Open source zoekmachine van Wikipedia-oprichter Jim Wales

7 januari 2007

Wikia Search, het open source project gericht op een nieuwe zoekmachine, is definitief gelanceerd, na een jaar ontwikkeltijd. Jimmy Wales, een van de oprichters van Wikipedia, staat er om bekend 'to do cool stuff' en dit project ziet hij als zodanig. Hij hoopt echter ook dat hij een ' political statement about transparency and openness' kan maken. Volgens Wales moet Wikia Search in staat zijn om met Google te concurreren. Het feit is namelijk dat 'even algorithms are editorial statements'. Wikia Search werd eind 2006 aangekondigd, maar het was lange tijd niet helder hoe het systeem zou moeten werken. Wikia is het commerciele broertje van Wikipedia, maar heeft daar verder niets mee te maken. Wales sprak onophoudelijk over 'openness', 'user control' en 'transparency', maar de details konden daarvan weinig bevestigen. In juli 2007 kreeg het project meer focus toen Wikia, zoals Wales aankondigde, 'has acquired the Grub distributed indexing system from LookSmart and is preparing to distribute Grub's code under an open-source license'. Maar pas de afgelopen weken bereikte Wikia Search het eerste alpha-stadium, dat het product geschikt maakt voor beperkte gebruikerstesten. Wales stelt dat 'Wikia Search will be open to users in two ways. First, anyone can rank search results by using a simple five-star system. Second, the backend systems that power Wikia Search will all be open-source projects like Grub, and anyone with a bent for coding can get their hands dirty with the actual search algorithms that operate in the background'.


Voor Wales is juist deze transparantie aangaande de algoritmen de sleutel voor wat Wikia Search wil doen. Andere zoekmachines houden hun algoritmen geheim in een poging te verhinderen dat de gebruikers het systeem 'gamen' en te verhinderen dat concurrenten zien hoe de zoekmachine werkt. Wales gelooft echter dat het belangrijk is om te weten hoe de algoritmen werken, omdat ieder algoritme een 'editorial statement' maakt. Dit is niet de manier waarop mensen over algoritmen denken; algoritmen worden meestal gezien, zo zegt Wales, 'like the ultimate expressions of unbiased machine processing'. Wales gebruikt een voorbeeld om zijn mening kracht bij te zetten: 'Searching for 'Thomas Jefferson' might return a page of ten links. Those links ostensibly represent the most important information about him, but are they? Who says so? The way the algorithm was tuned and constructed means that even these results are an editorial statement about the sorts of pages that are important. Algorithms of this kind aren't neutral any more than the people who create them are'. Hoewel het prima is zo met een zoekmachine om te gaan, denkt Wales dat de gebruiker meer wil. 'They want real transparency about the way that the engine produces results, and they want a hand in tuning these results'. Het belang van zoekmachines als 'gateways to information' zou Wales wel eens gelijk kunnen geven, maar hij weet ook dat Wikia Search nog lang niet klaar is. Zijn doel 'isn't necessarily to supplant established players like Yahoo and Google'. Maar dat betekent niet dat hij niet het hoogste nastreeft. Hij heeft 'some hope that we can generate better quality search results in time'. Tot dan is de vooruitgang en ontwikkeling van Wikia Search voor iedereen te volgen. 'We want to make it really clear that when people arrive and do searches, they should not expect to find a Google killer', zo benadrukt Wales. 'Instead, people who use the Wikia search engine should understand that they are part of the early stages of a project to build a Google-quality search engine'. Wales wil net als bij Wikipedia een 'wiki-model' gebruiken, een vrijwillige samenwerking van mensen, om de zoekmachine te verbeteren. De zoekmachine ordent zoekresultaten nu op basis van uiterst simpel algoritme, maar gebruikers kunnen de zoekresultaten beoordelen op kwaliteit en relevantie. Deze feedback wordt in het rankinsysteem opgenomen, waardoor de zoekresultaten nuttiger worden voor de gebruikers. 'We are only going to know after a certain period of time the power that Wikia can or cannot deliver', zegt Gary Price, manager van de online informatiedienst van Ask.com. 'Wikia faces many tests, among them manipulation, wich will be a real concern for Wikia'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.