11 februari 2009

De nieuwe dienst 'Aangetekend Bellen' maakt het mogelijk telefoongesprekken online op te slaan om als 'onafhankelijk' juridisch bewijs te dienen. Volgens Jeroen de Wolff, mede-oprichter van ‘Aangetekend Bellen’, komt het heel vaak voor dat er telefonisch mondelinge afspraken worden gemaakt. Die afspraken zijn in principe rechtsgeldig. Het komt echter ook vaak voor dat een van de partijen de mondelinge afspraak ontkent. En zonder vastlegging is het moeilijk een afspraak hard te maken. ‘Aangetekend Bellen’ wil dat probleem gaan ondervangen. Het bedrijf gaat de gesprekken bij een derde partij opslaan, namelijk bij Diginotar, een van Nederlands digitale notarissen. Daar blijven de opgeslagen gesprekken tot 7 jaar na dato opvraagbaar, een termijn die vergelijkbaar is met de vereiste administratieve bewaartermijnen. Het gesprek is na de opname ook nog drie maanden lang te downloaden op de website van ‘Aangetekend Bellen’. De dienst is zowel voor de consumenten- als de zakelijke markt bedoeld. ‘We merken ook vanuit de grote bedrijven een sterke interesse’, zegt De Wolff. Zeker in economisch slechte tijden zou er behoefte zijn aan meer zekerheid op bijvoorbeeld administratieve afdelingen.


Om 'aangetekend' te bellen dient een gebruiker een 0900-nummer bellen, waardoor er een doorverbinding ontstaat naar een andere partij. Hier kan de gebruiker aangeven dat hij het gesprek wil opnemen. De opname wordt vervolgens geactiveerd door het ‘hekje’ in te toetsen. Beide partijen krijgen dan een automatische boodschap te horen waarin wordt uitgelegd dat het gesprek wordt opgenomen. ‘Dan kan de ontvangende partij nog altijd besluiten geen opname te willen en de verbinding verbreken’, zegt De Wolff. Als de ontvanger de verbinding verbreekt wordt dat wel gelogd. ‘Dat kan ook juridische betekenis hebben’. De dienst kost tachtig cent per minuut plus de kosten voor het gebruik van een mobiele telefoon. Ook het telefononisch afluisteren kost hetzelfde bedrag per minuut. Het is niet nodig om een abonnement af te sluiten. In eerste instantie werkt de service van mobiel naar mobiel en van mobiel naar vast. Nadat de opname is gestopt krijgen beide partijen een smsje met een inlogcode voor de site om het gesprek terug te luisteren. ‘Op dit moment krijg je ook een sms als je een vaste telefoon hebt. Maar bij de meeste telefoons wordt die sms uitgesproken’, aldus De Wolff. Dan moet de gebruiker met de vaste telefoon wel alert zijn en direct de code noteren. De code is uniek en wordt niet meer veranderd. Wel is het mogelijk om de code opnieuw op te vragen. Een dienst voor vaste telefoons is in de maak. Groot voordeel van de dienst is volgens De Wolff dat beide partijen op de hoogte zijn van de opname en dat het gesprek bij een onafhankelijke partij wordt opgeslagen. ‘Je hebt nu in ieder geval meer bewijs dan dat je hebt zonder opname, of als je besluit zelf een bandje mee te laten lopen. Want dat is in ieder geval niet juridisch geldig’, zegt De Wolff. ‘Je mag sowieso een bandje mee laten lopen maar door advocatenkantoren wordt dat niet gezien als bewijs omdat je de ontvangende partij niet op de hoogte hebt gesteld’. Dit laatste is als algemene stellingname namelijk niet juist. Volgens hoogleraar Ivo Giessen, gespecialiseerd in procesrecht aan de Universiteit Utrecht (UU), is de uitspraak van De Wolff dat eigen opnames nooit als bewijs kunnen worden gebruikt, als algemene claim niet juist. Het is namelijk sterk afhankelijk van de omstandigheden. Bij civiele procedures wordt dat van geval tot geval bekeken en worden 'stiekeme opnames' zeker niet automatisch uitgesloten als bewijs. Als overigens duidelijk wordt dat voordat de opname met de tegenpartij start een akkoordverklaring is gevraagd en gekregen, is met de juridische geldigheid van een dergelijke opname helemaal niets mis. Heeft de dienst kans van slagen ? Tja, dat is natuurlijk de vraag. Het gaat vooral om de juridische waarde van de telefoongesprekken die worden opgenomen door bedrijven zelf. Als de overtuiging bestaat dat die waarde voldoende hoog is om een rechter te kunnen overtuigen dan zal de dienst het moeilijk krijgen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.