Botsing tussen Europees Parlement en ministers over internetafsluitingen

1 december 2008

De Europese raad van ministers voor telecommunicatie heeft amendement 138 van het Europarlement geschrapt uit het Telecompakket. Dit amendement zou het Franse anti-piratenplan kunnen blokkeren. Eind september keurde het Europese Parlement (EP) dit pakket goed, inclusief amendement 138, waarin het afsluiten van internetters als anti-piraterijmaatregel wordt verboden zonder tussenkomst van de rechter. Dit was zeer tegen de zin van Sarkozy, die wil dat P2P-gebruikers door 'overheidstoezichthouders' tot een jaar lang volledig van internet moeten kunnen worden afgesloten. Dus stuurde de Franse president een brief naar de Commissie met het verzoek om 'persoonlijke inzet' van EC-voorzitter Barroso om het amendement te torpederen. De Commissie voelde daar niets voor en liet in een persbericht weten dat Sarkozy zijn heil maar moet zoeken in de Raad van Ministers. Eurocommisaris Vivian Reding heeft Sarkozy in pittige bewoordingen per brief laten weten hier niet aan te willen voldoen. Reding gaf al eerder aan niet blij te zijn met de pogingen van diverse leden om in de telecomwetgeving onderwerpen rond het auteursrecht aan te snijden. De Europese telecomregelgeving ging tot nu toe vooral over economische onderwerpen en marktwerking, vergelijkbaar met de onderwerpen die toezichthouder OPTA hier in Nederland behandelt.


Tijdens een debat over het pakket tussen Europese ministers die verantwoordelijk zijn voor telecommunicatie werd het amendement geschrapt. De Franse Senaat nam onlangs een wet aan die de toezichthouder in staat stelt internetters bij de derde keer dat wordt geconstateerd dat ze illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal via internet verspreiden voor een jaar af te sluiten van internet. Denemarken en Oostenrijk wilden de clausule behouden juist omdat ze tegen de plannen van Sarkozy zijn. Ook Bulgarije, Polen en Hongarije hadden hun kanttekeningen bij het Franse plan. Een woordvoerder van de Franse regering steld dat de lidstaten het wetgevende proces niet wilden laten struikelen over het amendement. Economische Zaken laat weten dat het Telecompakket nu teruggaat naar het Europese Parlement dat zich opnieuw erover gaat buigen samen met de raad en met hulp van de Europese Commissie (EC). Volgens EZ betekent dit niet dat Frankrijk wordt gesteund door de ministerraad. 'De raad heeft het amendement niet geaccepteerd. Het is nu de vraag of het Europese Parlement weer met iets komt', laat een woordvoerder van EZ weten. Twee Europarlementariërs, Guy Bono en Daniel Cohn-Bendit reageerden woest op de de beslissing van de ministerraad en noemden de verwerping van het amendement 'petits arrangements entre amis'. Bono veegde de vloer aan met de raad: 'Le Conseil, à l’image de Nicolas Sarkozy, donne une piètre image de la démocratie européenne'. En Bono stelt vervolgens: 'Face à ce déni de démocratie, je redéposerai avec Daniel Cohn Bendit cet amendement en deuxième lecture au Parlement européen'. De Europese GroenLinks-fractie reageerde na het goedkeuren van het telecompakket door het Europese parlement al dat er zelfs na goedkeuring van amendement 138 toch een deur wordt opengezet voor onder meer internetfilters. Een ander amendement (193) zou contentfiltering of afknijpen van verbindingen door providers mogelijk maken. Dit tast volgens GroenLinks 'het vrije internet' aan. Daarnaast werd ook art. 6 van het pakket aangepast, wat vervolgens volgens Newropeans Magazine, 'allowing private operators to collect and process traffic data and exonerate from current privacy rules. This exoneration is so broad that it allows any web company to process any citizen's data for broad, undefined purposes and for a potentially infinite duration. This is a frightening decline, openly ignoring the European Data Protection Supervisor (EDPS)'s recommendations that were followed by the European Parliament'. Op grond hiervan dient eigenlijk de hele raad onmiddellijk naar huis gestuurd te worden. Helaas is dat niet mogelijk…..

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.