OpenDoc Society gelanceerd

24 oktober 2007

Staatssecretaris Heemskerk en ODF-ontwikkelaar Durusau gaven het begin van de nieuwe vereniging voor promotie van het ODF-formaat kleur. Met een druk op de knop gaven de staatssecretaris en Durusau gisteren in Den Haag het officiële startschot voor de OpenDoc Society. Deze vereniging heeft als doel de promotie van het Open Document Format (ODF) en het samenbrengen van kennis en instellingen rondom ODF. Bert Bakker, oud-Kamerlid voor D66, wordt voorzitter van de nieuwe vereniging, Michiel Leenaars van de Nederlandse Internet Society ISOC en Stichting NLNet secretaris en Bob Goudriaan van Gendo penningmeester. Aan de invulling voor de Raad van Advies wordt nog gewerkt. Tientallen bedrijven en organisaties hebben zich al achter het initiatief geschaard, zo meldden Bakker en Leenaars. Ondermeer Sun, Bull, Cap Gemini, Novell, IBM, Rednose, Ubuntu en OpenOffice.org.


In zijn voordracht schetste Durusau de voordelen van open standaarden aan de hand van een historische metafoor. De documenten in het digitale tijdperk zijn te vergelijken met een oceaan. 'En net zoals Hugo de Groot in de zeventiende eeuw met zijn 'Mare Liberum' pleitte voor een vrij toegankelijke wereldzee, zo moeten overheden, bedrijfsleven én consumenten thans ijveren voor een vrij navigeerbare documentenzee', zo stelt Durusau. Dat navigeren beslaat de complete generatieketen van creatie, revisie, uitwisseling, publicatie en archivering. Open standaarden voor documenten werken bevrijdend, concurrentiestimulerend, efficiënt en kostenbesparend, zo enthousiasmeert Durusau. Heemskerk sprak zijn steun uit voor de OpenDoc Society en herhaalde zijn plannen voor de invoering van open standaarden. Vanaf april 2008 gaat de rijksoverheid open standaarden invoeren voor office-applicaties en vanaf december 2008 zijn de overige overheden en instellingen aan de beurt. Heemskerk: 'Nu is het moment! Open standaarden en open source software zijn volwassen en zakelijk geworden. Er zit enorme groei in, zowel kwantitatief als kwalitatief. Aan het eind van de kabinetsperiode moeten open standaarden en open source software 'business as usual' zijn'. De voordelen van ODF werden tijdens de bijeenkomst uitgebreid opgesomd. 'Wie over tweehonderd jaar een digitaal document vindt, kan hem gewoon open zonder dat een specifieke applicatie om hem te openen nodig is', zo gaat Durusau verder in zijn verhaal. Zoals de lezers van deze site weten, zijn wij over de duurzaamheid van een XML-bestandsformaat nog niet zo overtuigd. Voorlopig is de vereniging specifiek gericht op de ODF. Bedrijven die de vereniging officieel ondersteunen, zoals IBM, Sun en Intel, hebben ODF al geruime tijd geleden uitgeroepen tot hun standaard. Maar volgens Leenaars staat de vereniging open voor meer open standaarden. 'Als een standaard open is en door de ISO is goedgekeurd, dan vinden wij dat geweldig', zegt hij. Omdat er allerlei plug-ins zijn verschenen om ODF bestanden te openen in bijvoorbeeld Microsoft Office, lijkt de grootste technische beperking voor ODF op de werkplek weggenomen. Volledige ODF ondersteuning van Office zit er echter nog niet in. 'Het is te vroeg om ODF in Office te integreren', zegt Hans Bos, woordvoerder van Microsoft op open-source gebied. 'Zwart-wit gezegd zou het direct incorporeren van de ISO-standaard in Office betekenen dat veel opties binnen Office op grijs komen te staan. ODF is nog wat underspecified'. Naast het promoten van open standaarden wil de vereniging dienst doen als een soort probleemoplosser, zo zegt Leenaars. 'Leden kunnen zich verenigen in werkgroepen, en samen problemen oplossen die zich voordoen als ODF breed wordt ingevoerd'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.