Autonome computers komen steeds dichterbij

8 november 2007

Om de groeiende complexiteit van het beheer van datacentra te kunnen blijven beheersen heeft IBM een nieuwe set van 'self-management' tools gelanceerd, die de kosten en de hoeveelheid benodigd personeel per datacentrum kan beperken. Deze tools vormen een nieuwe fase in de ontwikkeling van IBM's streven naar 'Autonomic Computing', die zich uit in een hoeveelheid tools die in IBM hardware, software en diensten gebruikt worden om de menselijke tussenkomst bij het monitoren en managen van informatiesystemen te reduceren. IBM is al vanaf 2001 bezig met het ontwikkelen van dit soort tools. Autonome computers kunnen taken uitvoeren die tot nu toe eigenlijk alleen via menselijke interventie konden worden gerealiseerd. De kosten nemen hierdoor voortdurend toe. Door 'zelf-handelende' systemen te ontwikkelen, die vele systeemtaken zelfstandig uitvoeren, kunnen de kosten van het beheer van informatiesystemen in de hand gehouden worden en kan de complexiteit van het beheer beheersbaar blijven. het is uiteraard wel noodzakelijk dat de autonome computers van tijd tot tijd worden gecheckt en ge-audit op werking.

Een van de nieuwe tools is 'the IBM Systems Director Active Energy Manager, an energy management package that monitors power consumption, and makes adjustments to improve energy efficiency and reduce power consumption costs', zo zegt Ric Telford, Vice President voor autonome computers bij IBM. 'The software allows customers to cap power usage, prevent cost overruns and monitor workload usage trends to enable better planning before deploying workloads across multiple platforms in data centers', zo gaat Telford verder. 'Users have the option to designate important workloads to get more power based on the information provided'. Een nieuw platform, zo vervolgt Telford, 'IBM Tivoli Change and Configuration Management Database, provides an integrated place for system administrators to see the characteristics of assets in an IT environment'. Het houdt automatisch bij waar IT informatie is over meerdere systemen heen, inclusief servers, opslag, netwerken en software. Het helpt de IT-afdelingen beter de relaties en afhankelijkheden te begrijpen die bestaan tussen de verschillende componenten. 'This platform will be delivered to other service management products across IBM in the future'. Bestaande onderdelen van de tools zijn van een update voorzien. 'IBM Tivoli Usage and Accounting Manager gives information around usage of different resources, including CPU utilization, in a data center. Based on user behavior data, decisions on the allocation of IT resources can be made. This information allows you to be more proactive to the needs of a business unit going forward', zo legt Telford uit. De update houdt het CPU-en bronnengebruik bij het gebruik van virtualisatie beter in de gaten. 'By autonomously analyzing data throughout an IT center, the Tivoli Security Operations Manager detects security threat and automates the process of incident recognition, investigation and response'. Telford sloot zijn verhaal af met de mededeling dat datacentra profijt zullen hebben van autonome computers aangezien het managen van informatiesystemen steeds complexer en kostbaarder wordt. Die kosten verschuiven zich van hard- en software naar personeel. 'By incorporating operational intelligence, autonomic computing could reduce such manpower costs', zo stelde Telford. 'Autonomic computing' is een thema waar veel over is (en wordt) gediscussieerd. Kijk daarvoor hier, hier, hier en hier. IBM, als ontwikkelaar van het model, is uiteraard een vurige voorstander ervan. Paul Horn van IBM beschreef wat 'autonomic computing' zou moeten doen:

  • een systeem dient zichzelf 'te kennen', 'and consist of components that also possess a system identity'.
  • een systeem 'must configure and reconfigure itself under varying and unpredictable conditions'.
  • een systeem beperkt zich nooit tot de status quo, 'it always looks for ways to optimize its workings'.
  • een systeem moet zo iets als zelf-genezend kunnen zijn, 'it must be able to recover from routine and extraordinary events that might cause some parts to malfunction'.
  • een systeem 'must be an expert in self-protection'.
  • een systeem kent de omgeving en de context rondom haar activiteiten, en handelt mede op basis daarvan.
  • een systeem 'cannot exist in a hermetic environment', en moet als zodanig open standaarden adopteren.
  • en wellicht het allerbelangrijkste: een systeem 'will anticipate the optimized resources needed to meet a user's information needs while keeping its complexity hidden'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.