Tag Archives: Plagiaat

De wereld draait door

Zu Guttenberg is juridisch van zijn plagiaatzaak af. Hij heeft er in toegestemd om 20.000 euro aan de Deutsche Kinderkrebshilfe te betalen. Het geld is zelfs al overgemaakt. Een rechtszaak wordt door hem daarmee voorkomen. Zijn voordeel is dat hij hierdoor geen strafblad oploopt. Juridisch gezien blijft de schuldvraag (die uiteraard allang is beantwoord en waarin hij ook heeft toegegeven) onbeantwoord.

Guttenberg was als gevolg van de zaak al afgetreden als minister van defensie. 23 passages in zijn proefschrift bleken gebaseerd op plagiaat, zo stelde de Duitse Staatsanwaltschaft. De economische schade veroorzaakt door het plagiaat is echter zeer beperkt.  De universiteit van Bayreuth heeft hem om die reden ook al zijn titel ontnomen.  De Staatsanwaltschaft onderzocht ook ‘ob eine Untreue oder ein Betrug zum Nachteil der Bundesrepublik Deutschland durch Inanspruchnahme der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages’ aan de orde was en beantwoorde die vraag negatief.

Continue reading

Share This:

Gerechtshof pleegt plagiaat in bekritiseerde uitspraak over ’embedding’

23 januari 2010

Er is beroering ontstaan over een overweging van het Gerechtshof in Den Bosch in een recent arrest. Het betreft een zaak van het Zweedse C More tegen MyP2P, een nl-site die links biedt naar veelal illegaal aangeboden videostreams van sportwedstrijden. Het Hof maakt in het arrest de volgende overweging: 'In de rechtspraak en juridische literatuur wordt betrekkelijk eensgezind aangenomen dat een embedded link wel een openbaarmaking inhoudt. Immers, het materiaal is dan te bekijken of beluisteren binnen de context van de website van degene die de link heeft geplaatst, waardoor diegene die de vertoning van het achterliggende werk zozeer 'voor zijn rekening neemt' dat dit niet meer als een enkele verwijzing is te beschouwen'. Dubieus, zo vinden auteursrechtjuristen, omdat die eensgezindheid helemaal niet bestaat. Embedden is juist een heet hangijzer sinds afgelopen herfst Buma/Stemra aankondigde geld te vragen voor het embedden van muziek(-video's) op websites. Er zijn weinig juridische uitspraken over embedden. Of embedden wel of niet een openbaarmaking in juridische zin is, hangt af van verschillende factoren: in hoeverre ingebedde content duidelijk van een andere site komt, het commercieel wordt gebruikt en of de content in eerste instantie wel of niet rechtmatig is gepubliceerd. Omdat 'niet is gebleken' dat MyP2P embedded links aanbiedt, worden ze hiervoor niet veroordeeld. Erover beginnen lijkt dan ook niet nodig.

Continue reading

Share This: