Europees project voor het ontwikkelen van een emulator

13 februari 2009

Een project van 4,2 miljoen euro moet resulteren in een universele emulator die oude bestandsformaten kan openen en presenteren. Door gebruik te maken van een emulator hopen onderzoekers te verzekeren dat digitale objecten als games, websites en multimedia-documenten in stand gehouden kunnen worden en niet verloren gaan. De bedoeling is dat de emulator periodiek wordt vernieuwd om te waarborgen dat formaten die niet langer meer gebruikt worden ondersteund blijven in de nabije en de verre toekomst. Het project wordt KEEP genoemd, Keeping Emulation Environments Portable. Het doel is om software te creeren die alle types van computerbestanden vanaf het begin van de zeventiger jaren kan herkennen, afspelen en openen. Naast tekstdocumenten zal de emulator ook in staat zijn om oude computer games te spelen, die door de technologie niet langer meer worden ondersteund. 'People don't think twice about saving files digitally – from snapshots taken on a camera phone to national or regional archives', zo zegt Dr Janet Delve, computer historicus van de University of Portsmouth en een van de onderzoekspartners van het project. 'But every digital file risks being either lost by degrading or by the technology used to 'read' it disappearing altogether', zo vervolgt ze.


'Without work to preserve ways to access the formats that are common today, 21st century citizens risk leaving a 'blank spot' in history', zo zegt Dr Delve. 'Already the number of unreadable documents in archives is beginning to mount up'. Het Engelse Nationale Archief schat dat het genoeg informatie in niet meer ondersteunde bestandsformaten heeft om 580.000 encyclopedieen te vullen. Onderzoek door de British Library schat dat 'the delay caused by accessing and preserving old digital files costs European businesses about £2.7bn a year'. 'We are facing a massive threat of the loss of digital information. It's a very real and worrying problem', zegt David Anderson, samen met Delve de Britse inbreng in het project. 'Things that were created in the 1970s, 80s and 90s are vanishing fast and every year new technologies mean we face greater risk of losing material'. Anderson gaf aan dat 'emulation was more workable in the long term than the usual method of preserving old files which involves migrating information on to new formats with its attendant risks of data degradation and corruption'. Overigens geeft de grote hoeveelheid oude bestandsformaten aan dat daartoe ook nauwelijks pogingen zijn gedaan. En als ze niet leesbaar zijn is ook een andere oplossing niet gebruikt: bijna al die bestandsformaten zijn leesbaar te maken door gebruikt te maken van viewer-software, die in staat is oude bestandsformaten te tonen en leesbaar te houden, waaronder ook databases, film, video en geluid. Een viewer is niet in staat om oude games te spelen; daarvoor is echt een emulator nodig. Op het internet echter zijn talloze emulatoren te vinden, voor zowel hard- als software, die dat mogelijk maken. Een universele emulator maakt het misschien makkelijker. Naast het Verenigd Koninkrijk zullen ook de nationale bibliotheken van Frankrijk, Nederland en Duitsland aan het project deelnemen. De onderzoekers geven echter aan te verwachten dat de nog te ontwikkelen emulator veel breder ingezet kan worden. Wat ik mij afvraag is of het project nu een voortzetting is van de Universal Virtual Computer van Lorie en IBM, wat door de KB in Den Haag uitgebreid is onderzocht, of een op zichzelf staand project. Gezien de kosten die met het UVC-project zijn of zouden zijn gemoeid, vraag ik me wel af of de huidige budgettering voldoende is om het project af te maken.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.