Enterprise Performance Management in opkomst

9 december 2005

Enterprise Performance Management (EPM) is een zeer effectieve methode voor het beoordelen en uitvoeren van de bedrijfsstrategie. Dat is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd door BusinessWeek Research. Meer dan 50 top executives zijn door middel van diepte-interviews tijdens het onderzoek gevraagd naar de ervaringen met en verwachtingen van EPM. De meeste bestuurders verwachten dat performance management tot op individueel niveau gaat doorwerken, doordat nu zichtbaar wordt hoe individuen in een organisatie bijdragen aan de bruto en netto bedrijfsresultaten. ‘Performance management geeft in eerste instantie antwoord op belangrijke basisvragen, zoals: Hoe presteert mijn bedrijf op dit moment?’, aldus Marco Scheepmaker van Business Objects Nederland. ‘Business Intelligence zorgt voor de belangrijkste prestatie-indicatoren, op basis waarvan performance management kan worden uitgevoerd.’Volgens het onderzoek zal EPM een belangrijke rol gaan spelen bij het bepalen van bedrijfsstrategien. Wel verschillen de meningen van managers sterk als het gaat over de uiteindelijke invloed van EPM op hun organisatie. Daar staat tegenover dat de ondervraagden unaniem van mening zijn dat EPM performance management een persoonlijke aangelegenheid zal maken. Het zo effectief mogelijk uitvoeren van de bedrijfsstrategie vraagt immers dat alle medewerkers inzicht hebben in de manier waarop hun activiteiten worden gemeten en hoe ze bijdragen aan de algehele prestatie en het succes van het bedrijf. De belangrijkste resultaten van het onderzoek:

* EPM maakt best practices mogelijk: ondervraagden geven aan dat het bijhouden van acties voor het bereiken van doelen, alsook het bijhouden van vorderingen van individuen, de meest efficinte manier is om best practices mogelijk te maken.
* EPM zorgt voor consistentie in performance measurement: veel ondervraagden verwachten dat EPM hen zal helpen bij het vaststellen van ieders bijdrage in een organisatie. Als het gaat om consistentie en discipline in metingen, is EPM volgens de ondervraagden een must.

* EPM koppelt Human Resources en bedrijfsstrategie aan elkaar: het helpt bij het motiveren van personeel en zorgt ervoor dat duidelijk is wat er van iedere individu in de organisatie wordt verwacht. EPM stelt bedrijven in staat die verantwoordelijkheden tot op individueel niveau te meten.

* EPM versnelt genformeerde besluitvorming: het is erop gericht dat informatie naar de juiste personen gaat, op het juiste moment en op een zodanige manier dat positieve veranderingen gemaakt kunnen worden. Ondervraagden geven aan dat eenvoudiger te zien is wat de problemen zijn op lange termijn, waardoor EPM een tool wordt voor managementbeslissingen.

* EPM verandert de kijk van bestuurders op strategie: Ondervraagden geven aan dat als ze eenmaal kennis hebben gemaakt met EPM, zij niet langer alleen sturen op basis van winst of verlies op aandelen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.