Red Hat’s retoriek slaat plank mis

7 april 2009

Jim Whitehurst, CEO van Red Hat heeft gisteren een verklaring uitgegeven waarin hij president Obama in de watten legde vanwege de cultuur van openheid en participerende regering die Obama nastreeft. Volgens Whitehurst, 'the Obama administration's commitment to transparency and inclusiveness reflects the same values that are found at the core of the community-driven open source software development model'. Hij citeerde de Republikeinse adviseur Alex Castellanos, die Obama onlangs als een 'open source'-president karakteriseerde. Voorspelbaar is dat Whitehurst van de gelegenheid gebruik maakt om de adoptie van open source en open standaarden in regeringskringen verder te bemoedigen. Hij stelt dat 'the federal government has already saved a considerable sum of money by using open source technology' en suggereert dat er nog miljoenen extra te besparen zijn door de open source strategie van de regering te verbreden. 'Red Hat is excited that the Obama administration recognizes the value of open source beyond software. Open source principles are changing how we learn, how we share information, how developers create, and how companies do business. Now it has the opportunity to change our government', zo schrijft Whitehurst in zijn verklaring. 'Open source can provide an effective way for government to cut costs and ensure open access to information. Lowering the costs of infrastructure will help provide resources for our government to focus on finding solutions to the challenges that lie ahead'.


Whitehurst trekt ook een analogie tussen open source software en 'user-contributed content sites' zoals You Tube, Wikipedia en Facebook. 'All of these things', zo zegt hij, 'are a representation of open source principles and demonstrate how open source can impact society and empower individuals'. Whitehurst slaagt er echter niet in om een sterke zaak te maken van de adoptie van open source software. Zo lijkt zijn verklaring, zo stelt een analist, 'little more than a disingenuous attempt to ride on the coattails of the president by suggesting highly tenuous associations between his company's business model and the well-liked president'. Zijn referenties naar Twitter en Facebook zijn misleidend. Beide websites maken gebruik van open source in hun ver ontwikkelde infrastructuur, maar de diensten waar zij in voorzien dienen niet echt als voorbeelden van open source principes. Er is nogal wat bezorgdheid in de open source wereld over het fundamentele gebrek aan interoperabiliteit bij deze sites. Voorstanders van het open web geven de voorkeur aan concurrerende diensten als Identi.ca, vanwege het gebruik van open protocollen om interoperabiliteit en communicatie te bewerkstelligen. Daarnaast: hoewel Obama veranderingen heeft bewerkstelligt die openheid en transparantie bevorderen, zijn er nog steeds 'major gaps in his supposed commitment to transparency and accountability'. Whitehurst maakt wel een sterke zaak van de adoptie van OSF en andere open standaarden. Hij zegt dat ODF 'keeps public information public by ensuring that it is broadly accessible without encumbrances'. Waar hij vervolgens echter de plank mis slaat is in de bewering dat dit een inherente waarde van open source is. ODF echter kan zeer breed gebruikt worden en ondersteund worden door een groot scala aan software die zowel open als gesloten is. Het is belangrijk om te weten dat open standaarden altijd een optie zijn ongeacht of er gekozen wordt voor software met een open source licentie. Wat Whitehurst werkelijk moet overbrengen is de mogelijkheid om met open source software de kosten te verlagen, de toepassing te versnellen, flexibiliteit te vergroten en interoperabiliteit te bevorderen. Het is jammer dat de retoriek het hier duidelijk gewonnen heeft van de ratio.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.