderdelen van het raamwerk. Wat aardig is dat ze haar eigen blog in deze aanpak analyseert. Het proefschrift van Efimova beschrijft de mogelijkheden die een weblog biedt als een persoonlijke kennisbank en de rol die een weblog kan spelen in laten groeien van ideeën van concept tot eindproduct. Ook beschrijft ze manieren waarop weblogs gebruikt worden bij het aangaan en onderhouden van relaties. In beide gevallen blijkt bloggen vooral in het begin van het proces nuttig te zijn, zodat omgegaan kan worden met vage ideeën en mogelijke relaties. De resultaten laten niet allen zien welke inspanning het kost om deze gefragmenteerde conversaties tot één geheel te smeden, maar benadrukken ook het belang van deze conversaties om ideeën en relaties tussen bloggers te ontwikkelen. De vrije vorm van publiceren en openheid van het medium zorgen indirect voor een meerwaarde. Weblogs ondersteunen gefundeerde conversaties, het ontwikkelen van ideeën en de mogelijkheid om een netwerk van personen te benaderen wanneer dat nodig is. Verder biedt dit onderzoek inzicht in veranderingen die optreden in werk als gevolg van de toenemende digitalisering, betrokkenheid in netwerken en mobiliteit. Het beschrijft verschillende manieren om bloggen met werken te integreren,het spanningsveld van persoonlijke en organisatorische perspectieven rond bloggen, en de persoonlijke keuzes die bloggers maken om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Verder laat het de kracht van individuele kenniswerkers zien, die bestaande machtstructuren uitdagen. Zij gebruiken hun netwerk om geïnformeerd te blijven en om dingen voor elkaar te krijgen. Efimova verdiept zich al sinds de negentiger jaren in het fenomeen webloggen. ‘Voor kenniswerkers betekent bloggen het overschrijden van grenzen. Niet alleen de grens tussen passie en betaald werk, maar ook de grens tussen persoonlijk en openbaar en tussen verschillende soorten lezersgroepen van een weblog’. Efimova werkt sinds 2001 als onderzoeker bij Novay (voorheen Telematica Instituut).

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.