Groene IT belangrijk ?

26 maart 2008

Milieubewust willen zijn, maar ook milieubewust zijn, zijn twee verschillende dingen. De meeste Europese bedrijven zijn zeer zeker meer met het milieu bezig, maar ze zijn niet zo goed op de hoogte van de techniek die daarvoor beschikbaar is. Daarnaast blijkt echter ook dat de meeste bedrijven de kosten voor 'groene technologie' veel te hoog vinden, al wordt als voordeel voor 'groene' technologie ook gewezen op de besparing van kosten. Het probleem echter is vooral het gebrek aan inzicht in de milieuvriendelijke technologie die inzetbaar is. 'Although it is heartening to see a rising trend among European organizations to adopt plans to reduce energy and emissions caused by the use of IT, it is apparent that many are not aware of the practical technology solutions available today that will help deliver the environmental efficiency they seek. Besides the evident issue of cost, the overwhelming constraint is a lack of understanding about what is available (cited by 23 percent), a lack of suitable products (cited by 16 percent), and a lack of support from the Board or senior management (cited by 16 percent). At a country level, 70 percent of French organizations cite cost as the inhibitor, compared with only 35 percent in The Netherlands', zo wordt in de samenvatting van dit rapport geschreven. Nederland blijkt het minst op de hoogte van de voordelen van virtualisatie, een methode om hardware te beperken. Dat is een van de conclusies uit de enquête 'Sustainable IT Survey 2008, die onder 480 organisaties in twaalf Europese landen is uitgevoerd door onderzoeksbureau Vanson Bourne in opdracht van BEA Systems.


Virtualisatie zorgt voor een reductie van het aantal servers, en beperkt daardoor het energieverbruik. 39 % van de ondervraagden gaf aan 'niet echt op de hoogte te zijn' van de technologie. Slechts zeven procent stelde dat virtualisatie geen geheimen kende. Nederlandse bedrijven zijn als het om virtualisatie gaat geen 'voorlopers', integendeel. 'Awareness of virtualization in Europe is polarized: the proportion of UK organizations aware of the technique is between two and three times higher than it is in Germany and The Netherlands'. En dat terwijl virtualisatie van servers de efficiency aanzienlijk vergroot, het overzicht van de IT-infrastructuur verbetert en (niet onbelangrijk) de electriciteitskosten aanzienlijk terugbrengt. 'For those familiar with the technology, the overwhelming benefit of virtualization is reduced costs, cited as ‘very important’ by 41 percent of respondents. The second more important perceived benefit is that it enables servers to work more efficiently (cited as ‘very important’ by 34 percent of respondents). The third benefit is increased agility and the ability for an infrastructure to react to peaks in demand (cited as ‘very important’ by 22 percent of respondents)'. Bijna 65 % van alle ondervraagde bedrijven beschikt over plannen om het energieverbruik te reduceren of is dergelijke plannen aan het ontwikkelen. 27 procent heeft reeds een plan geimplementeerd voor de reductie van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. 33 procent van de ondervraagde bedrijven heeft geen plannen op dit gebied. In Nederland heeft 47 procent van de bedrijven een plan geïmplementeerd of staat op het punt dit te doen. 55 procent van de bedrijven met een groen IT-plan geven aan dat stijgende energiekosten de voornaamste beweegreden zijn, gevolgd door maatschappelijk verantwoord ondernemen (45 procent). Reductie van technologisch afval en recycling blijken eveneens zeer belangrijke punten op de milieuagenda te zijn. 'The overwhelming priority for organizations in Europe is to have a policy on recycling and waste, according to the survey. Sixty-one percent of organizations perceive waste management—from recycling paper and PCs to the ethical decommissioning of old equipment—as their overriding aim. Their second goal is the efficient management of utility energy, including heating and lighting, which is cited by 49 percent of European organizations. Reducing IT power consumption is the third priority, according to 46 percent of respondents. Other priorities are to reduce travel (cited by 26 percent) and to introduce greener services and suppliers (24 percent)'. Een van de meest opvallende conclusies: 'The survey revealed that employees have the most influence when it comes to making organizations more environmentally aware. Twenty-three percent of European organizations believe that staff wield the most power when it comes to moulding a company’s ‘green agenda’ and environmental responsibilities. This finding highlights the fact that organizations can no longer ignore the impact their employees have on the way the business approaches the environmental agenda. This survey highlights how apparent it is that employees have a sense of duty and responsibility when it comes to determining their employers’ environmental direction. Other influential bodies include government organizations (cited by 21 percent of respondents), citizens (16 percent) and customers (15 percent)'. Groene IT staat in ieder geval duidelijk op de agenda. Maar de primaire drijfveer is kostenreductie, niet milieubewustzijn. Maar och, het maakt in principe niet uit hoe een koe een haas vangt, niet waar ?

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.