Storagetrends voor 2008 (opnieuw).

20 februari 2008

Na BridgeHead Software komt nu ook Hu Yoshida, Chief Technology Officer van Hitachi Data Systems met de top tien van de belangrijkste ontwikkelingen op de storage markt in 2008. De belangrijkste daarvan zijn datamobiliteit, toename van archivering en reductie van CO2-uitstoot. Doordat er behoefte is aan voortdurende beschikbaarheid van software en informatie moeten bedrijven gegevens snel kunnen verplaatsen. Omdat dat ten koste gaat van de snelheid van de software (er wordt immers voor die verplaatsing processorcapaciteit gebruikt), ontstaat de behoefte aan opslagsystemen die glasvezelverbindingen gebruiken om data te verplaatsen en niet gebruik maakt daarbij van processorcapaciteit. Door de groeiende zorgen over het broeikaseffect worden steeds meer regels doorgevoerd voor de beperking van de CO2-uitstoot. Doordat tegelijkertijd er een toenemende vraag is naar opslagcapaciteit neemt de behoefte aan electriciteit en koeling toe. Vandaar dat steeds meer bedrijven concreet gaan proberen de CO2-uitstoot te beperken. En tenslotte, de derde belangrijke trend: archivering.

Databases lopen over met data omdat ze moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Gegevens moet (langer) bewaard worden. De hoeveelheid semi-gestructureerde gegevens van e-mail en webpagina's groeit snel. Ongestructureerde gegevens worden gegenereerd door RFID-tags, smart cards en sensoren die alles wat los en vast zit registreren. Dit alles bevordert de behoefte aan het archiveren van 'oudere' gegevens om de directe gegevens van belang voor het werk in de productieprocessen snel vindbaar en toegankelijk te houden. Dit vraagt om nieuwe archiveringsystemen die schaalbaar zijn tot petabytes en die onbeperkt kunnen zoeken op allerlei soorten informatie. Daarnaast zijn er nog zeven andere trends in de lijst van de topman van Hitachi. Control Unit Virtualisatie (CUV) van storage is de enige manier van virtualisatie die meerwaarde heeft voor opslagsystemen. Hierdoor kunnen minder krachtige storagesystemen gebruik maken van andere diensten in die control unit, zoals datamobiliteit of thin provisioning. Services Oriented Storage is de noodzakelijke toevoeging aan een Service Oriented Architecture. SOA steunt op een virtualisatielaag op basis van XML waarmee applicaties informatie kunnen delen en gezamenlijke diensten kunnen gebruiken. Ook zal de nieuwbouw of de outsourcing van datacentra een vlucht nemen in dit jaar. De meeste centra zijn tien of twintig jaar geleden gebouwd, voordat energiekosten een issue werden. Vandaar dat nu er zoveel aandacht is voor energiebesparing de bouw van 'groene' gegevenscentra een belangrijke rol gaat spelen. Ook denken veel bedrijven na over een eventuele outsourcing van de opslag naar energievriendelijke opslagcentra. Ook consolidatie is een belangrijke trend, ook gezien het feit dat door economische tegenwind de budgetten aanzienlijk worden beperkt. Zo wordt er meer toevlucht genomen tot virtualisatie, intensiever gebruik van apparatuur, het vernietigen van overbodige informatie door de-duplicatie en meer gebruik van archiveringsoplossingen. En zo zal dit jaar ook gekend worden door het streven naar het zoeken naar nieuwe, effectievere storage-oplossingen. De huidige manier van dataopslag is inefficiënt, met lage gebruiksintensiteit, teveel kopieën van informatie, lage toegangssnelheid, beperkte zoekmogelijkheden en slechte migratie. Het gemiddelde gebruik van storage is minder dan 30 procent. Bovendien wordt 70 procent van de gegevens ouder dan 60 dagen zelden geraadpleegd. Opslaginfrastucturen gaan zich sterker richten op veranderende eisen: schaalbaarheid van de architectuur en performance, connectiviteit en capaciteit garanderen voor meerdere petabytes (1024 terabyte). En dan trend 9: thin provisioning, volgens Wikipedia ' a mechanism that applies to large-scale centralized computer disk storage systems, SANs and storage virtalization systems. Thin provisioning allows space to be easily allocated to servers, on a just-enough and just-in-time basis'. Deze besparing betaalt zich terug doordat het niet langer nodig is de gealloceerde, ongebruikte capaciteit te kopiëren wanneer een kopie vereist is voor back-up, replicatie, datamining of datadistributie. En tenslotte: de-duplicatie: het verwijderen van dubbele data in back-ups. Door de mogelijkheid een datastroom 20 tot 30 maal te verminderen, kunnen kosten worden verlaagd. Andere vormen van deduplicatie zoals 'single instance store' voor archieven en 'copy on write' voor snapshots worden belangrijker. Toch eens tijd voor archivarissen om eens te gaan praten… 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.