Electronisch Kinddossier los van centrale dwangbuis

9 november 2007

Het elektronisch kinddossier wordt voorlopig niet centraal aangelegd, maar door ieder van de betrokken zorginstellingen zelf. Daarmee vervalt de aanbestedingsopdracht waarvoor Ordina en Getronics PinkRoccade als enige aanbieders nog over waren. Minister Rouvoet heeft besloten het kinddossier diepgaand aan te passen. Hierdoor wordt de centrale dwangbuis losgelaten en kunnen de verschillende instellingen in de jeugd(gezondheids)zorg hun eigen systeem ontwikkelen. Het besluit is een reactie op een uitspraak van de rechter op 21 september, waarin de rechtbank bepaalde dat de aanbestedingsprocedure moest worden gestaakt. De kwaliteitseisen in de procedure waren niet helder geformuleerd en stelde de Stichting Elektronisch Kinddossier tegenstrijdige eisen aan de prijs waaraan voldaan moest worden door de inschrijvers. Daardoor kon niet eerlijk worden vastgesteld of de inschrijvingen aan de eisen voldeden. Een voor Rouvoet uitgevoerd onderzoek door PriceWaterhouse Coopers adviseerde het proces van digitalisering van dossiers te splitsen van de ontwikkeling van landelijke toegankelijkheidsfuncties. De minister kiest er nu voor de aanpak dat de dossiers ‘lokaal' (en dus gedecentraliseerd) worden ontwikkeld en dat later zal worden bezien hoe deze volgens vaste standaards aan elkaar kunnen worden gekoppeld.


Door de verandering van aanpak zal de Stichting EKD.nl, opgericht om de ontwikkeling van een landelijk kinddossier te coördineren, per 1 december worden opgeheven. De stichting werd samengesteld door GGD Nederland, ActiZ en de VNG. Stichting EKD.nl had de opdracht om het landelijke systeem te bouwen afgelopen mei al gegund aan Getronics PinkRoccade. Ordina stapte daarop naar de rechtbank omdat het twijfels had bij de prijsberekeningen. De rechtbank stelde het bedrijf in het gelijk, waarna de opdracht alsnog aan Ordina werd gegund. De gehele procedure werd in september door de rechter ongeldig verklaard. 'Wij vinden het in deze markt niet zo erg dat er gekozen wordt voor een meer decentrale aanpak. Dankzij onze samenwerkingsverbanden met een aantal GGD's zullen wij zeker enkele krenten uit de pap halen', zo reageerde bestuursvoorzitter Ronald Kasteel van Ordina. Getronics PinkRoccade heeft 'begrip voor de keuzes die nu gemaakt zijn, dit gezien de verwarring rondom het aanbestedingstraject in combinatie met de uitkomsten van de Quick Scan gedaan door PriceWaterhouseCoopers. De gefaseerde implementatie biedt goede kansen om te komen tot een Elektronisch Kind Dossier waarin gebruikersvriendelijkheid op lokaal niveau wordt gecombineerd met veilige centrale uitwisseling van gegevens. Getronics PinkRoccade beschikt over de marktkennis en de expertise om hieraan een cruciale bijdrage te leveren'. De keuze zal niet makkelijk geweest zijn, maar het kinddossier kreeg, net als alle centrale dossiers die door talloze organisaties moeten worden gebruikt (denk aan het strafrechtdossier), een redelijk big brother-achtig karakter, met een grote hoeveelheid niet of nauwelijks vervulbare wensen overgoten met een politiek sausje. De verschillende tegengestelde belangen maakten de realisatie zeer complex. Daarnaast: er bestaat voor ouders geen verplichting consultatiebureaus te bezoeken, schoolartsen, maatschappelijk werksters, sociale ambtenaren e.d. gegevens te verschaffen. Het 'vullen' van het dossier met alle gegevens van alle kinderen in Nederland is een zo goed als onmogelijke taak. Laten de lokale jeugdinstellingen eerst lokaal maar eens proberen om een uniform kinddossier te realiseren. Dat is al moeilijk genoeg en gezien de wijze waarop tot nu toe in deze sector dossiers zijn bijgehouden, is een lokaal dossier al zo complex dat het de vraag is of die organisaties dat wel aankunnen. En voor een latere centrale koppeling zullen al die lokale dossiers aan centrale eisen moeten voldoen. Ik ben benieuwd of die wel zo eenduidig zijn geformuleerd. Zo niet, dan is ook een centrale koppeling 'a hell of a job'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.