Administratiekosten hinderen het IT-MKB

28 juni 2010

AME Research, specialist in financieel onderzoek naar ICT ondernemingen en marktsegmenten, heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de noodzaak om administratiekosten van zelfstandige ondernemers en kleine bedrijven in de IT sterk te verlagen. Dat kan wanneer het nieuwe kabinet er serieus mee aan de slag gaat. Omstreeks 700.000 zelfstandigen en kleine ondernemingen geven intern en extern teveel geld uit aan administratiekosten. Het gaat om circa €10.000 per jaar waarvan circa €4000 extern wordt besteed aan software, infrastructuur, beheer, externe accountants en administrateurs. Deze administratiekosten nemen ondanks verdere automatisering niet af. Zij nemen toe door toenemende regelgeving en door meer uitbesteding van administratieve taken wanneer de kleine ondernemer een beter inzicht wil opbouwen in zijn financiële processen en daaruit management informatie wil halen.


Het is wenselijk dat nu definitieve stappen gezet worden om de administratiekosten te verlagen. Daarmee kan €2000 gemiddeld per ondernemer bespaard worden of in totaal €1,4 miljard. Dat is geld dat niet in de zakken van overheden, accountants, administratiekantoren en softwarebedrijven moet vloeien, maar in dat van kleine ondernemers. Dit is mogelijk wanneer de overheid gelijktijdig op drie fronten actie onderneemt: afschaffen, vereenvoudigen en standaardiseren. Afschaffen van een oerwoud aan nutteloze detailregelingen, vergaande vereenvoudiging van het fiscale stelsel en versneld doorvoeren van elektronische standaardisatie zodat kleine ondernemers aan hun banken, de fiscus en de overheden uit hun boekhouding snel en doelmatig elektronisch de data kunnen produceren die zij primair voor hun eigen management willen gebruiken. Om dat doel te bereiken moet het kabinet een stuurgroep opdragen om vanuit het belang van de kleine ondernemer op de drie fronten Afschaffen, Vereenvoudigen en Standaardiseren binnen bepaalde termijnen bepaalde concrete resultaten te bereiken. Onder verantwoordelijkheid van een coördinerende minister moet een bevoegde regisseur aangesteld worden. Elke twee maanden moeten de vorderingen onderwerp zijn van Kabinetsberaad. De vrijblijvendheid die tot nu toe kleefde aan commissies die zich met deze materie bezighielden moet doorbroken worden. Het uitgangspunt moet veranderen. Niet de informatiebehoefte van de overheden moet voorop staan, maar de besparingskans voor de kleine ondernemer. Een positief neveneffect van dit programma zal zijn een aanzienlijke ontlasting van de belastingdienst. Dat impliceert dus een vergaande digitalisering van informatie binnen het MKB en vergaande investeringen in oplossingen voor digitale opslag en archivering.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.