Open Document Foundation: CDF is veel beter dan ODF

1 november 2007

De OpenDocument Foundation wil het documentformaat ODF inruilen voor de in ontwikkeling zijnde W3C-standaard Compound Document Formats (CDF ). Sam Hiser, vice president en directeur 'business affairs' bij de belangengroep, uitte het voornemen. In een blogposting stelt Hiser dat 'ODF is not the open format with the open process we thought it was or originally intended it to be. … it is important to recognize that ODF — the format we have today along with the community structure which sponsors its progress — does not adequately respect existing standards and does not address the market's requirements for a single Universal Document Format with which any and all applications can work on an equal basis'. 'Existing standards' is dan blijkbaar volgens Hiser Microsoft's OpenXML standaard, want daar zit de markt op te wachten. Met CDF is dat volgens hem veel beter geregeld. Volgens Hiser bestaat er al langere tijd onvrede binnen de ODF-gemeenschap. In Nederland werd vorige week de OpenDoc Society opgericht, waarbij veel aandacht voor het bestandsformaat ODF is. De vereniging ziet geen probleem. 'ODF is voor ons niet heilig', zegt Ruud Vriens, directeur van Rednose. 'Je moet goed kijken naar wat de beste open standaard is om te gebruiken. Dus zul je kritisch naar alle standaarden moeten kijken, ook naar ODF'. Vriens ziet wel mogelijkheden in CDF. 'Wat voor mij belangrijk is: eindelijk hebben we de discussie waar we hem willen hebben, namelijk op de inhoud van open standaarden'. Het is de vraag of dat zo is.


CDF is ontwikkeld door de W3C en is beschreven in Web Integration Compound Document Core 1.0 draft. Het is een stap in de groeiende bezorgdheid over de geschiktheid van zowel ODF als OOXML voor lange-tijd interoperabiliteit. De OpenDocument Foundation is een weinig bekende, betrekkelijk invloedarme groepering, die oorspronkelijk opgericht is om de adoptie van het ODF-formaat te stimuleren. Kernleden van de groep zijn Gary Edwards, lid van het OASIS ODF Technical Committee, Sam Hiser zelf en Paul Martin, een schrijver voor Groklaw. Alle drie zijn al langere tijd onderhevig aan kritiek. Rob Weir schreef onlangs een stuk over wat nu eigelijk de rol van de Foundation was en concludeerde dat hij er niet echt gerust op was. De Foundation heeft een ODF plugin voor Microsoft Office ontwikkeld die ondersteuning biedt aan alle legacy-versies tot Office 97. CDF is bedoeld 'to support integrated use of multiple markup languages' en lijkt primair gebaseerd op het gebruik van XHTML en SVG. Volgens de OpenDocument Foundation heeft CDF diverse voordelen boven ODF, inclusief het feit dat er minder risico zou bestaan op betrokkenheid bij schending van intellectueel eigendom, 'greater flexibility, and broader use of existing standards'. De Foundation merkt op dat 'Sun holds critical patents relating to the OpenDocument format and has retained the right to countersue for infringement if sued over related technologies'. De Foundation ziet dit als onnodige voordelen voor SUN en beschouwt het als problematisch voor ODF. OOXML heeft volgens de Foundation last van hetzelfde probleem, en beschuldigt Microsoft ervan de implicaties voor wat betreft intellectueel eigendom aangaande een OOXML implementatie te verzwijgen. Tenslotte bestaat er bezorgdheid dat zowel OOXML als ODF niet voldoende open zijn omdat zij beide 'allow supersetting and their major implementations use undocumented proprietary extensions, creating interoperability break points'. Het probleem van CDF is dat het de volledige functionaliteiten van Office-applicaties niet ondersteunt, terwijl er tevens 'aren't really any widely-used implementations'. De Foundation probeert haar eigen plugin voor Office dusdanig aan te passen dat het CDF kan ondersteunen. CDF is tot nu toe bestemd voor webtoepassingen, en kan (ook als het af is) niet omgaan met voetnoten, revisies, etcetera. Het is dus niet vergelijkbaar met ODF. De overeenkomst betreft wel het gebruik van de relevante W3C-standaarden (SMIL, RDF, SVG, etc.). Het feit dat de Foundation stelt dat ODF de bestaande standaarden niet ondersteunt is verbazend. De enige 'standaard' die ODF niet ondersteunt is OOXML, maar dat geldt omgekeerd ook, en dat is erger want ODF was al een standaard toen de ontwikkeling daarvan werd begonnen. CDF biedt de mogelijkheid om losse bestanden op voorspelbare manier in een enkel bestand te verpakken. Maar het is voorlopig enkel een lagere orde-bouwsteen voor offline toepassingen met web-kenmerken. De Foundation zelf is het afgelopen jaar leeggelopen door de onmogelijkheid constructief discussie te voeren. Waarschijnlijk moet deze uithaal in dat kader gezien worden. Het niet 'open' zijn van het standaardisatietraject van ODF wordt gelogenstraft door de vele pagina's discussie op de OASIS-site. In contrast overigens met het standaardisatieproces van OOXML bij ECMA (maar daarover is al heel veel gezegd….)

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.