DigiD ingeruild voor iDeal ?

3 december 2008

Consumenten en bedrijven maken nauwelijks gebruik van DigiD. De overheid lijkt het hele systeem nu aan de kant te schuiven en in te willen ruilen voor een nieuw systeem, dat door het open karakter erg veel lijkt op iDeal. DigiD is een in 2003 door de overheid geïntroduceerd systeem dat een wachtwoord en een gebruikersnaam koppelt aan het burgerservicenummer. Het systeem wordt door diverse overheidsinstellingen gebruikt. Momenteel zijn er zo'n zes miljoen DigiD-accounts uitgegeven. Hoewel ook bedrijven gebruik kunnen maken van DigiD, dat dan aan een KvK-nummer wordt gekoppeld, is het zakelijke gebruik van het systeem verwaarloosbaar. Door het beperkte gebruik van het systeem is de overheid bovendien veel geld aan het onderhoud ervan kwijt. Uit een onderzoek van Innopay, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken werd uitgevoerd, blijkt dat een doorsnee Nederlander gemiddeld 1,2 keer per jaar via een online-dienst contact heeft met de overheid. In de praktijk blijken mensen hierdoor makkelijk hun wachtwoord te vergeten, zodat de hele aanvraagprocedure opnieuw doorlopen moet worden. Dit proces is niet alleen omslachtig, maar ook behoorlijk kosteninefficiënt, concludeert Innopay in zijn rapport. Het Digid-platform wordt centraal beheerd door GBO.Overheid. 'Dit betekent dat ook alle kosten centraal worden gedragen. Door het relatief lage aantal transacties en het grote aantal navragen op de authenticatiegegevens, is het lastig om deze organisatie kostenefficiënt te laten opereren', schrijven de onderzoekers.


Ook de mate van beveiliging van DigiD is een obstakel voor een bredere inzet van het platform. Hoewel inlognaam en wachtwoord relatief eenvoudig te gebruiken zijn, is deze vorm van beveiliging niet geschikt voor diensten waarbij meer zekerheid over de identiteit van de gebruiker is gewenst. De overheid kijkt dan ook met interesse naar de manier waarop banken hun transacties beveiligen en dan met name naar iDeal, zo blijkt uit het rapport. 'Door de overheid wordt – in het kader van online-gebruikersherkenning – met grote interesse gekeken naar het succes van iDeal. Deze Nederlandse internet-betaalstandaard is binnen 2 jaar de meest gebruikte methode voor het afrekenen van online aankopen. De belangstelling van de overheid is niet vreemd: in beide gevallen is digitale herkenning van de gebruiker nodig om een transactie te autoriseren', schrijft Innopay in zijn rapport. 'Het succes van iDeal kan grotendeels worden verklaard door het achterliggende model, waarbij consumenten via de beveiligde interface van hun eigen bank een betaling bij een webwinkel kunnen doen'. Innopay adviseert de overheid hier gebruik van te maken door van DigiD een soortgelijk netwerk te maken. Zo zou iemand bijvoorbeeld online zijn belastingaangifte kunnen invullen, waarbij dan de authenticatie kan plaatsvinden via het betaalsysteem van zijn bank. De overheid heeft inmiddels zeven miljoen euro uitgetrokken om deze nieuwe aanpak voor bedrijven te testen. 'We willen toe naar een situatie waarin een ondernemer op een eenvoudige en veilige manier kan inloggen bij overheidsorganisaties, met de inlogcode die zijn voorkeur heeft', aldus staatssecretaris Frank Heemskerk. Aan de test doen verschillende instanties mee, waaronder de Belastingdienst. Vanaf 2010 moeten bedrijven bij deze instanties terechtkunnen met één pas, code of wachtwoord naar keuze.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.