Podcast-archieven kosten geld

19 september 2007

De muziekindustrie en de Publieke Omroep gaan eindelijk onderhandelen over nieuwe tarieven voor het aanbieden van podcasts uit de omroeparchieven. Vertegenwoordigers van de Publieke Omroep en de vereniging van de entertainmentindustrie NVPI gaan deze week opnieuw overleggen over de royalties die door de muziekindustrie worden geëist voor de muziek die in de podcasts van radioprogramma’s wordt gebruikt. De hoge rekeingen die enige tijd geleden bij de publieke omroepen op de mat vielen hebben er al toe geleid dat verschillende omroepen de podcasts al hebben gestaakt. Er ontstond grote verwarring en twijfel nadat de SENA, die door de muziekbedrijven wordt gebruikt om de rechten te heffen, hoge rekeningen aan de publieke omroepen toestuurde. Het maakte niet uit dat er soms maar een of twee liedjes per uur draaiden. Uit protest staakten de meeste omroepen vorige week met de ter beschikking stelling van de podcasts via het web. De NVPI-tarieven zijn wel duidelijk (een podcast kost vanaf 135 euro per maand per programma, mits minder dan tienduizend luisteraars per maand). Tenminste, zo blijkt nu, dat de NVPI dan uitgaat van het 'overschrijven' van het mp3-bestand bij elke nieuwe aflevering. Anders wordt het duurder.


De publieke omroepen bieden echter ook alle oude programma’s aan, sommige langer dan een jaar. De NVPI vindt dat over een ‘podcast-archief ' (en met name het oproepen van oude podcasts) opnieuw moet worden gesproken. 'Wat wij op internet zetten, willen we graag laten staan', zo zegt internetcoördinator William Valkenburg van de Publieke Omroep. En zo gaat hij verder: 'Wij hebben uitgerekend dat het aanbieden van de podcast van 'Met het Oog op Morgen' ons volgens de huidige regels zes ton zou kosten, terwijl die zo'n tweehonderdduizend keer wordt gedownload in een jaar.' De NVPI zegt dat die rekensom ‘niet per se' op hoeft te gaan, maar de organisatie wil wel graag meer gebruiksgegevens over de podcasts ontvangen. Het geplande overleg moet de bestaande impasse doorbreken. Lukt het overleg niet dan is een noodoplossing voorhanden: 'De podcast van Met het Oog op Morgen start later deze week weer, omdat de muziek er achteraf uit wordt gemonteerd’. De ‘liegende waarheid’ dus, nu ook voor audio-files. De NVPI bracht de podcasttarieven meer dan een half jaar geleden naar buiten. ‘De berichtgeving wekt de indruk dat de facturen voor Podcast als een donderslag bij heldere hemel naar de omroepen zijn verstuurd. Niets is natuurlijk minder waar’, zegt de NVPI. ‘Op verzoek van de omroepen zelf heeft de NVPI al meer dan anderhalf jaar geleden een experimentele regeling in de markt gezet. Hierbij zouden de omroepen gegevens aanleveren over het exacte muziekgebruik in Podcasts plus het aantal keren dat de podcasts werden gedownload. In ruil daarvoor mocht er muziek door middel van die Podcasts verveelvoudigd worden. Destijds is aangekondigd dat op basis van deze feitelijke gegevens een vergoeding zou worden vastgesteld’. De NVPI heeft daarna meerdere malen schriftelijk gevraagd om de juiste gegevens, maar die kwamen nooit. ‘Als een dergelijk verzoek niet wordt ingewilligd, en dus het aanleveren van gegevens uitblijft, wil dat vanzelfsprekend niet zeggen dat er dan ook geen factuur wordt verstuurd’. Volgens de NVPI is de factuur ook niet zo hoog. ‘SENA, die namens en in overleg met de NVPI deze podcast facturatie uitvoert, heeft bij het ontbreken van de juiste informatie in een aantal gevallen een voorschotnota gestuurd. Deze nota is gebaseerd op het absolute minimumtarief van 135 euro per podcasttitel/per maand waarbij een aanpassing op basis van het aantal downloads (volgens staffel) nog niet is toegepast. Het programma 'kunststof' (NPS) wordt vijf keer per week uitgezonden. Het gaat echter om één podcasttitel waar dus in totaal 135 euro per maand voor moet worden betaald. Op jaarbasis is dat 1620 euro’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.