De wereld draait door

Zu Guttenberg is juridisch van zijn plagiaatzaak af. Hij heeft er in toegestemd om 20.000 euro aan de Deutsche Kinderkrebshilfe te betalen. Het geld is zelfs al overgemaakt. Een rechtszaak wordt door hem daarmee voorkomen. Zijn voordeel is dat hij hierdoor geen strafblad oploopt. Juridisch gezien blijft de schuldvraag (die uiteraard allang is beantwoord en waarin hij ook heeft toegegeven) onbeantwoord.

Guttenberg was als gevolg van de zaak al afgetreden als minister van defensie. 23 passages in zijn proefschrift bleken gebaseerd op plagiaat, zo stelde de Duitse Staatsanwaltschaft. De economische schade veroorzaakt door het plagiaat is echter zeer beperkt.  De universiteit van Bayreuth heeft hem om die reden ook al zijn titel ontnomen.  De Staatsanwaltschaft onderzocht ook ‘ob eine Untreue oder ein Betrug zum Nachteil der Bundesrepublik Deutschland durch Inanspruchnahme der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages’ aan de orde was en beantwoorde die vraag negatief.

Guttenberg is vorige maand met zijn familie naar de Verenigde Staten vertrokken en werkt sindsdien voor het Center for Strategic and International Studies (CSIS), een denktank die wereldwijd wordt ingezet. Zijn werkzaamheid daar als ‘Distinguished Statesman’ (dat blijft, ondanks zijn plagiaat) is als niet meer dan als een erebaantje te beschouwen. Hij heeft dan ook tijd genoeg over.

En die tijd gaat hij gebruiken om nogmaals te promoveren, en nu goed ! Dat althans wordt gemeld in de  Mitteldeutschen Zeitung. Zijn vader Enoch zu Guttenberg heeft zijn zoon opgeroepen de eer van de familie te herstellen. ‘Es ist an meinem Sohn, diese Glaubwürdigkeit, wie auch immer, wieder herzustellen’. Het is nog erg onduidelijk of Guttenberg werkelijk zijn plannen zal doorzetten en of dat in Duitsland gebeurt. Zeker is wel dat zijn werk tot op de laatste punt zal worden gefileerd, wat het een onderneming maakt die veel zal vergen.

Ondertussen zit Guttenberg in de luwte. EN dat is voorlopig maar goed ook….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.