Identiteitsdiefstal: de kosten berekend.

23 oktober 2007

Met hulp van onderzoek in gegevens van de Amerikaanse Secret Service presenteert het Center for Identity Management and Information Protection (CIMIP) van Utica College een onderzoek, waaruit blijkt dat identiteitsdiefstal waarschijnlijk veel kostbaarder is voor de slachtoffers dan voorheen aangenomen. Volgens de studie is het gemeten berekende gemiddelde voor identiteitsdiefstal voor de slachtoffers $ 31.356. Dit getal is gebaseerd op 470 gevallen van de 517 mogelijke gevallen die het Instituut ter beschikking had, waaruit het verlies aan data berekenbaar was. Het onderzoek van CIMIP is van belang omdat het de eerste keer is dat de U.S. Secret Service onderzoekers toegang gegeven heeft tot haar gesloten onderzoeken naar identiteitsdiefstal en -fraude. De bedoeling is om empirisch bewijs te leveren dat door politie en justitie kan worden gebruikt bij de bestrijding van identiteitsdiefstal. Een eerdere studie dit jaar door Javelin Strategy and Research constateerde een gemiddelde schade van plm. $ 5.720 per slachtoffer per jaar. Een reden voor de discrepantie in cijfers is dat deze eerdere studie enkel en alleen uitging van gebruikers en klanten. De CIMIP-studie betrok eveneens bedrijven in het onderzoek. 'The findings show that the financial services industry was just as likely to be victimized as an individual', zo stelt het rapport.


'Most studies have focused on the individual victim', zo legt Gary R. Gordon, directeur van CIMIP en hoogleraar 'Economic Crime Programs' op Utica College, uit. 'In this case, we're seeing a wider range of victimization. Because the cases we examined were investigated by the Secret Service, the loss amounts involved are likely to be large; the Secret Service simply doesn't get involved in minor scams. What we're trying to do here is challenge some of the convention wisdom and provide empirical evidence rather than anecdotal evidence in looking at identity theft crimes'. CIMIP werkt samen met overheids-, bedrijfs- en academische organisaties in het onderzoek naar identiteitsmanagement, informatiedeling en gegevensbeveiliging. Een van de meest verrassende conclusies van het onderzoek is dat hoewel het internet zeer behulpzaam is voor identiteitsdieven, het er niet noodzakelijk voor is. 'Analysis of the methods employed by the offenders showed that Internet and/or other technological devices were used in approximately half of the cases', zo stelt het rapport. 'In some cases, the offenders began with a non-technological act, such as mail theft, to obtain the personal identifying information, but then used devices such as digital cameras, computers, scanners, laminators, and cell phones to produce and distribute fraudulent documents. While the use of the Internet as a criminal tool had a presence, it did not appear to be a necessity for most offenders to reach their goals'. Van de 517 onderzochte gevallen was er in 102 gevallen sprake van het gebruik van Internet. Niet-technologische middelen van identiteitsdiefstal (voornamelijk met post) werden in 106 gevallen gebruikt. Een ander onverwacht resultaat van het onderzoek dat in de helft van alle gevallen van identiteitsdiefstal, 'the crime began in a business'. 'There are a lot of cases where businesses provide the points of compromise', zo zegt Gordon. 'While about two-thirds of the cases did not involve insiders, one third involved identity theft through employment. Those numbers we think are significant'. Het rapport suggereert ook dat de demografische aspecten van identiteitsdiefstal niet tegemoet komen aan de bestaande verwachtingen. 'While some of the findings about the offenders may not be surprising, others seem to contradict the image that, in some ways, has been formed by default: that identity thieves are usually white males', zo stelt het rapport. 'The results show that identity theft is a crime that minorities are just as apt to commit as whites'. Volgens het rapport: 'The majority of the offenders were black: 53.8% (467). White offenders accounted for 38.3% (332); 4.8% (42) of the offenders were Hispanic and 3.1% (27) were Asian. The race for 65 of the offenders was not made available'. En, zo zegt Gordon, 'We don't have an explanation; we're just reporting on the data set'. 'This is important research', zegt Ann Wallace, directeur van het Identity Theft Assistance Center, een Amerikaanse nonprofit organisatie die slachtoffers en overheidsorganen helpt in de bestrijding van identiteitsdiefstal. We have to know more about the crime in order to fight it. This will help law enforcement understand the problem and it will help consumers better understand the risk'. Wallace had het rapport nog niet gelezen, maar was bekend met de conclusies, die consistent waren 'with what we hear from victims'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.