Volledig automatisering van het datacentrum ?

2 december 2008

Een analist denkt dat volledige automatisering van het datacentrum binnen vijf jaar realiteit is. Bedrijven die dus de automatisering van het datacentrum concentreren op serverautomatisering maken een strategische blunder. Dat is althans de mening van Glenn O'Donnell, een senior analist bij Forrester Research. Hij gelooft dat een veel holistischer visie nodig is op de automatisering van het datacentrum. 'It's misguided to give server automation all your attention', zo zegt hij. 'You have to look at servers, the network, storage and applications together. The real magic is orchestration'. Maar hoe bereikbaar is zo'n volledige automatisering ? Het uiteindelijke doel voor de meeste bedrijven is een omgeving waarin de nadruk ligt op applicaties en waarbij veranderingen in applicaties onmiddellijk leiden tot automatische configuratieveranderingen van servers, opslag en andere infrastructurele componenten. 'It's probably not as far away as you might think', zegt O'Donnell. 'The tricky bit is orchestration, but complete datacenter automation could be with us in as little as five years'. En als dat het geval is dan is het belangrijk nu al te gaan bekijken welke leveranciers de waarschijnlijke winnaars zijn omdat dat consequenties kan hebben voor de aanschaf van hardware die nu gedaan wordt. Ondanks de stappen die door veel leveranciers van opslagproducten gedaan worden in software voor server automatisering (zoals EMC's Server Configuration Manager en Configuration Analytics Manager), is het hoogst onwaarschijnlijk dat een oplossing van een leverancier succesvol zal zijn. Dat althans denkt O'Donnell. 'It's likely we'll see HP deliver server automation, EMC deliver storage automation and Cisco do network configuration. But it's unlikely HP would be able to do storage automation better than EMC or network automation better than Cisco. That's why the real magic will be orchestration — making all of these things work together'.


Wie zijn dan de grote spelers ? De markt consolideert erg snel en veel van de 'onafhankelijke' spelers zijn verdwenen. Toen HP in juli 2007 Opsware kocht, de belangrijkste leverancier van datacentrum-automatisering (voor zowel server, netwerk als opslag), was het een kwestie van tijd voordat Onaro (januari 2008 door NetApp) en BladeLogic (april 2008 door BMC) werden opgekocht. De grote vier zijn volgens O'Donnell HP, IBM, BMC en CA. Daarachter staan vele andere potentiele kandidaten voor de top 4. 'Perhaps the most obvious of these is VMware, which is majority owned by EMC. It has always been very active in the management software arena, most notably with its Infrastructure 3 product for virtualized environments and its Datacenter OS. VMware is undeniably a player, usually by acquisition', zo zegt O'Donnell. 'And since server virtualization is becoming increasingly important, any datacenter automation solution that comes from a virtualization vendor is bound to be viewed positively'. Microsoft kan om dezelfde reden niet worden uitgesloten.Haar virtualisatie(-management)software is nog niet goed genoeg om te kunnen concurreren met VMware, maar Microsoft's System Center product, die aan management van virtuele machines doet, lijkt een solide product om een automatiseringssysteem op te bouwen. En aangezien het vele bedrijfsapplicatie in portefeuille heeft alsmede voor de servers die deze applicaties laten draaien heeft het een uitgeproken mogelijkheid. Daarnaast zorgt het partnersjip met Novell ervoor dat het snel kennis genereert over Linux-omgevingen. 'There is no doubt that Microsoft is in a unique position to play a major role in orchestration', zegt O'Donnell. 'They are gaining traction, but they are undeniably behind at the moment'. En vlak Oracle, SAP en Symantec niet uit. 'Symantec seems to be stepping back into the market place, but there does seem to be a lack of commitment there. They should be a player in this market, but do they really want to be ?' De reden waarom zoveel bedrijven willen participeren ligt in de enorme winsten die potentieel kunnen worden geboekt. 'It is very fast-growing, and one of the hottest to be in right now', zo zegt O'Donnell. 'We've not seen a cutback in spending yet — in fact, we have seen an uptick in investment. The challenge is to do more with less when times are tough, and automation is a very effective way to achieve this. In five years time, people will say 'can you believe that people used to telnet in to a router to configure it by hand ? Everything will be automated'. Zie voor datacentrumautomatisering ook hier.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.