Blackberryberichten archiveren: ‘Retain’.

2 november 2007

Laten we het eens over het archiveren van Blackberryberichten hebben. Dat is een lastige kwestie voor bedrijven. Twee Nederlanders ontwikkelden een product dat het archiveren en lezen van onder andere Blackberry PIN-berichten mogelijk maakt. Zij zijn in gesprek met AT&T om het product te gaan verkopen. 'Als je in de Verenigde Staten je e-mail en berichten niet archiveert, ben je strafbaar', zegt Ronald de Zwart, ontwikkelaar van het product Retain for Blackberry Enterprise Server. In Nederland vallen veel gegevens van smartphones en zakcomputers onder de wettelijke verplichting administraties te bewaren. Het archiveren van de gegevens van een Blackberry blijkt erg lastig te zijn. Er zijn maar een paar producten die het archiveren van Blackberryberichten mogelijk maken. Samen met Roel van Bueren ontwikkelde De Zwart het product 'Retain' dat inmiddels met belangstelling door RIM, de maker van de Blackberry, gevolgd wordt. Het product wordt door GWAVA vermarkt. Retain kan ook de inhoud zien van de (BlackBerry) PIN berichten, die tussen BlackBerry devices onderling verstuurd kunnen worden.


Het product bestaat uit twee componenten. Eén component staat als applicatie op de BlackBerry Enterprise Server van de klant. Daarnaast wordt op elke gewenste (willekeurige) Windows PC de auditor (archief-viewer) geinstalleerd. Van Bueren en De Zwart hopen dat AT&T 'Retain' samen met de Blackberry wil leveren aan klanten. Privacy is wel een belangrijk aspect volgens de twee makers. 'We hebben daarom een functie toegevoegd dat het mogelijk maakt dat het bedrijf zelf kan instellen wat gearchiveerd wordt. Privacy is vooral iets dat in Europa erg speelt'. Veel mogelijke klanten vragen ook of het product niet uitgebreid kan worden met een tool om de kosten in kaart te brengen, zodat zij kunnen zien hoeveel en wat er door een werknemer verstuurd wordt. 'Dat is lastig, want er zijn verschillende carriers en verschillende soorten abonnementen. Maar we weten de hoeveelheid berichten, dus daar kunnen we wel iets mee doen'. 'Retain' is een 'intelligence' tool voor de Blackberry en het archiveert alle SMS, PIN's en logs van telefoongesprekken. Het verzekert dat het management het gebruik van de Blackberry kan monitoren en controleren, en verzekert compliance met allerlei regelgeving (onder andere de fiscale wet- en regelgeving) door archiverings- en toetsingsfunctionaliteiten te bieden via de BlackBerry Enterprise Server. 'Retain' maakt een directe verbinding met die server en slaat alle PIB's, SMS en telefoonlogs op op een Microsoft SQL Server. Die server kan onderdeel zijn van de Enterprise Server, maar kan ook 'remote' zijn. Uit juridische overwegingen kan het nodig zijn om alle electronische communicatie die via bedrijfssystemen wordt verzonden te controleren en vast te leggen. De tool maakt het tevens mogelijk om door middel van specifieke criteria of sleutelwoorden de berichten te doorzoeken. Daarnaast biedt 'Retain' de mogelijkheid om de berichten en logfiles te exporteren indien daar vanwege compliance-redenen noodzaak toe bestaat. Het is aardig om te zien dat door allerlei wettelijke verplichtingen functionaliteiten ontwikkeld worden die voorheen onbespreekbaar waren. Vastleggen van telefoonlogs of archiveren van MS en Instant Messages behoorden tot die onbespreekbare aspecten. Het compliance-streven, veroorzaakt door strenger wordende wettelijke toetsingen, biedt nu in ieder geval functionaliteit, die ook voor vele Nederlandse bedrijven zeer nuttig is in de toepassing. De privacy-aspecten verdienen nog wel wat extra aandacht. Het biedt ook een mate van controle op BlackBerry-netwerken. Iets wat tot nu toe zeer beperkt was. Nuttig dus.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.